НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ С 01.01.2015г.

01.01.2015 года вступили в силу изменения в форме и порядке заполнения налоговой накладной, которые были внесены приказом Минфина от 14.11.2014г. №1129.
В форме налоговой накладной поменялась графа для отражения единицы измерения товаров/услуг — вместо одной графы теперь две –  5.1 и 5.2.
В пп. 4 п. 15 Порядка №1129 указано, что графы 5.1 и 5.2 заполняются в соответствии с Классификатором системы обозначений единиц измерения и учета (КСПОВО), утвержденным приказом Государственного комитета стандартизации, метрологии и сертификации Украины от 09.01.97г. №8.
Использовать необходимо те единицы измерения, которые являются действующими на дату составления налоговой накладной.

ЕДИНЫЙ НАЛОГ с 01.01.2015

Группы единого налога с 01.01.2015 претерпели изменения.
1я группа — увеличен годовой лимит дохода с 150000 дo 300000 грн. Ставка единого налога теперь не имеет нижнего ограничения (было от 1% минимальной зарплаты), теперь просто «до 10% минимальной зарплаты», т.е. до 121,80 грн в месяц
2я группа — увеличен годовой лимит с 1млн. грн до 1,5млн. грн. Ставка также не имеет нижнего ограничения, «до 20% минимальной зарплаты», т.е. до 243,60 грн в месяц
3я группа- сюда кроме физических лиц-предпринимателей теперь входят и юридические лица, которые раньше были на 4й группе. Годовой лимит дохода — 20 млн. грн.
Ставка налога- 2% от дохода + НДС
4% от дохода — без НДС
4я группа — «сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»
5,6 групп теперь не будет.
Плательщики единого налога третьей-шестой группы, которые находились на учете в контролирующих органах до 1 января 2015г, с 1 января 2015 года считаются плательщиками единого налога ТРЕТЬЕЙ группы.

Прием работников на работу с 01.01.2015г.

У трудовому законодавстві новації: працівник може отримати допуск до роботи лише після укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця. При цьому роботодавець повинен повідомити органи ДФС (податкову інспекцію) про прийняття громадянина на роботу.

Ці нововведення передбачено Законом України від 28 грудня 2014 року №77 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», які внесені до Кодексу законів про працю, та набрали чинності з 1 січня 2015 року.

Водночас цей Закон виключає норму, згідно з якою трудовий договір між найманим працівником і фізособою-працедавцем потрібно було реєструвати у державній службі зайнятості.

Варто відмітити, що статтею 265 КЗпП запроваджені нові штрафи за порушення трудового законодавства, які є фінансовими санкціями і накладаються незалежно від адмінштрафів. Зокрема, у разі допуску працівника до роботи без оформлення трудового контракту, оформлення робітника на неповний робочий час, Читать далее

1 ст_3

Сроки оплаты ЕДИНОГО НАЛОГА и сроки сдачи отчета по ЕДИНОМУ НАЛОГУ в 2015 году

Плательщики 1й и 2й группы единого налога подают Налоговую декларацию единого налога (отчет по единому налогу) один раз в год,  за 2014г. до 02.03.2015г.

Оплата единого налога на 1й и 2й группах единого налога производится авансовыми платежами ежемесячно, до 20 числа текущего месяца
Плательщики 3,4,5,6 гр. подают Налоговую декларацию единого налога (отчет по единому налогу) раз в квартал, в течении 40 календарных дней после окончания квартала (до 09.02.2015 за 4 кв. 2014г.), оплата единого налога производится в течении 10 дней после граничного срока сдачи отчета (за 4кв. 2014г. до 19.02.2015г.)

Як програмісту працювати з іноземними замовниками

Джерело: iFactor

Прості відповіді на складні запитання про те, як програмісту працювати з іноземними замовниками

Автор : Мірошниченко Віталіна
Сьогодні чимало програмістів обирають фріланс. Причому нерідко вони вважали за краще б виконати замовлення для іноземної особи, але сумніваються в тому, як правильно оформити такі відносини. І якщо при роботі з фізособами-нерезидентами ще можна якось маневрувати, то при виконанні замовлення для зарубіжного підприємця або юрособи все має бути чітко «згідно із законом». Що ж, ми допоможемо вам не упустити свій успіх. Зустрічайте практичний путівник по співпраці з іноземним замовником!

Перш ніж почати

Тільки-но у програміста з’являється можливість виконувати роботу «за кордон», він розуміє, що може зробити це одним із двох способів:

Спосіб 1

залишатися звичайною фіз­особою і отримувати оплату за свої послуги у вигляді грошових переказів (нібито благодійна допомога від закордонного «родича/друга» або електрон­них платежів через WebMoney, Qiwi, PayPal, E-gold тощо). І хоча це не зовсім законно, такий варіант відносин з іноземним замовником зустрічається доволі часто. Читать далее

Підсумований облік робочого часу

«И дольше века длится день» (правила нестандартного режиму роботи)

Автор : Хмелевська Оксана

Джерело: iFactor

Якщо в підприємця встановлено п’ятиденку, то тривалість робочого часу для найманих працівників має бути не більше 40 годин на тиждень, 8 годин на день (стаття 50 КЗпП). Початок і кінець щоденної роботи (зміни) зазначають у трудовому договорі, правилах внут­рішнього трудового розпорядку або графіку виходу на роботу (змінності).

Але як бути, якщо охороняти склад потрібно і вдень і вночі, а не тільки з 09:00 до 18:00, або недоцільно змінювати продавців за день роботи магазину? У цьому випадку на допомогу роботодавцю прийде стаття 61 КЗпП. Чим же вона корисна? Ця стаття дає право роботодавцю встановити підсумований облік робочого часу для окремих працівників. Читать далее

Сроки выплаты зарплаты и уплаты налогов: лучше без вольностей

Предприниматель — плательщик единого налога группы 2. Зарплату наемным работникам выплачивает в текущем месяце за текущий месяц: за первую половину месяца (аванс) — 4-го числа, за вторую половину — 19-го числа. Всю сумму НДФЛ, военного сбора и ЕСВ с зарплаты он перечисляет вместе с выплатой аванса, т. е. 4-го числа каждого месяца. Можно ли так делать?

Итак, не будем спешить с ответом «да» или «нет», а разберемся со всем по порядку.

Начнем с правил трудового законодательства, которыми установлены требования к срокам выплаты зарплаты. Они оговорены в статье 115 КЗоТ и статье 24 Закона об оплате труда. Заработная плата должна выплачиваться в рабочие дни не реже двух раз* в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Такие требования распространяются на всех работодателей, в том числе и на предпринимателей независимо от системы налогообложения. Читать далее

Об утверждении Положения об инвентаризации активов и обязательств

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

02.09.2014 г.

г. Киев

N 879

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
30 октября 2014 г. за N 1365/26142

Об утверждении Положения об инвентаризации активов и обязательств

С изменениями и дополнениями, внесенными
приказами Министерства финансов Украины
от 19 декабря 2014 года N 1214,
от 17 сентября 2015 года N 784,
от 4 октября 2016 года N 868

В соответствии с Порядком представления финансовой отчетности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2000 года N 419,

ПРИКАЗЫВАЮ: Читать далее

Особенности ведения табеля учета использования рабочего времени

В укреплении трудовой дисциплины и повышении производительности труда важную роль играет контроль своевременного выхода на работу, учет отработанного времени и времени оставления работы. Учет фактического использования рабочего времени работниками на всех предприятиях, в организациях, учреждениях (далее — предприятие) независимо от форм собственности и видов деятельности ведется в табеле учета использования рабочего времени (далее — Табель). Следовательно, с помощью Табеля работодатель ведет учет фактически отработанных дней/часов. В нем отображают рабочие и выходные дни, дни временной нетрудоспособности, а также дни ежегодного отпуска. Данные относительно отработанных часов из Табеля используют при расчете заработной платы за конкретный период и для контроля за соблюдением работниками установленного режима труда на предприятии. В предлагаемой статье читатели ознакомятся с практическими вопросами относительно учета рабочего времени, а также ведения и порядка заполнения Табеля.

Рабочее время и особенности его учета

В соответствии с частью второй статьи 45 Конституции Украины работникам гарантируется законодательное регулирование продолжительности рабочего времени, т. е. установление максимальной продолжительности рабочего времени, минимальной продолжительности отдыха и оплачиваемого ежегодного отпуска, а также выходные и праздничные дни. Читать далее

Письмо Минтруда про компенсацию за неиспользованный отпуск

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 24.06.2011 р. № 208/13/116-11
Щодо грошової компенсації працівникам за невикористані дні щорічної та додаткової відпусток
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто лист, що надійшов <…>, і в межах компетенції повідомляється.
Статтею 24 Закону “Про відпустки” визначено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
Тому, за бажанням працівника, після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки за решту днів невикористаної щорічної відпустки має бути виплачено грошову компенсацію. Наприклад, якщо загальна тривалість щорічної відпустки працівника 28 календарних днів (24 к. д. – щорічна основна відпустка і 4 к. д. – щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день, визначена колективним договором), то за умови використання працівником за відповідний робочий рік щорічної відпустки тривалістю 24 календарних дні, за 4 календарних дні він може отримати компенсацію.

Читать далее