Декларация акцизного налога 2017

Джерело: Вісник

З січня 2017 р. платники, визначені ст. 212 Податкового кодексу, мають декларувати свої зобов’язання з акцизного податку починаючи зі звітного періоду — грудня 2016 р. за новою формою декларації акцизного податку (далі — Декларація), затвердженою наказом № 841. Слід зазначити, що основні новації у формах звітності стосуються суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів; оптових постачальників електричної енергії, виробників електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії; осіб, які реалізують пальне. Порядок заповнення Декларації роз’яснено далі.

Новації, внесені до Декларації

На першій сторінці Декларації у рядку 5 додано новий вид платника відповідно до пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу — «Особа, яка реалізує пальне». При поданні такою особою Декларації у зазначеній клітинці проставляється позначка «х».

Зміни в розділах Декларації

У розділах А та Б коди операції А10 «Обсяги алкогольних напоїв, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були отримані та втрачені платником податку», Б8 «Обсяги підакцизних товарів (продукції), для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були втрачені платником податку» доповнено рядками, в яких передбачено такі обсяги окремо для вироблених (код операції А10.1, Б8.1) та для імпортованих товарів (код операції А10.2, Б8.2).

У розділі В:

додано код операції В2 «Операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу», де зазначають податкові зобо­в’язання акцизного податку з реалізації пального, які розраховуються за формою додатка 1¹;

збільшено перелік операцій по коригуванню податкового зобов’язання — В11.2 «на суму акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу», в якій зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, що використана при виробництві пального. При цьому для кожного випадку виготовлення пального із використанням підакцизної сировини подається окремий розрахунок згідно з додатком 1 до Декларації (п. 5 розділу IV Порядку № 14);

на відміну від попередньої редакції сума податкових зобов’язань заповнюється за єдиним кодом бюджетної класифікації 14021900.

Кардинальні зміни відбулися в розділі Д (колишній розділ Ґ). Відтепер податкові зобов’язання не потрібно відображати в розрізі видів підакцизних товарів, вони відображаються лише в розрізі кодів КОАТУУ, які зазначаються в правій половині другої колонки «Розділ Д. Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів». Кількість кодів КОАТУУ повинна дорівнювати кількості органів самоврядування, які обслуговуються одним контролюючим органом (наприклад, ОДПІ), де зареєстровано пункти продажу, а остання цифра коду операції, яка зазначається в першій колонці, повинна дорівнювати кількості КОАТУУ.

У разі якщо один або декілька пунктів зареєстровано в одному органі самоврядування, то зазначається один код КОАТУУ.

Наводимо умовний приклад.

Код операції

Розділ Д. Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів

Код показника додатка

Сума акцизного податку

Д1

Податкові зобов’язання за кодом органу місцевого
самоврядування за КОАТУУ
х

Д1.1

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУn

520282400

Д.6 (усього за розділами І, ІІ)

1 200

Д1.2

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУn

520255000

Д.6 (усього за розділами І, ІІ)

2 500

Д1.3

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУn

520285600

Д.6 (усього за розділами І, ІІ)

1 000

n Кількість рядків може бути збільшено при поданні декількох додатків 6 до декларації.

Розділ Е також зазнав змін. Відтепер податкові зобов’язання з акцизного податку декларуються окремо в розрізі реалізованої електричної енергії для оптового постачальника електричної енергії та окремо поза оптовим ринком електричної енергії, а також операцій, які не є об’єктом оподаткування.

Додаток 1 до Декларації

До Декларації в обов’язковому порядку подаються додатки, які є невід’ємною її частиною.

Додаток 1 є універсальним додатком, в якому здійснюється розрахунок податкових зобов’язань з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції). Він заповнюється для всіх підакцизних товарів, які оподатковуються за специфічними ставками, а саме: алкогольних напоїв (за винятком тих, де використовується спирт), тютюнових виробів (крім сигарет), пального, транспортних засобів.

З огляду на зміни, внесені до форми Декларації та Порядку її заповнення та подання, розглянемо на прикладах розрахунок податкових зобов’язань за формою додатка 1 до Декларації залежно від виду підакцизних товарів та заповнення відповідних розділів Декларації.

Спочатку наведемо розрахунок податкових зобов’язань з реалізації пального, при виробництві якого як сировину використовують інші підакцизні товари, що є нововведенням оновленої Декларації.

Додаток 1 доповнено графою 17 «Сума акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 Кодексу (грн) (округлення до двох знаків після коми)». Ця графа заповнюється тільки виробниками пального у разі подання ними розрахунку до розділу В за кодом операції В11.2 «сума акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу». Такий розрахунок здійснюється окремо для кожного випадку виробництва пального, при якому використовуються як сировина інші підакцизні товари, і додається до Декларації, у якій зазначаються підсумовані суми «Усього» за всіма такими розрахунками однією сумою.

Застосування цієї норми розглянемо на прикладі 1.

Приклад (умовно)

ТОВ «Г» реалізувало у грудні 2016 р. сумішеве паливо (із вмістом не менш як 5 % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру) в кількості 15 000 л, при виробництві якого було використано підакцизну продукцію: бензини А-92 — 10 500 л, біоетанол — 750 л, суміші ароматичних вуглеводнів — 750 л, антидетонатори — 2 250 л та інші ефіроспирти — 750 л. (Звертаємо увагу, що співвідношення обсягів пального взято умовно).

Ставки акцизного податку на зазначені підакцизні товари встановлено ст. 215 Податкового кодексу за 1 000 л, приведених до t 15 °C, які за грудень 2016 р. становили:

сумішеві бензини — 171,5 євро;

бензини А-92 — 171,5 євро;

суміші ароматичних вуглеводнів — 171,5 євро;

антидетонатори — 171,5 євро;

інші ефіроспирти — 171,5 євро;

біоетанол — 0 грн за 1л 100 % спирту.

Податкові зобов’язання за цією операцією розраховуються за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України, що діяв на перший день кварталу, тобто на 01.10.2016 р. — 29,0757 грн.

У графах 2 і 3 в обох рядках зазначаються код та опис товару за УКТ ЗЕД, для виробників пального графа 4 не заповнюється, в графі 5 для біоетанолу зазначається вміст спирту (99 %), для пального, оскільки ставку встановлено на 1 000 л, проставляється «1000», в графі 6 — кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника, це можуть бути «тис. л», «літри», «кг», «тонни» (в нашому випадку «літри»), а от у графі 7 зазначається одиниця виміру для пального тільки в «1 000 літрів, приведених до t 15 °C». Слід зауважити, що в цьому умовному прикладі обсяги пального вважаються приведеними до t 15 °C.

У графі 8 відображаються обсяги підакцизних товарів за одиницями виміру, зазначеними в графі 6; у графі 9 зазначаються ці самі обсяги для біоетанолу — переведені в літри 100-відсоткового спирту, для пального — в тис. л, приведених до t 15 °C, оскільки обсяги, зазначені в графі 9, є базою оподаткування.

У графі 12 зазначається ставка акцизного податку, встановлена Податковим кодексом, а у графі 14 — ставка акцизного податку на одиницю продукції. У такому випадку на 1 л пального та біоетанолу (для пального — 171,5 : 1 000 = 0,1715 євро, для біоетанолу — 0,00 грн).

У графі 16 розраховується сума акцизного податку для оборотів виготовленого і реалізованого пального (гр. 9 × гр. 12 × курс євро) і зазначається в гривнях з округленням до двох знаків після коми, а підсумковий рядок — в гривнях без копійок. У зазначеному умовному прикладі це сумішеве паливо (із вмістом не менш як 5 % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру) в кількості 15 000 л (15 × гр. 12 × курс євро = 15 ×× 171,5 × 29,0757 = 74 797,24 грн).

У графі 17 розраховується сума акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, виходячи з обсягів реалізації продукції (графа 9) та встановленої ставки акцизного податку (графа 12). Якщо ставку встановлено в євро, то цей добуток множимо на офіційний курс гривні до євро. Для зазначеного випадку бензини А-92 — 10,5000 × 171,5 × 29,0757 = 52 358,07 грн, біоетанол — 0 грн, суміші ароматичних вуглеводнів — 0,7500 × 171,5 × 29,0757 = 3 739,86 грн, антидетонатори — 2,2500 × 171,5 × 29,0757 = = 11 219,58 грн та інші ефіроспирти — 0,7500 ×× 171,5 × 29,0757 = 3 739,86 грн.

У підсумковому рядку «Сума податкових зобов’язань, яка підлягає сплаті до бюджету» зазначається сума податкового зобов’язання, яка визначається шляхом порівняння обчислених сум податку, нарахованого при реалізації виробленого пального та сплаченого з підакцизної сировини, яка використана при його виробництві, і до нарахування приймається та сума, яка має менше значення.

Таким чином, у зазначеному прикладі сума акцизного податку з виробленого та реалізованого пального становить 74 797,24 грн, а сума акцизного податку з пального, яке використано як сировина, — 71 057,36 грн, у рядку «Усього податкових зобов’язань» зазначається сума, яка менше 71 057,37 грн.

Сума податкових зобов’язань за сумою акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, розраховується у розділі В Декларації за кодом операції В11.2, що зазначається у верхньому лівому куті:

Підсумкова сума акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, зазначається у колонці 4 розділу В Декларації за кодом операції В11.2.

Код
операції

Розділ В. Податкові зобов’язання з реалізації пального

Код
показника додатка

Сума
акцизного податку

В1

Операції з реалізації виробленого в Україні пального, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних (підпункт 213.1.1 пункту 213.1 статті 213
розділу VI Кодексу)

Д.1 (к.16)

74 797

В11

Коригування податкового зобов’язання, у тому числі:

х

В11.1

на суму акцизного податку з повернених(ої) підакцизних товарів (продукції) платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу

Д.1 (к.16)

В11.2

на суму акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу

Д.1 (к.17)

71 057

 

Додаток 11 до Декларації

Внесення змін до форми Декларації та Порядку її заповнення та подання передбачає заповнення та подання додатка 11«Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу» до Декларації.

Підпунктом 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу передбачено, що об’єктом оподаткування є реалізація будь-яких обсягів пального понад обсяги, що отримані від інших платників акцизного податку та вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до пп. 213.1.1 вищезазначеного пункту, що підтверджено зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН, та ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчено належно оформленою митною декларацією.

Додаток 11 подається щомісячно платниками акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробниками пального) незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

У цьому додатку платник відображає рух пального та визначає суму сплати коштів на електронний рахунок.

На перший погляд додаток складний, але спробуємо розібратися із зазначеними змінами. Розглянемо порядок заповнення додатка 11 та дізнаємося, чого чекати від новацій.

Додаток 11 можна умовно поділити на три блоки. Перший блок — оборот пального, другий — поповнення залишків пального, третій — оборот коштів, сплачених на електронний рахунок.

Перший блок. У цьому блоці ведеться облік пального, наявного на початок звітного періоду, отриманого та виданого в звітному періоді відповідно до акцизних накладних, коригуючих акцизних накладних та митних декларацій, зареєстрованих у СЕАРП.

Додаток 11 заповнюється окремими рядками за кожним видом пального за кодами УКТ ЗЕД, який зазначається у графі 2.

У графі 3 зазначаються обсяги пального, приведеного до t 15 oC, яке перебуває в залишках на 01 число звітного місяця.

Слід звернути увагу, що Порядком заповнення Декларації та додатків до неї встановлено, що у графі 3 відображаються також обсяги пального, зазначені в Акті інвентаризації обсягів пального на 01.03.2016 р., який подано до контролюючих органів до 20.03.2016 р., одноразово лише при поданні декларації за березень 2016 р. Однак оскільки ця форма набрала чинності в листопаді 2016 р. і перша Декларація з новими додатками подається до 20.01.2017 р. за звітний період — грудень 2016 р., обсяги, зазначені в Акті інвентаризації, до Декларації не заносяться.

При цьому обсяг залишків пального на 01.12.2016 р. за відповідним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (графа 3 додатка 11 до Декларації) необхідно буде зазначити за даними СЕАРП шляхом отримання необхідної інформації за відповідним запитом (за формою F/J 1302701 або витягом F/J 1402701). У подальших звітних періодах (січень, лютий і т. д.) залишки пального переноситимуться із попередньої звітності.

У графі 4 зазначаються обсяги, отримані у звітному періоді, відповідно до:

 • митних декларацій;
 • акцизних накладних;
 • коригуючих акцизних накладних, за якими збільшуються обсяги пального, тобто коригуючі акцизні накладні, що фактично зменшують обсяги відвантаження отримувачу.

Приклад (умовно)

Підприємством-1 відвантажено Підприємству-2 100 л пального. Підприємство-2 з якоїсь причини повернуло Підприємству-1 50 л пального та склало коригуючу акцизну накладну на зменшення (– 50 л), після реєстрації якої обсяги відвантаження зменшуються, а таке повернення є приходом, тобто збільшує залишок пального. Також за цією графою проводять обсяги, відвантажені неплатнику акцизного податку з реалізації пального, які коригуються аналогічним чином.

У графах 5 — 10 зазначаються обсяги пального, що реалізовані та відвантажені за акцизними накладними та коригуючими акцизними накладними, які збільшують обсяги відвантаження (мають позитивне значення), зокрема:

 • графа 5 — платникам акцизного податку з реалізації пального за акцизними накладними та коригуючими акцизними накладними, які збільшують обсяги відвантаження (мають позитивне значення), де зазначено тип причини — ненадання отримувачу пального «0»;
 • графа 6 — неплатникам акцизного податку за акцизними накладними та коригуючими акцизними накладними, які збільшують обсяги відвантаження, в яких зазначено тип причини — ненадання отримувачу пального «1»;
 • графа 7 — на умовах, встановлених ст. 229 розділу VI Податкового кодексу, за акцизними накладними та коригуючими акцизними накладними, які збільшують обсяги відвантаження, де зазначено тип причини — ненадання отримувачу пального «2»;
 • графа 8 — на власне споживання за акцизними накладними та коригуючими акцизними накладними, які збільшують обсяги відвантаження, де зазначено тип  причини — ненадання отримувачу пального «3»;
 • графа 9 — втрачене згідно з п. 216.3 ст. 216 Податкового кодексу, тобто природні втрати, за акцизними накладними та коригуючими акцизними накладними, які збільшують обсяги відвантаження, де зазначено тип причини — ненадання отримувачу пального «4»;
 • графа 10 — зіпсоване, знищене, втрачене понад встановлені норми втрат за акцизними накладними та коригуючими акцизними накладними, які збільшують обсяги відвантаження, де зазначено тип причини — ненадання отримувачу пального «5».

Обсяги пального, за якими визначено податкове зобов’язання у графі 9 додатка 1, зазначаються у графі 11 додатка 11.

Після заповнення граф 1 — 11 вираховується обсяг пального, який реалізовано понад отримані обсяги пального. Для цього потрібно підсумувати обсяги, які реалізовано (графи 5 — 10), та відняти залишок на початок (графа 3), обсяги отриманого пального (графа 4) та задекларовані в додатку 1 обсяги реалізації (графа 11). Якщо результатом цієї формули є позитивне значення, то це свідчить про наявність реалізованого обсягу пального понад обсяги його отримання, і таке значення заноситься до графи 12 та підлягає оподаткуванню відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу. У разі отримання значення менше нуля у графі 12 проставляється «0». Слід звернути увагу, що в Порядку заповнення додатка 11 роз’яснення щодо заповнення цієї графи не зазначається.

Другий блок. Необхідний для визначення суми акцизного податку на залишки пального в СЕАРП, які не реалізовані на кінець звітного періоду, оскільки не завжди при поповненні залишків пального в СЕАРП такий самий обсяг реалізується в звітному періоді.

У графах 13 — 18 відображається облік обсягу пального, який поповнено за зареєстрованими в СЕАРП заявками на поповнен­ня (коригування) залишків пального (далі — Заявка).

До графи 13 заноситься обсяг пального, поповненого за Заявками та не реалізованого на початок звітного періоду. Такий обсяг повинен дорівнювати обсягам, зазначеним у графі 16 додатка 11 Декларації за попередній звітний період.

Обсяги, поповнені за Заявками в поточному місяці, заносяться до графи 14.

У графі 15 зазначаються обсяги пального, які є базою оподаткування, тобто обсяги з графи 11, які задекларовані в додатку 1, та обсяги пального з графи 12, які реалізовано понад отримані обсяги такого пального.

У графі 16 зазначаються обсяги пального, збільшені за Заявками та на кінець звітного періоду не реалізовані. Для цього необхідно взяти залишок на початок, додати обсяги, поповнені за Заявками, та відняти обсяги, реалізовані в звітному періоді.

Сума акцизного податку, яка заноситься до графи 17, розраховується як добуток обсягів пального із графи 16, ставки акцизного податку, встановленої ст. 215 Податкового кодексу, та курсу євро, що діє на перший день кварталу, в якому здійснено реалізацію пального.

У графі 18 розраховується залишок пального на кінець звітного періоду, який переноситься до графи 3 додатка 11 до Декларації за наступний звітний період.

Третій блок. Необхідний для відображення сум акцизного податку як сплаченого на електронний рахунок протягом звітного періоду, так і залишку з попереднього звітного періоду, а також для визначення суми акцизного податку, яка підлягає доплаті при реалізації обсягів пального, наявного в СЕАРП.

У графах 19 — 23 розраховуються суми акцизного податку, які необхідно сплатити до бюджету.

Для розрахунку акцизного податку у графі 19 проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції) у євро, встановлені пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу.

У графі 20 розраховується сума податкового зобов’язання з акцизного податку з пального, реалізованого понад отримані його обсяги, яка обчислюється виходячи з оподатковуваних оборотів (графа 12) та встановленої ставки на одиницю виміру (графа 19) і офіційного курсу гривні до євро, встановленого Нацбанком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального.

Слід звернути увагу, що у графах 21 та 22 відображається облік сум, сплачених на електронний рахунок за заявками на поповнення обсягів залишку пального, які зазначені в клітинці «Загальна сума акцизного податку», що розміщена над табличною формою (нижче наведено фрагмент форми Заявки).

У графі 21 зазначається сума акцизного податку, яка була сплачена у попередньому звітному періоді і не використана станом на 01 число поточного звітного періоду. Ця сума дорівнює сумі графи 17 розрахунку за попередній звітний період, оскільки податкове зобов’язання з пального, яке збільшене за Заявками та не реалізоване, виникне лише після його реалізації, що може відбутися в будь-якому майбутньому періоді.

У графі 22 розраховується акцизний податок, який перераховувався платником протягом звітного періоду на його електронний рахунок. Відповідно до Порядку така сума розраховується шляхом множення обсягів пального, залишки якого збільшено за Заявками (гр. 14), на ставку акцизного податку (гр. 19) та курс євро. Тобто в цій графі зазначається сума акцизного податку, перенесена до інтегрованої карточки платника відповідно до сум акцизного податку, визначених у Заявках.

Податкові зобов’язання, які підлягають сплаті до бюджету, зазначаються у графі 23. Такі зобов’язання розраховуються за формулою:

нарахування акцизного податку (гр. 20) – сплачена сума акцизного податку на електронний рахунок (гр. 21 + гр. 22).

У графі 23 зазначається сума акцизного податку з податкового зобов’язання за звітний (податковий) період, яка підлягає доплаті з поточного рахунку платника. Значення графи 23 не може бути менше нуля. Від’ємні значення до цієї графи не заносяться, оскільки суми, які перевищують податкові зобов’язання, будуть використані при розрахунку податкових зобов’язань у наступному періоді як сплачені та не використані станом на 01 число поточного звітного періоду.

Дані з графи 23 переносяться до розділу В Декларації за кодом операції В2.

Розглянемо заповнення додатка 11 на умовному прикладі даних за одним видом пального за два податкові періоди.

Операції у грудні 2016 р.

ТОВ є платником акцизного податку з реалізації пального. Станом на 01.12.2016 р. залишок отриманого від постачальників пального за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2710 12 41 12, приведеного до t 15 °С, становить 100 тис. л.

У грудні ТОВ отримало 500 тис. л зазначеного пального, з яких:

 • за митними деклараціями — 150 тис. л;
 • за акцизними накладними від постачальників — 300 тис. л;
 • за коригуючою акцизною накладною (накладна на повернення) — 50 тис. л.

Окрім того, ТОВ за рахунок додавання присадок (компонентів) до пального з метою покращення якості отримало додаткові обсяги такого пального 300 тис. л, тому подало заявку на поповнення обсягів пального на 300 тис. л та сплатило на спеціальний рахунок 1 418 193,52 грн.

У грудні ТОВ реалізовано всього 850 тис.  л:

 • 250 тис.  л додатково отриманого — платникові акцизного податку;
 • 600 тис. л отриманого від інших платників (імпортованого) — 300 тис. л платникам акцизного податку та 300 тис. л без надання акцизної накладної.

З урахуванням наведених показників заповнимо додаток 11 до Декларації.

Як бачимо, у графах 3 — 10 зазначається інформація щодо обсягу пального, наявного на початок звітного періоду, отриманого та реалізованого у звітному періоді.

Так, до графи 3 за грудень 2016 р. включено дані про залишок обсягів пального на початок місяця.

Показники щодо придбаних обсягів пального за митними деклараціями, акцизними накладними та за коригуючою акцизною накладною (накладною на повернення) відображено у графі 4 розрахунку.

До граф 5 — 10 віднесено дані щодо обсягів реалізованого пального як власного виробництва, так і придбаного в інших осіб. При цьому обсяги пального, акцизні накладні на які не надаються отримувачу, зазначено у графах 6 — 10 залежно від причини невидачі акцизної накладної.

У графі 11 зазначаються обсяги реалізації виробленого пального, які задекларовано в додатку 1, за наявності таких обсягів.

Після заповнення граф 1 — 11 необхідно розрахувати обсяги пального, яке реалізовано понад обсяги отриманого. Якщо результатом підрахунку є додатне значення, то це свідчить про наявність реалізованого обсягу пального понад обсяги його отримання, який підлягає оподаткуванню відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу. Таке значення потрібно перенести до графи 12. Якщо ж таке значення є від’ємним, то у графі 12 зазначають «0».

У графах 13 — 18 відображаються показники щодо обсягів пального за зареєстрованими в СЕАРП Заявками.

Так, до графи 13 потрібно занести обсяг пального, поповненого за Заявками та не реалізованого на початок звітного періоду. Обсяги пального, поповнені за Заявками в поточному місяці, зазначаються у графі 14. Відповідно у графі 15 відображаються дані щодо реалізації пального, поповненого за Заявками впродовж звітного місяця, а у графі 16 — залишок пального, поповненого за Заявками, але не реалізованого.

У графі 17 зазначається сума акцизного податку, розрахована як добуток обсягів нереалізованого пального з графи 16, ставки акцизного податку та курсу євро на перший день кварталу.

У графі 18 відображаємо залишок пального на кінець звітного періоду, який переносимо до графи 3 додатка 11 за наступний звітний період. Аби звірити обсяг пального з даними бухгалтерського обліку та СЕАРП, треба до показників цієї графи додати показники графи 16. Фактично маємо отримати залишок пального з урахуванням виробленого, але не реалізованого на кінець місяця.

У графах 19 — 23 розраховується сума акцизного податку, яку потрібно сплатити до бюджету.

Для цього у графі 19 проставляється специфічна ставка акцизного податку з одиниці товару (продукції) у євро, встановлена Податковим кодексом, а до графи 20 заноситься розрахована сума податкового зобов’язання з пального, реалізованого понад отримані його обсяги.

Податкові зобов’язання, які підлягають сплаті до бюджету, зазначаються у графі 22. Сума таких податкових зобов’язань визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання з пального, реалізованого понад отримані його обсяги (гр. 20), та залишком на електронному рахунку на початок звітного місяця (гр. 21) з урахуванням сум його поповнення впродовж такого місяця (гр. 22).

У графі 23 зазначається сума акцизного податку з податкового зобов’язання за звітний податковий період, яка підлягає доплаті з поточного рахунку платника. Якщо ж сума залишку на електронному рахунку на початок звітного місяця з урахуванням його поповнення є більшою за суму податкового зобов’язання з пального, реалізованого понад отримані його обсяги впродовж звітного місяця, то ця графа не заповнюється.

Дані до граф 13 та 21 не розраховуються, а переносяться з аналогічного додатка за попередній період —  до графи 13 з графи 16, до графи 21 з графи 17. При поданні Декларації за грудень такі дані необхідно визначити самостійно.

Операції у січні 2017 р.

У січні ТОВ отримало 300 тис. л зазначеного пального:

 • за митними деклараціями — 150 тис. л;
 • за акцизними накладними від постачальників — 150 тис. л.

У січні ТОВ реалізувало 350 тис. л пального: 200 тис. л платникам акцизного податку та 150 тис. л — неплатнику податку.

Слід звернути увагу, що відповідно до графи 16 додатка 11 до Декларації за грудень 2016 р. у ТОВ на початок місяця залишок пального, яке поповнене за Заявками, за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2710 12 41 12, приведеного до t 15 °С, становить 50 тис. л, отже, значення графи 16 переноситься до графи 13 додатка 11 до Декларації за січень 2017 р.

Оскільки всі обсяги пального, отримані у грудні 2016 р. від інших платників, було повністю реалізовано у грудні 2016 р., про що свідчить графа 18 додатка 11 до Декларації за грудень 2016 р. (нульове значення), то відповідно у графі 3 додатка 11до Декларації за січень 2017 р. також проставляється значення «0».

У графі 3 за даними на початок січня 2017 р. не відображається залишок виробленого, але не реалізованого пального протягом грудня 2016 р., оскільки ці відомості зазначено у графі 13.

Заповнення інших граф та розрахунок зобов’язань відбуваються аналогічно опису заповнення розрахунку за грудень 2016 р.

Дані до граф 13 та 21 не розраховуються, а переносяться з аналогічного додатка за попередній період — до графи 13 із графи 16, до графи 21 із графи 17.

Слід звернути увагу, що у ТОВ за січень 2017 р. виникли податкові зобов’язання за додатком 11 за рахунок збільшення ставки акцизного податку порівняно з минулим звітним періодом.

Дані з графи 23 переносяться до розділу В Декларації за кодом операції В2.

Приклад заповнення додатка 11 до декларації акцизного податку з реалізації пального

Приклад заповнення додатка 11 до декларації акцизного податку з реалізації пального 

Слід звернути увагу, що у зв’язку з тим, що Податковим кодексом передбачено можливість  протягом 60 календарних днів, що настають за днем реалізації пального, подати до контролюючого органу заяву із скаргою на особу, яка реалізує пальне, у разі порушення нею порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної в ЄРАН (п. 231.10 ст. 231 Кодексу), форму такої заяви наведено в додатку 9 до Декларації.

Додаток 2 до Декларації

Зміни, внесені до додатка 2 до Декларації, пов’язані з тим, що з 01.01.2016 р. при обчисленні податку з тютюнових виробів, для яких застосовуються максимальні роздрібні ціни, такі ціни повинні розраховуватись з урахуванням ПДВ та акцизного податку.

Додаток 4 до Декларації

Незначні зміни відбулися в додатку 4 до Декларації, пов’язані із можливістю віднесення до операцій, звільнених від оподаткування (пп. 213.3.12 п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу), операцій з реалізації відходів тютюнової сировини за умови документального підтвердження їх утворення та подальшого знищення або утилізації. Саме інформацію щодо такого документального підтвердження пільгової операції необхідно відображати у додатках 1 (колонка 15) та  4 (колонка 9) до Декларації, а також переносити до  графи Б12 Декларації.

Додаток 6 до Декларації

Визначення податкових зобов’язань з акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами відбувається на підставі додатка 6 до Декларації.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має один або декілька пунктів продажу, які розташовані на території, підпорядкованій одному органу місцевого самоврядування (один код КОАТУУ), формує Декларацію та заповнює один додаток 6 до Декларації відповідно до цього КОАТУУ.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, що має один або декілька пунктів продажу товарів, які розташовані на території, підпорядкованій різним органам самоврядування (різні коди КОАТУУ), формує Декларацію та заповнює додаток 6 до Декларації окремо за кожним КОАТУУ.

Якщо у суб’єкта господарювання точки продажу зареєстровано в декількох органах самоврядування, які обслуговуються одним контролюючим органом (наприклад, ОДПІ), то платник подає до такого контролюючого органу одну Декларацію з відповідною кількістю додатків 6.

Податкові зобов’язання в додатку 6 визначаються окремо за кожним видом реалізованих в роздрібній торгівлі підакцизних товарів.

Додаток 6 складається з двох розділів.

У першому розділі визначається податкове зобов’язання акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, у яких базою оподаткування є вартість товару з ПДВ та на які встановлено адвалорну ставку податку в розмірі 5 %. Це алкогольні напої та тютюнові вироби.

База оподаткування для підакцизних товарів, зазначених у розділі 1, яка відображається у графі 3, — це загальна вартість (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами) реалізованих у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування споживачам незалежно від форми розрахунків підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу.

До графи 4 заноситься ставка податку, яка на сьогодні становить 5 %.

У графі 5 розраховується сума податкових зобов’язань з акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів шляхом множення бази оподаткування на ставку (гр.3 × гр. 4 : 100).

У зв’язку зі скасуванням акцизного податку з роздрібного продажу пального, другий розділ додатку 6 подається тільки за грудень 2016 р. та при поданні уточнених Декларацій за 2016 р., а починаючи з податкового періоду за січень, за який звітують у лютому, цей розділ не заповнюється.

У другому розділі розраховуються податкові зобов’язання з акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, зокрема пальним, у яких базою оподаткування є їх величина, на яку встановлено ставку податку 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару. Обсяги реалізованого пального заносяться в літрах до графи 3.

У графі 4 зазначається курс євро, встановлений Нацбанком України, що діє на 20 число місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції).

Ставка 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару зазначається в графі 5.

Податкові зобов’язання, що підлягають сплаті до бюджету, розраховуються у графі 6 шляхом множення бази оподаткування, курсу євро та ставки (гр. 3 × (гр. 4 × гр. 5)).

Підсумок показників за розділами І, ІІ зазначається у рядку «Усього за розділами І і ІІ» та переноситься до графи 4 рядка Д1.1-Д1.n розділу Д Декларації.

Заповнюємо додатки з урахуванням даних, наведених в умовних прикладах.

Приклад (умовно)

ТОВ «О» реалізує у роздріб пальне, алкогольні напої та тютюнові вироби. Має дві торговельні точки в Києво-Святошинському районі: у с. Білогородка (3222480401) та с. Шевченкове (3222480404).

За грудень 2016 р. ТОВ «О» реалізувало підакцизних товарів:

у с. Білогородка — пива на суму 10 000,71 грн, тютюнових виробів — 20 000,58 грн, бензину — 1 000 л та дизпалива —1 050 л;

у с. Шевченкове — лікеро-горілчаних виробів на суму 16 483,28 грн, тютюнових виробів — 20 000,00 грн, бензину — 2 050 л та дизпалива — 2 250 л.

Оскільки місця торгівлі розташовані на територіях, що підпорядковані різним органам самоврядування, але обслуговує їх один контролюючий орган — Києво-Святошинська ДПІ, ТОВ «О» подає до цієї податкової інспекції Декларацію із заповненим розділом Д та двома додатками 6, які складаються окремо для кожного КОАТУУ.

Примірник додатка 6 для КОАТУУ 3222480401 (с. Білогородка) заповнюється так.

У верхній лівій частині зазначаються розділ Д, код операції Д1.1 та код КОАТУУ 3222480401.

До розділу І заносяться такі дані:

у рядку 1.3 «Пиво» зазначаються: у графі 3 — вартість товару з ПДВ і без 5 % акцизного податку 9 524,48 грн, у графі 4 — ставка акцизного податку 5 % та у графі 5 — сума податкового зобов’язання 476,22 грн (9 524,48 : 100 × 5);

у рядку 1.4 «Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну» відповідно зазначаються: у графі 3 — вартість товару з ПДВ і без 5 % акцизного податку 19 048,17 грн, у графі 4 — ставка акцизного податку 5 %, у графі 5 — сума податкового зобов’язання 952,41 грн (19048,17 : 100 × 5);

до рядка «Усього» переноситься загальна сума за розділом 1428,63 (476,22 + 952,41).

До розділу ІІ заносяться такі дані:

у рядку 2.1 «Бензини моторні» зазначаються: у графі 3 — обсяг реалізованого (відпущеного) товару (л) 1 000 л, у графі 4 — курс євро на 20.09.2016 р. — 28,7689 грн (курс євро, встановлений Нацбанком України, що діє на 20 число місяця, що передує кварталу, в якому реалізують товар (продукцію)), у графі 5 — ставка акцизного податку в євро 0,042 та у графі 7 — сума податкового зобов’язання з акцизного податку 1 208,29 грн (1 000 × 28,7689 × 0,042);

у рядку 2.2 «Інші нафтопродукти (легкі, середні та важкі дистиляти)» відповідно зазначаються: у графі 3 — обсяг реалізованого (відпущеного) товару 1 050 л, у графі 4 — курс євро на 20.09.2016 р. — 28,7689 грн, у графі 5 — ставка акцизного податку в євро 0,042 та у графі 7 — сума податкового зобов’язання з акцизного податку 1 268,71 грн (1 050 × 28,7689 × 0,042);

до рядка «Усього» переноситься загальна сума за розділом: 2 477,00 (1 208,29 + 1 268,71).

До рядка «Усього за розділами І та ІІ» переноситься загальна сума за двома розділами з округленням до гривні: 3 906 грн (1 428,63 + 2 477,00).

Аналогічно заповнюється додаток 6 для розрахунку податкового зобов’язання з реалізації підакцизних товарів у с. Шевченкове (3222480404).

За підсумками розрахунку до рядка «Усього за розділами І та ІІ» додатка 6 переносяться суми за двома розділами з округленням до гривні: 6 933 грн (1 737,27 + 5 195,66).

Автор:

Світлана Махун
Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування акцизного податку Управління адміністрування податків та контрольної роботи