Записник Бухгалтера Загальні питання Безкоштовна передача основного засобу: податкові наслідки

Безкоштовна передача основного засобу: податкові наслідки

Підприємство, що є платником ПДВ, безкоштовно передає іншому підприємству- платнику ПДВ основний засіб. Які податкові наслідки з ПДВ будуть у особи, яка передає необоротний актив?

Згідно з п. 14.1.191 Податкового кодексу України  від 02.12.2010 року № 2755-VІ (далі — ПКУ) постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару. Отже, безкоштовна передача об’єкта основних засобів вважається його постачанням.

Як визначено в п. 185.1 ПКУ, об’єктом оподаткування є операції платників ПДВ з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, котра сталася раніше (п. 187.1 ПКУ):

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

У ситуації, яка розглядається, мова може лише йти про відвантаження товарів (об’єкта основних засобів).

Загалом при визначенні бази для нарахування ПДВ використовують приписи п. 188.1 ПКУ. У ньому, зокрема, зазначено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається, виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче:

  • ціни придбання товарів/послуг;
  • собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг;
  • балансової (залишкової) вартості необоротних активів за даними бухгалтерського обліку, що склалася на початок звітного періоду, в якому відбулася поставка необоротного активу; якщо облік необоротних активів не ведеться – не нижче звичайної ціни.

Фактично при безкоштовній передачі договірна вартість активу буде дорівнювати нулю. Тож податкові зобов’язання з ПДВ слід буде нарахувати, виходячи із мінімальної бази обкладення. Тобто в такому випадку податкові зобов’язання з ПДВ треба нараховувати на балансову (залишкову) вартість необоротного активу за даними бухгалтерського обліку, що склалася на початок звітного періоду, в якому відбулася поставка необоротного активу (якщо облік необоротних активів не ведеться – не нижче звичайної ціни).

Додатково може виникнути питання, чи потрібно при безкоштовній передачі основного засобу нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до приписів п. 198.5 ПКУ, якщо в минулих періодах ми включили до податкового кредиту вхідний ПДВ за таким активом?

Нагадаємо, що відповідно до п. 198.5 ПКУ платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Водночас господарську діяльність розтлумачено як діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 ПКУ).

На жаль, операція з безкоштовного постачання основного засобу не має жодного зв’язку з госпдіяльністю підприємства. Тому формально платникам податків необхідно визнати відсутність зв’язку з госпдіяльністю такої операції та виконати приписи п. 198.5 ПКУ.

По матеріалам: група DeVisu