День: 03.02.2016

Додаток 16 до Податкової декларації з рентної платиДодаток 16 до Податкової декларації з рентної плати

Код водных объектов отмечается плательщиком в соответствии с приложением 16 к налоговой декларации по рентной плате. Приложение 16 к налоговой декларации по рентной плате Кодификация водных объектов по типу водного объекта и направлением использования воды, согласно

Электронный билет для командировки – какие документы нужны для подтверждения расходов?Электронный билет для командировки – какие документы нужны для подтверждения расходов?

Які первинні документи підтверджують витрати на придбання електронного авіаквитка для відрядження працівника підприємства? Для підтвердження витрат на придбання електронного авіаквитка для відрядження працівника підприємства потрібні такі документи: оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення

Учитываются ли при расчете налога на прибыль расходы предприятия не связанные с хозяйственной деятельностью?Учитываются ли при расчете налога на прибыль расходы предприятия не связанные с хозяйственной деятельностью?

 Чи враховуються при визначенні об’єкта оподаткування по податку на прибуток витрати, які відповідно до національних П(с)БО або міжнародних стандартів фінансової звітності враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування, але не пов’язані з господарською діяльністю платника

В какую группу основных средств включить РРО?В какую группу основных средств включить РРО?

До якої групи ОЗ у податковому обліку належать РРО та які мінімально допустимі строки корисного використання до них встановлюються?  РРО (електронні контрольно-касові реєстратори, комп’ютерно-касові системи, електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) тощо) відносяться до

Ставка налога на прибыль в 2015 годуСтавка налога на прибыль в 2015 году

Відповідно до п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 –VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків. Пунктом 136.2 ст. 136

Декларация по прибыли у плательщиков с доходом меньше 20 млн. грн.Декларация по прибыли у плательщиков с доходом меньше 20 млн. грн.

 Чи може платник податку на прибуток визначати об’єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку) на різниці, визначені р. ІІІ ПКУ, якщо його річний дохід за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти

Чи повинен платник податку на прибуток, який не здійснює коригування фінансового результату, нараховувати амортизацію згідно вимог, передбачених п. 138.3 ст. 138 ПКУ?Чи повинен платник податку на прибуток, який не здійснює коригування фінансового результату, нараховувати амортизацію згідно вимог, передбачених п. 138.3 ст. 138 ПКУ?

Чи повинен платник податку на прибуток, який не здійснює коригування фінансового результату, нараховувати амортизацію згідно вимог, передбачених п. 138.3 ст. 138 ПКУ? Платники податку, у яких річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами

Амортизация основных средств — 2015Амортизация основных средств — 2015

Основные средства предприятия, как и любой предмет, имеют свойство в ходе эксплуатации изнашиваться физически и морально, терять свои потребительские свойства и стоимость. Чтобы «смягчить» влияние этих процессов на финансовое «здоровье» предприятия, стоимость активов постепенно по

Сокращения и округления в налоговой накладнойСокращения и округления в налоговой накладной

СКОРОЧЕННЯ ТА ОКРУГЛЕННЯ ВАРТІСНИХ І КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ДФС України повідомлено, що відповідно до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 22.09.2014 №  957, усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники,

ЄСВ ТА ВИНАГОРОДА ЗА ЦПДЄСВ ТА ВИНАГОРОДА ЗА ЦПД

Обов’язок нарахування єдиного внеску з мінімальної заробітної плати залишився і у 2016 р. Водночас вимоги щодо нарахування єдиного внеску не менше мінімального розміру не застосовуються до заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи (базою нарахування єдиного внеску є отриманий дохід (прибуток) незалежно від його розміру).

Новая декларация по НДС за январь 2016г!!Новая декларация по НДС за январь 2016г!!

Новая декларация по НДС впервые подается за январь 2016 года Декларация по НДС по форме, утвержденной приказом Минфина от 28.01.2016 г. № 21, подается в электронной форме начиная с отчета за январь 2016 года. Налоговики