Как заполняется книга учета доходов и расходов ФОП на едином налоге

Яким чином заповнюється книга обліку доходів та витрат ФОП платником ЄП у разі отримання доходу в готівковій та безготівковій формі?

У разі отримання доходу в готівковій та безготівковій, матеріальній або нематеріальній форміфізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку запис в книзі обліку доходів та витратздійснюється окремими рядками за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, у гривнях з копійками.
Читать далее

Нужно ли ФОП на общей системе налогообложения отображать в книге сумму акцизного сбора при розничной торговле?

Чи відображає ФОП на загальній системі оподаткування в Книзі обліку доходів та витрат суму акцизного збору з реалізованих в роздрібній торгівлі підакцизних товарів?

Суми акцизного податку з реалізованих фізичною особою — підприємцем на загальній системіоподаткування роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включаються до доходу і витрат та не відображаються в Книзі обліку доходів і витрат.
Читать далее

Как заполняется графа 3.3 «Код услуги» налоговой накладной

Який порядок заповнення графи 3.3 «Код послуги згідно з ДКПП» податкової накладної?

До графи 3.3 податкової накладної вносяться дані щодо коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі — ДКПП).
При визначенні коду послуги потрібно користуватись Класифікатором ДК 016:2010.
Графа 3.3 заповнюється на всіх етапах постачання послуг.
Платники податку, зокрема мають право зазначати код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.
З метою заповнення коду послуги (наприклад, послуги, пов’язані з лісівництвом) у графі 3.3. податкової накладної потрібно зазначити відповідний код послуги у форматі не менше 4-х знаків 02.40. Якщо платник ПДВ зазначає повністю код послуги, то графа 3.3 повинна містити відповідне позначення у форматі 02.40.10-00.00.
Читать далее

Сумма акцизного налога не включается в доходы и расходы частных предпринимателей на общей системе налогообложения

Чи відображає ФОП на загальній системі оподаткування в Книзі обліку доходів та витрат суму акцизного збору з реалізованих в роздрібній торгівлі підакцизних товарів?

Суми акцизного податку з реалізованих фізичною особою — підприємцем на загальній системі оподаткування роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включаються до доходу і витрат та не відображаються в Книзі обліку доходів і витрат.
Читать далее

Приказ №369 от 17.03.2017г. про внесение изменений в форму декларации по единому налогу

На момент публикации приказ официально еще не опубликован, так что за 1й квартал 2017 года подаем отчеты еще по старой форме.

НАКАЗ
17.03.2017  № 369

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2017 р. за № 478/30346

Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578

Відповідно до пункту 295.9 статті 295 та пункту 296.9 статті 296 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форм податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за №  799/27244, що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити: Читать далее

Порядок надання податкового розрахунку за формою №1ДФ відокремленими підрозділами

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє наступне.

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі – Порядок №4) за формою №1ДФ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за №111/26556.

Пунктом 2.1 розділу II Порядку №4 визначено, що податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі – форма №1ДФ) подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Читать далее

Единица измерения услуг в налоговой накладной по ремонту

При заполнении графы 2 раздела Б налоговой накладной указывается название услуги «ремонт вывески», которая измеряется в штуках. Объем услуг в счете и акте выполненных работ указан в штуках. Можно ли в графах 4 и 5 указывать единицу измерения «штуки»?

Согласно п. 44.1 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством. Таким образом, именно указанная в первичных документах единица измерения должна указываться в графах 4, 5 налоговой накладной.

Согласно пп. 3 п. 16 Порядка №1307 графы 4 и 5 налоговой накладной заполняются в соответствии с Классификатором системы обозначений единиц измерения и учета (КСПОВО), действующем на дату составления налоговой накладной. В графе 4 указывается условное обозначение соответствующего украинского названия единицы измерения (учета), указанное в КСПОВО, которое используется для учета и отражается в первичных документах. Читать далее

Яка відповідальність платника, у випадку допущення помилок в обов’язкових реквізитах податкових накладних, які не надаються покупцю?

Враховуючи, що від платника отримано запит про надання податкової консультації до 01 квітня 2017 року відповідно пункту 52.2 статті 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), передбачено, що податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (в редакції, що діяла до 01.04.2017 року).

Згідно з п. 201.1 ст. 201 ПКУ у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дата складання податкової накладної;

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, — продавця товарів/послуг;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства — платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу); Читать далее

Щодо порядку обліку комп’ютерної програми

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області розглянуло звернення від 24.03.2017 №А-2017-000007 _____________ щодо порядку обліку комп’ютерної програми та у відповідності до положень статті 52 «Податкова консультація» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (зі змінами та доповненнями, далі – ПКУ) у межах компетенції і повноважень повідомляє наступне.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Пунктом 44.2 статті 44 ПКУ передбачено, що для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування. Читать далее

Який порядок зазначення в податковій накладній коду послуги згідно Державного класифікатора продукції та послуг?

Відповідно  до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України від 02.10.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ) на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у  встановлений  ПКУ термін.

Законом України від 21.01.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797) п.п. «і» п. 201.1 ст. 201 ПКУ викладено в новій редакції, відповідно до якої з 01.01.2017 при складанні податкової накладної запроваджено заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП).

Зміни щодо складання податкових накладних, запроваджені Законом № 1797 в частині зазначення в податковій накладній, зокрема коду послуги, застосовуються до податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 01.01.2017. Читать далее

Щодо подання фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

21 лютого 2017 року № 11130-02-2/4779

Щодо подання фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств

 

Міністерство фінансів України розглянуло звернення стосовно питань подання фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств і повідомляє.

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) об’єктом обкладення податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені положеннями Кодексу.

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (пункт 44.2 статті 44 Кодексу). Читать далее

«Трудові» перевірки Держпраці: доопрацьовано проект постанови КМУ

Держпраці доопрацювала та відправила на повторне погодження Держрегуляторній службі проект постанови КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Проте після його обговорення з представниками бізнес-середовища та зацікавленими державними органами Державна регуляторна служба визнала цей проект таким, що не відповідає засадам регуляторної політики, і запропонували Держпраці доопрацювати його. З такою ж вимогою згодом звернулося до Держпраці й Всеукраїнське об’єднання малого та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ».

І ось нарешті маємо доопрацьований варіант проекту постанови КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Проектом затверджується:

 • Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;
 • Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю;
 • Положення про порядок видачі посадовим особам виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад посвідчень інспектора праці.

Крім того, Мінсоцполітики протягом 2-х місяців має затвердити ще Методрекомендації щодо забезпечення здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад повноважень, передбачених частиною третьою статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Читать далее

Акцизна накладна: необхідні реквізити та обов’язок складання

Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує про те, що згідно з вимогами  статті 231 Податкового кодексу України платник податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи. Виробник пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно) зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.

Також, податковим законодавством передбачено обов’язок платників податку скласти акцизну накладну на обсяги пального, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу; втраченого як у межах, так і понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального. Читать далее

Особливий порядок заповнення податкових накладних

Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує платникам ПДВ деякі положення Порядку заповнення податкової накладної, який затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015року №1307.

У разі постачання товарів чи послуг покупцю, який не зареєстрований як платник ПДВ, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000».

У разі здійснення експортних операцій у графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «300000000000».

У разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, у рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» такої накладної проставляється умовний ІПН «500000000000», а у рядку «Постачальник (продавець)» зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент). У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані. Читать далее

Код УКТВЭД и код услуг в налоговой накладной

В консультации рассмотрим, в каких случаях нужно, а в каких не нужно указывать коды в налоговой накладной (далее – НН), как определить коды в отдельных ситуациях.

В каком порядке указывать коды в НН
Код УКТВЭД указывается в НН (п. 201.1 НК, пп. 2 п. 16 Порядка, утвержденного приказом Минфина от 31.12.15 г. № 1307, далее — Порядок № 1307):
• сплошным порядком без разделительных знаков;
• в полном объеме, то есть на уровне товарной подкатегории (10 цифр) обязательно приводится при поставках подакцизных и импортных товаров;
• в неполном объеме, но не менее чем на уровне товарной позиции (первые 4 цифры) при поставках украинских товаров. Важно! Если при поставке украинских товаров код УКТВЭД указан с большим количеством цифр (6, 8, 10), это не является ошибкой, так как согласно пп. «і» п. 201.1 НК плательщик НДС для таких товаров может (но не обязан) указать код УКТВЭД из 4 цифр;
• на уровне 5 цифр, если это условный код, установленный ГФС.

Код услуг указывается в НН (п. 201.1 НК, пп. 2 п. 16 Порядка № 1307):
• с точками, то есть так, как он приводится в Классификаторе ДК 016:2010;
• в количестве не менее 4 цифр (т. е. на уровне класса). При этом не считаются ошибкой и более полные коды, содержащие 6, 8, 10 цифр. Читать далее

Назначение платежа по ЕСВ

Заповнення платниками поля «Призначення платежу» розрахункових документів  у разі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

*

;101

; код за ЄДРПОУ

; сплата єдиного внеску

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

Читать далее

Какой размер нецелевой благотворительной помощи не облагается НДФЛ

«Щодо практичного застосування норм податкового законодавства», лист ДФС України від 07.04.2017 р. № 4945/Д/99-99-13-02-03-14

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (в редакції яка діяла до 01.04.2017, далі – Кодекс), розглянула щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє.

Правове регулювання благодійної діяльності регламентовано нормами Закону України від 05 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон № 5073).

Статтею 1 Закону № 5073 зазначено, що благодійник – це дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент. Читать далее

Выплата зарплаты 2 раза в месяц

Відмова від виплати зарплати за першу половину місяця: чи можливо це

Підприємство нараховує зарплату працівникам двічі на місяць. Чи може працівник відмовитись від нарахування авансу, або підприємство відмовити працівникам у нарахуванні авансу?

Виплата заробітної плати двічі на місяць – звичайна практика для більшості підприємств, що працюють на території України. Однак, інколи як у роботодавців так і у працівників виникає питання, щодо відмови від нарахування авансу. Працівник може бажати відмовитись від виплати авансу через значні утримання із його заробітної плати. Підприємець – через зайві клопоти із проведенням зайвих фінансових операцій чи інших складнощів.

Причини відмови від авансу можуть бути різними, а нас цікавить саме можливість відмови від виплати заробітної плати двічі на місяць. Читать далее

Охранные услуги: какой код указывать в налоговой накладной?

Наше предприятие является охранным агентством и предоставляет услуги по охране различных объектов. Какой код следует указывать в налоговой накладной (далее – НН), если мы не оказываем услуги по охране частных лиц (код 80.10)?

Код для оформления НН следует искать в Классификаторе ДК 016:2010. В нем мы находим раздел 80 «Услуги, связанные с безопасностью и расследованием», а на уровне класса (первые четыре знака) код 80.10 означает услуги, связанные с личной безопасностью, то есть, по сути, услуги телохранителей. Но предприятие, задавшее вопрос, такие услуги не оказывает.

Что же делать?
Давайте вспомним, что услуга по Классификатору ДК 016:2010 является результатом отдельного вида экономической деятельности согласно КВЭД. Поэтому за более полным разъяснением видов деятельности, которые скрываются под кодами раздела 80, обратимся к Методологическим основам и пояснениям к позициям Классификации видов экономической деятельности, утвержденным приказом Госкомстата от 23.12.11 г. № 396 (далее – Методологические основы). Читать далее

Яка відповідальність передбачена за несвоєчасну сплату ПДФО за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи?

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що відповідно до п.179.7 ст.179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Згідно з п.126.1 ст.126 ПКУ у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

— при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

— при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Читать далее

Можно ли отказаться от выплаты зарплаты за первую половину месяца?

На предприятии зарплату начисляют дважды в месяц. Может ли работник отказаться от выплаты ему аванса, в том числе из-за значительной суммы удержаний из его зарплаты (алименты, штрафы, квартплата и т. п.)? Может ли предприятие отказать в выплате аванса своим работникам? Какая ответственность предусмотрена за невыплату аванса?

Выплата заработной платы за первую половину месяца (именно так правильно называть аванс) гарантирована всем работникам предприятий любой формы собственности и организационно-правовой формы (в т. ч. и работникам физлиц-предпринимателей) ст. 115 КЗоТ, ст. 24 Закона от 24.03.95 г. № 108/95-ВР «Об оплате труда».
Размер зарплаты за первую половину месяца определяется коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов – представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не меньше размера оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки (должностного оклада) работника (ч. 3 ст. 115 КЗоТ). Читать далее

Какую дату указывать на акцизной накладной

Яка дата вважається датою реалізації пального з метою складання акцизної накладної, у тому числі якщо відвантаження пального продавцем і отримання пального покупцем, а також сплата, перехід права власності, або підписання акту приймання-передачі про його отримання відбувається не в один день?

З метою складання акцизної накладної датою здійснення операції з реалізації пального вважається дата передачі (відпуску, відвантаження) такого пального, що засвідчується у первинних документах, незалежно від того коли відбулась оплата або перехід права власності, отримання його покупцем.
Читать далее

Сроки составления и регистрации акцизных накладных

Які встановлені терміни складання акцизних накладних, їх реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних?

Акцизна накладна складається платником податку в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального.
У разі здійснення операцій з реалізації пального, які передбачають відпуск пального через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях, акцизна накладна складається у день проведення відпуску пального через паливороздавальні колонки на таких станціях незалежно від того, коли відбувся перехід права власності на таке пальне.
Акцизна накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне).
Реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.
Читать далее

Уголок покупателя у туроператоров


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження туроператорської діяльності

……..

Технологічні вимоги Читать далее

Что должно быть в уголке покупателя

«Что должно быть в уголке покупателя?» — ответ на этот вопрос, который волнует абсолютно всех частных предпринимателей, мы найдем в Порядке проведения торговой деятельности и правила торгового обслуживания № 833 от 15.06.2006 г.
Ниже цитирую первоисточник на языке оригинала.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2006 р. N 833
ПОРЯДОК
провадження торговельної діяльності та
правила торговельного обслуговування
на ринку споживчих товарів

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2011-п ) від 29.06.2011 }

Загальна частина Читать далее

Щорічна основна відпустка: надаємо правильно

Право на щорічну основну відпустку мають усі працівники. Це її головна відмінність від інших видів відпусток, для одержання яких необхідні спеціальні підстави. Втім, надання щорічної основної відпустки має низку особливостей

Право працівника підприємства, установи, організації (далі — організація) на відпустки забезпечується:

 • гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади) і заробітної плати;
 • забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

На громадян, які виконують роботу за договором підряду (або так званою «трудовою угодою») право на відпустки не поширюється, оскільки такі договори належать до цивільно-правових і їх укладення регулюється нормами цивільного, а не трудового законодавства. Читать далее

Как рассчитать страховой стаж при зарплате меньше минимальной?

Страховой стаж — это период, на протяжении которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в размере не меньше минимального.

Страховой стаж исчисляется в месяцах. Неполный месяц работы засчитывается в страховой стаж как полный при условии, что сумма уплаченных за этот месяц страховых взносов не меньше минимальной.

Если за месяц ЕСВ уплачен в сумме, которая меньше минимальной, этот период засчитывается в страховой стаж как полный месяц только при условии доплаты к сумме страховых взносов. Доплата осуществляется таким образом, чтобы общая сумма уплаченных средств за соответствующий месяц была не меньше минимального страхового взноса. Читать далее

НАСЛІДКИ НЕВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКУ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НЕВИКОРИСТАННІ ВІДПУСТКИ

Своєчасний розрахунок при звільненні — одна з важливих організаційно-правових гарантій дотримання прав працівників, що звільняються з підприємства, організації, установи.
За невиплату розрахунку при звільненні у встановлені строки законодавством передбачено цілу низку можливих санкцій.
По-перше, ст. 117 КЗпП передбачає, що в разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (за відсутності спору про їх розмір), підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. А за наявності спору зазначена компенсація виплачується в разі, якщо спір вирішено на користь працівника. Крім того, згідно зі ст. 233 КЗпП, у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком. Тож у цьому разі не має значення, в якому році мала місце невиплачена компенсація.
 
Тому незалежно від того, чи нарахувало підприємство компенсацію за невикористану відпустку при звільненні, в разі виникнення спору і вирішення його на користь працівника на роботодавця може бути покладено виплату значних сум компенсацій за затримку проведеного розрахунку (адже з моменту звільнення до моменту набрання законної сили рішенням суду може минути багато часу).

Читать далее

ДЕКЛАРАЦИЯ НДС В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА 276

Источник: medoc

Об изменениях, внесенных приказом МФУ от №276 в форму налоговой декларации НДС мы уже писали. Сегодняшний  наш материал посвященный обновленным формам приложений к Декларации НДС, которые заполняются и подаются вместе с Декларацией в тех случаях, когда в отчетном периоде имели место соответствующие хозяйственных операций (события).

Прежде всего отметим, что количество приложений к Декларации НДС уменьшилась, теперь их всего девять:

 • корректировки сумм налога на добавленную стоимость (Д1) (приложение 1);
 • Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода (Д2) (приложение 2);
 • Расчет суммы бюджетного возмещения (Д3) (приложение 3);
 • Заявления о возврате суммы бюджетного возмещения и / или суммы средств на счете в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость и / или учета регистрационной суммы налогоплательщика, который реорганизуется, в расчете регистрационной суммы правопреемника (Д4)
 • Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов (Д5) (приложение 5);
 • Справка (Д6) подается плательщиками, которые заполняют строку 5 декларации, и предприятиями (организациями) инвалидов (приложение 6);
 • Расчет (перерасчет) доли использования товаров / услуг, необоротных активов в налогооблагаемых операциях (Д7) (приложение 7);
 • Заявление о допуске продавцом товаров / услуг ошибок при указании обязательных реквизитов налоговой накладной и / или нарушении продавцом / покупателем предельных сроков регистрации в Едином реестре налоговых накладных налоговой накладной и / или расчета корректировки (Д8) (приложение 8);
 • Расчет налоговых обязательств по операциям, определенным в статье 16-1 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», и удельного веса стоимости сельскохозяйственных товаров (ДС9) (приложение 9). -Прежнему приложения добавляются в декларации при наличии событий, подлежащих отражению в таких приложениях.

Читать далее

Оприходование дохода ФЛП единщика по агентским договорам

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 07.11.2016 р. № 7294/П/26-15-13-02-15

ГУ ДФС у м. Києві листом від 06.10.2016 № 6453/П/26-15-13-02-15 надано вичерпну відповідь по суті порушених питань. Зокрема, висвітлено порядок визначення доходів у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення або за агентськими договорами, порядок ведення обліку та заповнення Книги обліку доходів платниками єдиного податку.

Разом з цим, враховуючи те, що у Ваших зверненнях відсутня достатня інформація для надання вичерпної відповіді по суті порушених питань, надаємо відповідь виходячи із загальних вимог чинного законодавства.

Порядок здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі регулюється Законом України від 06.07.95 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265). Читать далее

Лист щодо можливості використання терміналу без приєднання його до РРО платником єдиного податку

Лист ГУ ДФС в Одеській області від 27.01.2017 року №157/А/15-32-14-06-08

Головне управління ДФС в Одеській області керуючись ст.52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N2755-VI зі змінами та доповненнями (далі–Кодекс) про надання індивідуальної податкової консультації на питання щодо можливості використання терміналу без приєднання його до РРО платником єдиного податку другої групи (фізична особа — підприємець), обсяг доходу якого не перевищує 1 мільйон гривень та повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 6 статті 9 Закону України від 06.07.1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон №265), встановлено, що реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій. Читать далее

Учет дохода у ФЛП единщика по агентским договорам, договорам комиссии и транспортного экспедирования

Лист ГУ ДФС в Одеській області від 30.12.2016 року №1740/Ч/15-32-14-06-08

Головне управління ДФС в Одеській області надає податкову консультацію на питання: стосовно відображення комісіонером (платником єдиного податку 2-ої групи) надходження суми готівкових коштів від продажу товару комітенту у книгах обліку, у яких книгах, у яких графах та які суми повинні відображати, та чи буде достатнім відображення у книзі обліку доходів надходження лише суми комісійної плати (питання №1), та щодо підстав для притягнення до відповідальності за не оприбуткування(неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки у разі відображення у книзі обліку доходів лише суми комісійної плати, без відображення суми готівкових коштів від продажу товару комітенту (питання№2).

Відповідно до підпункту 1 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі –ПКУ) доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений пунктом 292.3 статті 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Читать далее

Учет посреднических доходов единщиком

В случае предоставления услуг, выполнения работ по договорам поручения, комиссии, транспортного экспедирования или по агентским договорам доходом плательщика единого налога . является сумма полученного вознаграждения (п. 292.4 ст. 292 НКУ). Вместе с тем у налоговиков нет единой точки зрения относительно того, можно ли записывать в книгу учета доходов только сумм комиссионного вознаграждения. Особенно актуально это в случае получения наличных средств от клиентов по вышеперечисленным договорам, которые затем перечисляются комитенту. Ведь за несвоевременное оприходование наличных установлен штраф в пятикратном размере не оприходованной суммы.

ГФС Украины в письме от 08.11.2016 г. № 11794/Т/99-99-13-01-02-14 сообщает, что в случае получения единщиком (комитентом) средств за реализованные товары по договору комиссии в его доход включается вся сумма средств, полученная от комиссионера. При этом датой получения дохода комитентом является дата поступления денежных средств от комиссионера. Полученное комиссионером вознаграждение за реализованные товары по договорам комиссии включаются в его доход. Читать далее

Розрахунок днів невикористаної відпустки, якщо працівник пропрацював менше місяця

Як розрахувати компенсацію за невикористану відпустку працівника, якщо він пропрацював менше місяця і звільнився/його звільнили?

Пропрацювавши з 2 по 6 жовтня 2016 року у загальноосвітньому навчальному закладі, вчитель був звільнений.  У Мінсоцполітики пояснили, як розрахувати кількість календарних днів щорічної основної відпустки, що підлягає компенсації під час звільнення працівника.

Розрахунок компенсації за невикористану відпустку

Щорічні основні відпустки, тривалістю до 56 календарних днів, які затвердив Кабінет Міністрів України згідно частини 6.6 Закону «Про відпустки» (далі — Закон   надаються керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково — педагогічним та науковим працівникам. Читать далее

Ограничение наличных расчетов в Украине 2017 год

Джерело: iFactor

«50 тыщ» — много или мало? (новые наличные ограничения)

Ну как, вы обрадованы новым ограничением в наличных расчетах — в размере 50 тыс. грн. в день вместо прежних 150 тыс. грн.*? Вопрос риторический — можете не отвечать. Лучше давайте подробнее вникнем в детали последних «наличных» метаморфоз.

* См. «Налоги и бухгалтерский учет», 2017, № 5, с. 42.

Изменения в пресловутое «наличное» постановление № 210** были внесены постановлением Правления НБУ от 25.11.2016 г. № 407.

** Постановление Правления НБУ «Об установлении предельной суммы расчетов наличными» от 06.06.2013 г. № 210.

Новинки вступили в силу 4 января 2017 года.

Виды ограничений Читать далее

Могут ли ФЛП проводить расчеты через электронные платежные системы

Чи можуть ФОП – платники ЄП проводити розрахунки через електронні платіжні системи, у тому числі через систему «Web Money» (електронні гроші)?

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку не можуть здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) через електронні платіжні системи, у тому числі через систему «WebMoney» (електронні гроші).
Читать далее

Включается ли повторно в доходы сумма наличной выручки ФЛП при ее сдаче на расчетный счет в банк

Чи включається повторно до доходу ФОП — платника ЄП сума доходу, отримана в готівці від продажу товарів (робіт, послуг), відображена в книзі обліку доходів (книзі обліку доходів і витрат), при внесенні її на розрахунковий рахунок?

Якщо фізична особа – підприємець отримані суми доходу від продажу товарів (робіт, послуг) у вигляді готівки відобразила у книзі обліку доходів (книзі обліку доходів та витрат) та вносить у погодженому з банком порядку готівку на свій розрахунковий рахунок, який відкритий для здійснення підприємницької діяльності, то вдруге ця сума не відображається у книзі обліку доходів (книзі обліку доходів і витрат).
Читать далее

Стажування та випробування до оформлення трудових відносин: чи правомірно?

Останнім часом почастішали випадки, коли прийняті працівники відмовляються від продовження роботи вже на перший-другий день після її початку. Або ж навпаки: роботодавець через певний час розуміє, що кандидат на посаду не підходить. Як організувати випробування до офіційного оформлення на роботу? Чи можна запровадити стажування, після якого прийматиметься рішення щодо офіційного прийняття на роботу?

Працівника не можна допускати до роботи без оформлення трудових відносин. З метою його перевірки потрібно встановити випробовування, тобто випробувальний термін.

Чому так?

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою (ч. 2 ст. 2 Кодексу законів про працю України; КЗпП). Читать далее

Стажировка работника не может осуществляться без предварительно заключения трудового договора и уведомления органа ГФС

Судьями Николаевского окружного административного суда в Постановлении от 06.02.2017г.  по делу № 814/2156/16 (ФЛП допустил к работе на стажировку продавцов без оформления трудовых отношений), был сделан вывод, что действующим законодательством не предусмотрена возможность допуска работников к работе на условиях стажировки без предварительного оформления трудового договора и уведомления органов ГФС про принятие работников.

 

 

 

Читать далее

Первичный учет хозяйственной деятельности предпринимателей- «единщиков»

ДФС у м. Києві у листі від 24.02.2017 р. №1351/К/26-15-13-02-15 навели загальну норму про обов’язок ведення обіку платниками податків. За нею платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ПКУ).

Далі податківці вказали, що є підставою для заповнення декларації з єдиного податку. А саме: «При заповненні Декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця використовуються дані Книги обліку доходів або Книги обліку доходів та витрат, тому їх показники повинні бути підтверджені первинними документами, які мають право вивчати та перевіряти контролюючі органи під час проведення перевірок».

Не забули податківці зазначити й про порядок оформлення первинних облікових документів. Його визначено Законом про бухоблік. Читать далее

Книга учета доходов зарегистрирована после получения доходов

Як підприємцю відображати доходи, якщо книгу обліку зареєстровано після їх отримання

Фахівці органів ДФС у Закарпатській області інформують, як фізичній особі-підприємцю, платнику єдиного податку відображати у податковому обліку доходи, отримані до дати реєстрації Книги обліку доходів і витрат.

Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України), (далі – Кодекс).

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Читать далее

Арендные платежи физическим лицам в отчете 1ДФ

Як правильно відображати у податковому розрахунку 1 ДФ орендні платежі

Податковим агентом на користь фізичних осіб на підставі договорів оренди рухомого майна (транспортний засіб, обладнання, устаткування, інше майно) виплачуються суми орендних платежів. За якою ознакою доходу відображаються такі суми у формі № 1 ДФ?

Поняття «майно» вживається у значенні, наведеному у Цивільному кодексі, а саме: рухомими речами (майном) є речі (майно), які можна вільно переміщувати у просторі. Детальніше визначення рухомого майна наведено у п. 3 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440. А саме: рухоме майно – це матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщені без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю.

За договором найма (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування на певний строк. Розмір плати встановлюється договором найму (ст. 762 Цивільного кодексу). Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ст. 626 зазначеного Кодексу). Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для того, щоб відповідна операція вважалася орендною операцією. Тобто договори оренди рухомого майна належать до договорів цивільно-правового характеру, які в свою чергу поділяються на договори про надання послуг та договори оренди. Читать далее

Індексація заробітної плати у березні та квітні 2017 року

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення приймається за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату України ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Місяць

2016 р.

Січень

100,9

Лютий

99,6

Березень

101,0

Квітень

103,5

Травень

100,1

Червень

99,8

Липень

99,9

Серпень

99,7

Вересень

101,8

Жовтень

102,8

Листопад

101,8

Грудень

100,9

2017 р.

Січень

101,1

Лютий

101,0

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у березні та квітні 2017 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації
(місяці підвищення тарифних
ставок (окладів))

Величина приросту ІСЦ
для проведення
індексації у 2017 р., %:

у березні

у квітні

У 2016 р.
Січень

12,5

12,5

Лютий

12,9

12,9

Березнь

11,8

11,8

Квітень

8,1

8,1

Травень

8,0

8,0

Червень

8,2

8,2

Липень

8,3

8,3

Серпень

8,7

8,7

Вересень

4,7

4,7

Жовтень

3,8

3,8

Листопад

Грудень

У 2017 р.
Січень

Лютий

Березень

Приклад обчислення суми індексації

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2016 р. (базовий місяць), і до березня 2017 р. заробітна плата не збільшувалась.

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у березні 2017 р. у такому випадку становить 12,5 %.

Розрахунок ІСЦ:

12,5 % = 1,041 × 1,041 × 1,038 × 100 – 100,  де

1,041 — ІСЦ за лютий — квітень 2016 р. (0,996 × 1,010 ×1,035),

1,041 — ІСЦ за травень — жовтень 2016 р. (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 × 1,028),

1,038 — ІСЦ за листопад 2016 р. — січень 2017 р. (1,018 × 1,009 × 1,011).

ІСЦ за лютий 2017 р. становив 101,0 %, тобто не перевищив поріг індексації (103 %), тому у квітні 2017 р. проведення індексації продовжує здійснюватись на величину приросту ІСЦ — 12,5 %.

Заробітна плата за березень 2017 р. становитиме 5 400 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у березні — квітні 2017 р. — 1 600 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у березні 2017 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2016 р., становить 12,5 %.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 200,0 грн (1 600 × 12,5 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 5 600 грн (5 400 + 200).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про індексацію — Закон України від 03.07.91 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення». Закон № 2050 — Закон України від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати». Порядок № 159 — Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 159. Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078

Читать далее

Новая форма декларации по НДС подается уже за март 2017 года

За який звітний період платниками ПДВ вперше подається податкова звітність з ПДВ, з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2016 № 276 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»?

Подання податкової звітності за формою, яка враховує зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2016 № 276 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» (далі – Наказ № 276), вперше здійснюється за звітний період березень 2017 року (граничний термін подання 20.04.2017), І квартал 2017 року (граничний термін подання 10.05.2017 – у травні 2017 року).
Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, зі змінами внесеними наказом № 276, подається починаючи з 01 квітня 2017 року.
Читать далее

ДФС про штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування

У новому листі ДФСУ розглянула питання застосування штрафних санкцій на підставі п. 120-1.2 ПКУ за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН

Нагадаємо, що з 01.01.2017 року реєстрація податкових накладних (ПН) та/або розрахунків коригування (РК) у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

• для ПН/РК, складених з 1 по 15 к.д. (включно) календарного місяця, — до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

• для ПН/РК, складених з 16 по останній к.д. (включно) календарного місяця, — до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Згідно з останнім абзацем нової редакції п. 120-1.1 ПКУ, у разі реєстрації ПН та/або РК до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог щодо своєчасності реєстрації таких документів в ЄРПН, штрафні санкції, передбачені п. 120-1.2 ПКУ цієї статті, не застосовуються.

А от відсутність реєстрації протягом граничного строку ПН та РК в ЄРПН (крім ПН, що не  надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу,  вже  тягне за собою накладення штрафу. За п. 120-1.2 ПКУ його розмір становить 50% суми ПЗ з ПДВ, зазначеної у такій ПН/РК або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку операцію не складено. Читать далее

Підсумований облік робочого часу: як визначити (график сменности, работа сменами)

Підсумований облік робочого часу — передбачає, що тривалість роботи протягом доби може відхилятися у певних межах від робочого дня нормальної тривалості з тим, однак, щоб установлена законом норма робочого часу була дотримана в середньому за повний обліковий період: тиждень, місяць, квартал, рік.

Статтею 61 Кодексу законів про працю України (КЗпП) передбачено можливість та правові засади встановлення підсумованого обліку робочого часу. Цією самою статтею визначено, що на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях (далі — організація), а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержано встановленої для цієї категорії працівників щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50 і 51 КЗпП).

Читайте також:

 • Робочий час та його тривалість
 • Скорочена тривалість робочого часу: яким категоріям працівників установлюється
 • Неповний робочий час: що це таке і як його запровадити

Читать далее

Внесення змін до штатного розпису у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати

Деяким категоріям працівників установлюється мінімальна заробітна плата. Розмір її може змінюватися декілька разів на рік. Як правильно вносити до штатного розпису подібні зміни та чи ознайомлювати із оновленим штатним розписом працівників, розберімося разом.

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включають доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб (ст. 95 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП).

Установлення на рівні мінімальної заробітної плати тарифних ставок (посадових окладів) для працівників, які виконують кваліфіковану працю (роботу, що потребує певних навичок або освіти), є порушенням вимог законодавства про працю.

Чи необхідні зміни до штатного розпису: як визначити

Читать далее

Заповнення табеля обліку використання робочого часу

 

Облік використання робочого часу на підприємствах провадять за допомогою табелів, які ведуть щомісячно на всіх працівників. На підставі табеля працівникам нараховують зарплати, а також він є джерелом відомостей для державних статистичних спостережень з праці.

Форму табеля обліку використання робочого часу затверджено наказом Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489 (типова форма № П-5) і введено в дію з 1 січня 2009 року. Форма табеля затверджена як рекомендована для застосування.

Як заповнюється табель

Облік використання робочого часу здійснюється за кожний робочий день (зміну) в табелі обліку робочого часу, який відкривається щомісяця на працівників структурного підрозділу. Кількість відпрацьованого часу слід заповнювати у годинах, за необхідності одночасно табель обліку може заповнюватись і в днях.

Відмітки у табелі про причини неявок на роботу чи про фактично відпрацьований час, про роботу в надурочний час чи інші відхилення від нормальних умов роботи мають здійснюватись лише на підставі документів, оформлених належним чином, наприклад, листка непрацездатності, наказу про надання працівникові дня відпочинку за роботу у вихідний день, наказу про залучення працівника до роботи у вихідний день тощо. Читать далее

Ответственность за несвоевременную регистрацию налоговых накладных

Згідно із п. 120 прим.1.1 ст. 120 прим.1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:

10 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;

20 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, — у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів; Читать далее

Стажування працівника без відповідного оформлення й оплати його праці загрожує роботодавцеві штрафами

Реквізити рішення: Постанова Хмельницького окружного адміністративного суду від 23.02.17 р., ЄДРСР, реєстр. № 65007113

Сторони спору

Позивач – підприємець, відповідач – управління Держпраці в області.

Обставини справи Управлінням Держпраці в грудні 2016 року була проведена виїзна позапланова перевірка підприємця на предмет дотримання законодавства про працю. За результатами перевірки виявлено, що в період з 25.10.16 р. по 30.11.16 р. в магазині підприємця найманий працівник регулярно виконував функції продавця продовольчих товарів (займався прийманням і викладенням товару, продажем горілчаних і тютюнових виробів) протягом дня з 10.00 до 16.00 з двома вихідними днями. При цьому письмовий трудовий договір із цим працівником не оформлявся, зарплата йому не виплачувалася. На підставі абзаців другого і восьмого ч. 2 ст. 265 КЗпП управління Держпраці нарахувало підприємцеві штрафи у розмірі 30 МЗП та 1 МЗП (виходячи з розміру МЗП, установленого на момент виявлення порушення). Підприємець оскаржив постанови управління Держпраці, звернувшись до адміністративного суду.

Позиція сторін Читать далее