Про перенесення робочих днів у 2018 році

Урядом прийнято рішення про перенесення робочих днів у 2018 році. Для працівників підприємств, установ та організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), крім органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державної казначейської служби та банківських установ робочі дні перенесено з:

п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;

понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;

п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;

понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;

понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня. Читать далее

Національний банк вніс зміни до порядку ведення касових операцій

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 24.05.2018 № 54 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» (далі – Постанова).

Цей документ розроблено відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України «Про Національний банк України» та на виконання вимог статті 1087 Цивільного кодексу України.

Постановою врегульовуються наступні питання:

1) для суб’єктів господарювання передбачений перехідний адаптаційний період (до 30 червня 2018 року), протягом якого: Читать далее

Правила подписания кассовых ордеров

Согласно п. 25 раздела III Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 г. N 148, прием наличных в кассу производится по приходным кассовым ордером (приложение 2 к настоящему Положению), подписанным главным бухгалтером или лицом, уполномоченным руководителем учреждения/предприятия. К ПКО могут прилагаться документы, которые являются основанием для их составления.

О приемке учреждениями/предприятиями наличных в кассу по приходным кассовым ордерам выдается квитанция (которая является отрывной частью ПКО), подписанная главным бухгалтером или лицом, уполномоченным руководителем, подпись которых может быть заверена печатью этого предприятия. Использование печати учреждением/предприятием не является обязательным. Об этом говорится в письме ГФС от 15.05.2018 г. N 2144/6/99-99-14-05-01-15 /ІПК. Читать далее

Уряд ухвалив рішення про перенесення робочих днів у 2018 році

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про перенесення робочих днів у 2018 році» для працівників підприємств, установ та організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), крім органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ, у 2018 році перенесено робочі дні з:

п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;

понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;

п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;

понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;

понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня. Читать далее

Нарахування ЄСВ у 2018 році: що нового

Джерело: Вісник. Офіційно про податки

Сплата ЄСВ головою фермерського господарства

Чи підлягає голова фермерського господарства (платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5 %, без найманих працівників) загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у 2018 р. і відповідно чи є обов’язком для нього сплата єдиного внеску?

Так, голова фермерського господарства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, але як фізична особа — підприємець на спрощеній системі оподаткування та має обов’язок сплати єдиного внеску до 20 числа місяця, що настає після закінчення кварталу.

Фермерське господарство без працівників та доходу

Чи потрібно сплачувати єдиний внесок та подавати звітність за 2017 р. фермерському господарству, якщо за цей період не було найманих працівників та був відсутній дохід від господарської діяльності, а також голові фермерського господарства не нараховувалася заробітна плата?

Пунктом 11 розділу ІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435, визначено, що якщо юридичні особи або фізичні особи — підприємці не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, звіт за найманих працівників до органів доходів і зборів ними не подається. Оскільки відсутні нарахування заробітної плати, обов’язок щодо нарахування та сплати єдиного внеску відсутній. Читать далее

Чи додаються відповідні додатки до уточнюючого розрахунка у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації?

Виправлення помилок проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунка податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, до якого у разі заповнення даних у відповідних рядках додаються відповідні додатки з відміткою «уточнюючий». Зазначені додатки містять вартісні показники, які відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком та відповідають даним з колонки 6 уточнюючого розрахунка. У разі, якщо колонка 6 уточнюючого розрахунка у відповідних рядках, до яких повинні додаватися додатки, не заповнена, то відповідно додатки до таких рядків уточнюючого розрахунка платником податку не додаються.
Читать далее

НОВЫЕ ФОРМЫ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Постановою Правління Нацбанку від 29 грудня 2017 року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” затверджено нові форми касових документів:

 • Відомість на виплату готівки
 • Прибутковий касовий ордер
 • Видатковий касовий ордер
 • Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
 • Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
 • Касова книга
 • Книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки
 • Акт про результати інвентаризації наявних коштів
 • Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою

Постанова № 148 від 29.12.2017р. набрала чинності  5 січня 2018 року.

Постанова 148

Внеплановые проверки у предпринимателей

Джерело: Вісник. Офіційно про податки

У плані роботи контролюючого органу документальна позапланова перевірка не передбачається і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених Податковим кодексом. У цій статті — про те, де, за яких підстав і в які строки здійснюється така перевірка, а також які умови допуску встановлено до проведення перевірки самозайнятих осіб.

Загальні аспекти

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є:

 • своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом податків та зборів;
 • дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
 • дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень винятково у випадках та у порядку, встановлених Податковим кодексом (п. 75.1 ст. 75 Кодексу). Читать далее

Результат діяльності – збиток: відображаємо у Книзі обліку доходів і витрат фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є чистий оподаткований дохід, тобто різниця між загальним оподаткованим доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Форма Книги обліку доходів і витрат (далі – Книга) та порядок її ведення затверджені наказом Міндоходів України від 16.09.2013 №481 (далі – Порядок).

Пунктом 1 Порядку визначено, що відповідно до п. 177.10 ст. 177 розділу IV ПКУ фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати. Читать далее

Нова форма декларації та приклади заповнення 2018

У зв’язку із запровадженими змінами наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року №556 (далі – Наказ №556) форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) та інструкцію щодо її заповнення викладено у новій редакції.

Отже, з 1 січня 2018 року фізичні особи, які згідно з Податковим кодексом України зобов’язані та/або мають право подати декларацію здійснюють свій обов’язок та/або реалізують таке право за формою декларації, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року №859 у редакції Наказу №556.

Враховуючи зміни, в декларації передбачено внесення відомостей до категорії платників щодо осіб, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року, шляхом зазначення позначки «V» та визначення дати прийняття рішення про припинення. Такі декларації є ліквідаційними для даної категорії платників податків. Слід зазначити, що цю позначку повинні зазначати лише особи, які прийняли рішення про припинення у звітному році, тобто дата прийняття рішення не повинна бути менше ніж 01.01.2017 та більше ніж 31.12.2017. Читать далее

Налоговая социальная льгота в 2018 году

Головне управління ДФС у Тернопільській області нагадує, розмір податкової соціальної пільги безпосередньо залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2018 року, згідно із прийнятого держбюджету на 2018, передбачено в розмірі 1762 гривень.

Так, відповідно становитиме:

— 100% — тисячу сімсот шістдесят два х 0,5 відповідно 881 грн;

— 150% — 1321,50 грн;

— 200% — 1762 грн. Читать далее

Штрафы за нарушения трудового законодательства и оплаты труда

Згідно з ухваленим Законом «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальна заробітна плата у 2018 році становитиме з 01.01.2018 у місячному розмірі – 3723 грн. та у погодинному розмірі – 22,41 грн.

Трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів.

– засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

– на паперових носіях разом з копією в електронній формі; Читать далее

Мінімуми на 2018 рік

Розмір прожиткового мінімуму на 2018 рік
з 01.01
з 01.07
З 01.12
Працездатні особи
1762 грн
1841 грн
1921 грн
Особи, які втратили працездатність
1373 грн
1435 грн
1497 грн
Діти віком до 6 років
1492 грн
1559 грн
1626 грн
Діти віком від 6 до 18 років
1860 грн
1944 грн
2027 грн
Загальний показник
1700 грн
1777 грн
1853 грн
Розмір мінімальної зарплати на 2018 рік
3723,00 грн.
Розмір погодинної мін. зарплати на 2018 рік
22,41 грн.
Розмір ПСП, що діє протягом 2018 року 881,00 грн.
Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2018 року               2470,00 грн.

Налоговая социальная льгота 2018

Как мы уже знаем, налоговая социальная льгота (НСЛ) — это сумма, на которую уменьшается месячный налогооблагаемый доход налогоплательщика, полученный как зарплата у одного работодателя.

Размер налоговой социальной льготы составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января отчетного года.

Таким образом, получается, что с 1 января 2018г. налоговая социальная льгота составит 881,00 грн. (1762,00 х 50%).

Читать далее

Единый налог 2018

В 2018 году продолжают использоваться такие же ставки единого налога, как и в 2017 году:

1 группа единого налога: до 10% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного года, т.е. до 176,20 грн. (1762,00 х 10%)

2 группа единого налога: до 20% от размера минимальной зарплаты, установленной Законом на 1 января отчетного года, т.к. до 744,60 грн. (3723,00 х 20%)

3 группа единого налога: 3 % + НДС, 5% без НДС.

Обращаем Ваше внимание, что в этой статье указаны максимальные ставки, какая конкретно ставка у каждого ФОП можно узнать, получив Извлечение (вытяг) с реестра плательщиков единого налога, либо посмотреть онлайн на сайте ГФС, так как ставки единого налога должны устанавливать органы местного самоуправления отдельно для каждой административно-территориальной единицы, в пределах максимальных ставок, указанных выше.

 

Мораторий на проверки продлен до конца 2018 года!

Законом про держбюджет-2018 мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності продовжено до 31 грудня 2018 року

Нагадаємо, що 30 грудня підписано Президентом та опубліковано  Закон від 07.12.2017 р. №2246-VІІІ «Про Державний бюджет на 2018 рік». Про це ми повідомляли тут>>

Зокрема, пунктом 9 «Прикінцевих положень» цього Закону вносяться зміни до Закону від 03.11.2016 р. №1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Змінами мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності продовжено до 31 грудня 2018 року.

Таким чином, до 31 грудня 2018 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюватимуться органами державного нагляду (контролю): Читать далее

Штраф при самостоятельном исправлении ошибки по военному сбору

Головне управління ДФС у Житомирській області нагадує, що у разі самостійного виправлення помилки щодо нарахованої (сплаченої) суми військового збору, що збільшує суми податкових зобов’язань, до податкових агентів застосовується відповідальність у вигляді штрафу, пені та адміністративна відповідальність.

Однак, якщо виправлення помилки — зменшення суми податкових зобов’язань, то до податкових агентів застосовується відповідальність лише у вигляді штрафу.

В якому розмірі будуть застосовуватись штрафи?

Згідно з п. 119.2 ПКУ, за неподання, подання з порушенням строків, не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, передбачено штраф у розмірі 510 грн (за повторні дії протягом року — 1020 грн).

Ці штрафи не застосовуються, якщо недостовірні відомості або помилки у податковій звітності виникли у зв’язку з проведенням річного перерахунку ПДФО відповідно до п. 169.4 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ. Читать далее

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2018 рік при п’ятиденному робочому тижні

№ п/п

Показники

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Усього
за 2018
рік

1

Кількість календарних днів

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

365

2

Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)

2 (1,7)

1(8)

1(8)

3 (1, 9,
27)

1 (28)

1(24)

1 (14)

1

11

3

Кількість вихідних днів

8

8

9

9

8

9

9

8

10

8

8

10

104

4

Кількість днів, робота в які не проводиться

10

8

10

10

11

10

9

9

10

9

8

11

115

5

Кількість робочих днів

21

20

21

20

20

20

22

22

20

22

22

20

250

6

Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)

1(7)

1(30)

1(8)

1(27)

1(23)

2(24,31)

7

Норма тривалості робочого часу в годинах при:

7

40-годинному робочому тижні

168,0

160,0

167,0

159,0

159,0

159,0

176,0

175,0

160,0

176,0

176,0

158,0

1993,0

8

39-годинному робочому тижні

163,8

156,0

163,8

156,0

156,0

156,0

171,6

171,6

156,0

171,6

171,6

155,0

1949,0

9

38,5-годинному робочому тижні

161,7

154,0

161,7

154,0

154,0

154,0

169,4

169,4

154,0

169,4

169,4

153,0

1924,0

10

36-годинному робочому тижні

151,2

144,0

151,2

144,0

144,0

144,0

158,4

158,4

144,0

158,4

158,4

143,0

1799,0

11

33-годинному робочому тижні

138,6

132,0

138,6

132,0

132,0

132,0

145,2

145,2

132,0

145,2

145,2

131,0

1649,0

12

30-годинному робочому тижні

126,0

120,0

126,0

120,0

120,0

120,0

132,0

132,0

120,0

132,0

132,0

119,0

1499,0

13

25-годинному робочому тижні

105,0

100,0

105,0

100,0

100,0

100,0

110,0

110,0

100,0

110,0

110,0

99,0

1249,0

14

24-годинному робочому тижні

100,8

96,0

100,8

96,0

96,0

96,0

105,6

105,6

96,0

105,6

105,6

95,0

1199,0

15

20-годинному робочому тижні

84,0

80,0

84,0

80,0

80,0

80,0

88,0

88,0

80,0

88,0

88,0

79,0

999,0

16

18-годинному робочому тижні

75,6

72,0

75,6

72,0

72,0

72,0

79,2

79,2

72,0

79,2

79,2

71,0

899,0

Джерело: Дебет-Кредит

Как работают банки на новогодние праздники 2018

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України (далі – СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року.

 Так відповідно до рішення Правління Національного банку України від 28 листопада 2017 року № 759:

 —         27, 28 грудня 2017 року СЕП працюватиме в режимі подовженого банківського дня на дві години.

 —         29 грудня 2017 року до 13.00 у СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку України та органів Державної казначейської служби України. Читать далее

Ставки ЕСВ 2018 лицам с инвалидностью

Ставка

База нарахування

Де застосовується

«Дотяжка» ЄСВ

Підстава

8,41 %

Сума нарахованої зарплати працюючих осіб з інвалідністю за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, відповідно до Закону про оплату праці, та суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для працюючих осіб з інвалідністю

На підприємствах, в установах, організаціях, в яких працюють особи з інвалідністю (з місяця подання особою довідки про інвалідність)

До зарплати (доходу) працюючої особи з інвалідністю на підприємстві, в установі або організації, де застосовується ставка 8,41 %, не застосовується вимога щодо нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати (у разі якщо база нарахування менша)

Частина 13 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

22 %

У фізичних осіб — підприємців на зарплату, лікарняні, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами працюючих осіб з інвалідністю

Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (22 %) (за умови перебування у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця)

Єдиний внесок у 2018 році: коли й скільки сплачувати фізособам-підприємцям

07.12.2017 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

Законом установлено у 2018 р. мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 01.01.2018 р. — 3 723 грн., у зв’язку з цим зміниться максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, яка визначатиметься як максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Тобто максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2018 р. — 55 845 грн. Відповідно максимальна сума ЄСВ у 2018 р. — 12 285,9 грн.

Для наочності у табл. 1 наведено, скільки та коли ЄСВ сплачуватимуть ФОП та фермери у 2018 р. Читать далее

Як заповнювати розділ ІІ ф. № 1ДФ — чергове роз’яснення від ДФС

Податківці у своєму листі нагадали про порядок заповнення розділу II ф. №1ДФ. Докладніше далі

Порядок заповнення розділу ІІ №1ДФ

Податківці  у своєму листі від 07.12.2017 р. № 2881/6/99-99-13-01-01-15/ІПК вкотре  зазначають, що у графах загальна сума нарахованого (виплаченого) доходу рядка «Військовий збір» розділу II  ф. №1ДФ має зазначатися загальна сума доходів, що була нарахована (виплачена) платникам податків, зокрема: суми допомоги по вагітності та пологах, аліменти, виплати фізичним особам — підприємцям.

У своєму роз’ясненні вони керуються нормою п. 3.11 розділу III Порядку №4.

Поради податковим агентам Читать далее

Принят бюджет на 2018 год — основные показатели

Верховная Рада Украины 273 голосами приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» и 259 голосами — Постановление «О смете Верховной Рады Украины на 2018 год»

Законом установлен в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года — 1700 гривен, с 1 июля — 1777 гривен, с 1 декабря — 1853 гривны, а для основных социальных и демографических групп населения: детей до 6 лет: с 1 января 2018 года — 1492 гривны, с 1 июля — 1559 гривен, с 1 декабря — 1626 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года — 1860 гривен, с 1 июля — 1944 грн., с 1 декабря — 2027 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года — 1762 грн., с 1 июля — 1841 гривна, с 1 декабря — 1921 гривна;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года — 1373 грн., с 1 июля — 1435 гривен, с 1 декабря — 1497 гривен. Читать далее

Фізична особа — підприємець – платник єдиного податку зобов’язана надати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек

Фізична особа — підприємець – платник єдиного податку зобов’язана надати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передавання прав власності на них від продавця до покупця.

У разі невидачі на вимогу покупця товарів (послуг) відповідного документу фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний податок, притягаються до відповідальності, передбаченої Законом України від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів», із змінами та доповненнями.

Відповідно до п. 6 ст. 9 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265) реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій. Читать далее

Відображення доходів самозайнятих осіб у податковому розрахунку за ф. 1ДФ, якщо такі доходи нараховано та виплачено в різних кварталах

Відповідно до пункту 3 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 року № 4 (далі – Порядок):

у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.;

у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.;

у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;  Читать далее

Який розмір ЄСВ застосовують роботодавці при нарахуванні фізичній особі доходу за цивільно-правовими договорами?

Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є роботодавці, зокрема ті, які використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань) (п. 1 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464). Базою нарахування ЄВ для зазначених платників є сума винагороди фiзичним особам за виконання робiт (надання послуг) за цивiльно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464). Читать далее

Коригування податкової накладної та податкової декларації з пдв

ГУ ДФС у Харківській області нагадує щодо термінів коригування в податковій декларації з податку на додану вартість податкових зобов’язань та податкового кредиту на підставі розрахунку коригування до податкової накладної .

Пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Відповідно до підпункту 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то: Читать далее

Як ФОП сплатити ЄСВ самостійно та відзвітувати

Закінчується рік, з початку якого фізичних осіб — підприємців, що застосовують загальну систему оподаткування, визначено платниками ЄСВ у разі, якщо ними не отримано доходу (прибутку) у звітному році або окремому місяці. Тобто їм потрібно самостійно визначати базу нарахування ЄСВ, але за певних умов. Як сплачується ЄСВ фізичними особами — підприємцями залежно від обраної системи оподаткування та коли подається звітність з ЄСВ, читайте у цій статті.

«Загальники»

Для фізичних осіб — підприємців на загальній системі оподаткування відповідно до п. 2 частини першої ст. 7 та частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок нараховується у розмірі 22 % суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

З 01.01.2017 р. навіть у разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Читать далее

Як ФОП сплатити ЄСВ самостійно та відзвітувати

Закінчується рік, з початку якого фізичних осіб — підприємців, що застосовують загальну систему оподаткування, визначено платниками ЄСВ у разі, якщо ними не отримано доходу (прибутку) у звітному році або окремому місяці. Тобто їм потрібно самостійно визначати базу нарахування ЄСВ, але за певних умов. Як сплачується ЄСВ фізичними особами — підприємцями залежно від обраної системи оподаткування та коли подається звітність з ЄСВ, читайте у цій статті.

«Загальники»

Для фізичних осіб — підприємців на загальній системі оподаткування відповідно до п. 2 частини першої ст. 7 та частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок нараховується у розмірі 22 % суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

З 01.01.2017 р. навіть у разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Читать далее

Доходи та витрати у ФОП

Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставленні під час проведення «гарячої» телефонної лінії.

Благодійна допомога

Фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, надала благодійну (спонсорську) допомогу неприбутковій організації. Чи можна суму такої допомоги врахувати у складі витрат?

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців визначено ст. 177 Податкового кодексу, згідно з п. 177.2 якої об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи — підприємця.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, визначено п. 177.4 ст. 177 Кодексу. Читать далее

Про відповідальність за порушенння встановлених строків виплати заробітної плати

Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Кіровоградській області Раїса Волошин провела семінар з працівниками КП «Енерговодоканал» на тему: «Відповідальність за порушенння встановлених строків виплати заробітної плати».

Інспектор пояснила, що порушенням встановлених строкiв виплати заробiтної плати працiвникам бiльш як за один мiсяць, iнших виплат, передбачених законодавством про працю, виплатою їх не в повному обсязi вважається виплата заробiтної плати пiзнiше, нiж визначено ст. 115 КЗпП, якою встановлено таку виплату у строки, визначенi колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (у разi вiдсутностi таких органiв — представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рiдше вiд двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв, та не пiзнiше вiд семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який провадиться виплата. Розмiр заробiтної плати за першу половину мiсяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (у разi вiдсутностi таких органiв — представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не менш нiж оплата фактично вiдпрацьованого часу з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працiвника. Читать далее

Витрати фізичної особи підприємця на загальній системі оподаткування

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців визначений ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Пунктом 177.4 ст. 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, а саме:

— витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (п.п.177.4.1 п. 177.4 ст. 177 ПКУ); Читать далее

Нужно ли доплачивать до минзарплаты сотруднику, работающему на 0,25 ставки по основному месту работы?

Сотрудник работает на предприятии по основному месту работы на 0,25 ставки и при этом является предпринимателем. Необходимо ли ему доначислять заработную плату до минимального размера или достаточно доначислить единый социальный взнос до минимального размера?

Для работников, одновременно являющихся предпринимателями, действующим законодательством не предусмотрено особых условий удержания налога на доходы и начисления единого взноса. Соответственно, их взимание осуществляется на общих основаниях.

Поскольку работник работает на 0,25 ставки, имеет место режим неполного рабочего времени (2 часа в день при 8-часовом рабочем дне). Заработная плата в этом случае начисляется пропорционально отработанному времени (0,25 оклада, установленного в штатном расписании). Если оклад работника составляет не менее 3200 грн., то доплата до размера минимальной заработной платы не осуществляется.

Частью 5 ст. 8 Закона о едином взносе предусмотрено, что если база начисления единого взноса не превышает размер минимальной заработной платы, установленный действующим законодательством для месяца, за который работодателем начисляется доход, то сумма взноса рассчитывается как произведение размера установленной минимальной заработной платы и ставки единого взноса. Читать далее

Виручка в інвалюті: коли «єдиннику» визнавати дохід

Відповідно ст. 292 Податкового кодексу доходом для фізичної особи — підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 вищезазначеної статті.

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ст. 292 Кодексу).

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Для фізичної особи — підприємця усі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у нацвалюті України, а показники, виражені в іноземній валюті, з одночасною вказівкою їх еквівалента у нацвалюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Нацбанком України на дату проведення операції. Читать далее

Щодо використання праці фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

23 травня 2017 року № 10620/0/2-17/13

Щодо використання праці фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру

Міністерством соціальної політики розглянуто лист та в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Згідно із нормами статті 24 КЗпП при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Читать далее

Ліквідаційна звітність для фізичних осіб-підприємців після внесення запису про припинення підприємницької діяльності в ЄДР

Фізичні особи (які перебували на загальній системі), щодо яких починаючи з 01.01.2017 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, подають ліквідаційні податкові декларації про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування востаннє за звітний період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Нормами Податкового кодексу України не передбачено подання ліквідаційної звітності для фізичних осіб, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Читать далее

Послуги приватного нотаріуса оплачено готівкою через підзвітну особу: які документи потрібні?

Акценти цієї статті: які документи підзвітна особа повинна отримати від приватного нотаріуса, щоб можна було:
· підтвердити проведення розрахунків із ним у готівковій формі;
· обґрунтувати, чому підприємство не утримало з виплати нотаріусу ПДФО і військовий збір (далі – ВЗ), а також не нарахувало ЄСВ.

Який податковий і правовий статус у приватного нотаріуса?
Приватний нотаріус – це особа, що провадить незалежну професійну діяльність (пп. 14.1.226 Податкового кодексу, далі – ПК). Як і підприємці, такі особи належать до категорії самозайнятих осіб. Однак нотаріус – не підприємець, відомості про приватних нотаріусів не вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань (далі – ЄДР), на них не поширюється дія Закону від 15.05.03 р. № 755-IV (далі – Закон № 755).
За свої послуги приватний нотаріус бере із клієнта плату, розмір якої визначається за домовленістю сторін (ст. 31 Закону від 02.09.93 р. № 3425-XII, далі – Закон № 3425). При цьому за вчинення нотаріальних дій така плата не може бути нижче держмита, що справляється за аналогічні нотаріальні дії державними нотаріусами (ч. 3 гл. 16 розд. I Порядку, затвердженого наказом Мін’юсту від 22.02.12 р. № 296/5).
Тобто при співробітництві із приватним нотаріусом держмито входить до складу плати за послуги нотаріуса і не сплачується окремо. Плата за додаткові послуги, не пов’язані з нотаріальними діями, може бути будь-якою. Читать далее

Чи повинен підприємець вести табель обліку робочого часу?

Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Кіровоградській області Олена Коломійчук провела семінар у ФОП Стригун Альони Іванівни на тему: «Ведення підприємцем обліку робочого часу».

Інспектор проінформувала, що згідно з ст. 1 Закону України «Про оплату праці»  від 24.03.1995 №108/95-ВР заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

По-перше, щоб правильно визначити розмір заробітної плати, потрібно вести облік виконаної роботи. Зокрема, якщо сума заробітної плати залежить від кількості відпрацьованого часу, без такого обліку не можна буде правильно нарахувати заробітну плату.

По-друге, слід вести облік робочого часу, що фактично витрачається працівниками на виконання роботи. Наймані працівники можуть бути відсутніми на робочому місці через хворобу, бути у відпустці (оплачуваній або неоплачуваній), бути відсутніми через прогули і т.д. З іншого боку, вони можуть працювати надурочно, у нічний час, у вихідні та святкові дні тощо. Все це потрібно фіксувати у первинному документі, на підставі якого ведеться облік робочого часу та контроль додержання його місячної норми, а також оплата фактично відпрацьованого часу та доплати за надурочну роботу, роботу у нічний час та у святкові і вихідні дні. Читать далее

Внесення Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Державна фіскальна служба України повідомляє про набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 18.09.2017 № 776 «Про внесення Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – наказ 776), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 29.09.2017 за № 1204/31072.

Основні зміни полягають в наступному:

— платник податків має право подати Таблицю даних платника податків (далі – Таблиця) без наявності факту зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

— до Таблиці подається пояснення платника податків, в якому зазначається специфіка господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податків;

— інформація з Таблиці розглядається ДФС протягом п’яти робочих днів, що настають за днем її отримання; Читать далее

Про назву посад «заступник директора, заступник директора по роботi з клiєнтами, заступник директора торговельної фiрми»

Про назву посад «заступник директора, заступник директора по роботi з клiєнтами, заступник директора торговельної фiрми»

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Департамент заробiтної плати та умов працi

Присвоєння коду новоутворенiй посадi

ПИТАННЯ: Який код має бути присвоєно посадi заступника директора приватного пiдприємства, де працюють п’ять осiб (директор, заступник директора i три фахiвцi)?

ВIДПОВIДЬ: Найменування професiй (посад), якi передбачаються у штатному розписi, визначаються згiдно з Нацiональним класифiкатором України ДК 003:2010 «Класифiкатор професiй», затвердженим наказом Держспоживстандарту України вiд 28.07.2010 р. № 327 (далi- Класифiкатор). Нормами Класифiкатора передбачено правила розширення (уточнення) назв професiй. Так у додатку В до Класифiкатора передбачено похiднi слова до професiй (професiйних назв робiт), якi згiдно з примiткою 1 до цього додатка застосовуються за умови збереження галузевої та функцiональної належностi, Читать далее

Як правильно відобразити у штатному розписі посади?

Як правильно в штатному розписі відобразити посади, які займають на підприємстві працівники?Як прийняти на роботу працівника, який буде виконувати роботи по двом посадам? Чи можна укласти з працівниками один трудовий договір чи слід оформлювати сумісництво чи суміщення?

 Відповідь надає головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно – правових актів Управління Держпраці в області Інна Кривенко.

Часто перед підприємством постає питання як правильно в штатному розписі відобразити посади, які займають на підприємстві працівники, а також чи допускається створювати розширені назви професій доповнюючими словами або через дефіс, або з наведенням уточнень у дужках. Адже буває, наприклад, коли  на підприємстві працює декілька менеджерів зі збуту, які виконують різні роботи, а в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі КП) для них призначена професія з кодом 1475.1. Читать далее

Як оформлювати видачу зарплати з каси підприємства

З метою видачі заробітної плати готівковими коштами через касу підприємства необхідно оформити видаткові касові документи відповідно до затверджених НБУ форм.

У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у т.ч. працівникам підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир вимагає пред’явити паспорт або документ, що його замінює, записує його найменування й номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень — словами, копійок — цифрами), використовуючи чорнильну або кулькову ручку із чорнилом темного кольору. Якщо видаткова відомість складена на видачу готівки декільком особам, то одержувачі також пред’являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа (п. 3.5 р. 3 Положення № 637).

Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видаткові касові ордери чи видаткові відомості, у яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача. Читать далее

Як повідомити податкову про нову торговельну точку

Кількість торгових точок, яку може відкрити фізична особа — підприємець, не обмежена законодавством. Підприємець самостійно вирішує питання відкриття нових об’єктів для провадження своєї підприємницької діяльності.
З’ясуємо, як фізична особа — підприємець — платник єдиного податку, яка відкрила нову торговельну точку, має повідомити про це контролюючі органи та які штрафні санкції передбачено у разі неповідомлення.

Внесення змін до відомостей

У разі виникнення змін у відомостях, зокрема у разі зміни місця провадження господарської діяльності, суб’єкти господарювання повинні подати заяву до контролю­ючого органу з відповідними відомостями.

Така заява подається платниками єдиного податку:

першої і другої груп — не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни;

третьої групи — разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни (пункти 298.5, 298.6 ст. 298 Податкового кодексу). Читать далее

Включается ли в доходы СПД на общей системе зачисленная на расчетный счет сумма собственных средств?

Чи включаються до складу доходу та яким чином відображаються у Книзі обліку доходів і витрат внесені власні кошти ФОП на розрахунковий рахунок згідно з нормами ПКУ?

Власні кошти, які фізична особа – підприємець, що перебуває на загальній системі оподаткування, зараховує на розрахунковий рахунок, не включаються до складу доходу (виручки у грошовій та натуральній формі) та не відображаються у Книзі обліку доходів та витрат.
Читать далее

Ликвидация СПД — платить ли ЕСВ за последний месяц?

Чи сплачувати «загальнику» ЄСВ за місяць, у якому він припинив діяльність?

Фізична особа — підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цієї фізичної особи (частина восьма ст. 4 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»).

Таким чином, останнім періодом, за який необхідно сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.

Оскільки пропорційний розрахунок бази нарахування єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464) не передбачений, місяць, у якому такі особи припинили підприємницьку діяльність, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується єдиний внесок. Читать далее

Несвоєчасна виплата зарплати: чи штрафують за кожного працівника

Роботодавці несуть відповідальність за порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (абзац третій частини другої ст. 265 КЗпП).

При порушенні строків виплати працівникам зарплати чи інших виплат, передбачених законодавством про працю, терміном менше одного місяця застосовується відповідальність, передбачена абзацом восьмим частини другої ст. 265 КЗпП. Читать далее

Продаж товарів через мережу Інтернет: коли РРО обов’язковий, а коли — ні

Суб’єкти господарювання при продажу товарів (наданні послуг) через мережу Інтернет повинні застосовувати РРО на загальних підставах та видавати покупцю розрахунковий документ встановленої форми.

Такі суб’єкти господарювання реєструють РРО на загальних підставах за адресою розміщення інтернет-магазинів, а у разі доставки власною кур’єрською службою можуть зареєструвати РРО на транспортний засіб, яким здійснюється доставка.

Водночас у разі здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі (із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок) застосування РРО є не обов’язковим. Читать далее

Расчеты в таксти — нужен ли РРО?

Яким чином проводяться розрахунки з пасажирами в таксі підприємці на загальній системі оподаткування?

Суб’єкти господарювання, що перебувають на загальній системі оподаткування, у машинах-таксі при розрахунках з пасажирами готівкою повинні застосовувати належним чином зареєстровані реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

Електронний таксометр — реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів. Читать далее