Записник Бухгалтера Загальні питання Плательщики единого налога доходы в наличной и безналичной форме в книге учета доходов указывают отдельными строчками!

Плательщики единого налога доходы в наличной и безналичной форме в книге учета доходов указывают отдельными строчками!

Налоговики в письме от 25.02.2016 № 1529/Л/26-15-12-02-14 разъяснили, что единоналожники заполняют Книгу учета доходов  суммарным итогом за месяц, квартал, год, отображая полученные суммы средств за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме – отдельно в наличной и безналичной форме.

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 25.02.2016 № 1529/Л/26-15-12-02-14

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – третьої груп визначено статтею 292 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Так, відповідно до п. п. 1 п. 292.1 ст. 292 Кодексу, доходом платника єдиного податку фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Згідно п. 292.13 ст. 292 Кодексу, дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Кодексу.

Пунктом 296.1 статті 292 Кодексу встановлено, що платники єдиного податку першої – третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 – 296.1.3 пункту 296.1 статті 292 Кодексу.

Так, платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів (далі – Книга), порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п. п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу).

Порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 (далі – Порядок № 579).

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 5 Порядку № 579).

Відповідно до п. 6 Порядку № 579, платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається дата запису;

2) у графах 2 – 6 щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі;

4) у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати;

5) у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3;

6) у графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);

7) у графі 6 відображається загальна сума доходу як сума граф 4 і 5;

8) у графах 7 і 8 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15 % відповідно до підпунктів 1 – 5 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу.

Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку (п. 8 Порядку № 579).

Отже, при отриманні протягом дня доходу у готівковій та безготівковій формах, кожен такий вид доходу відображається в Книзі окремо (окремим рядком) підсумково за день.

Заступник начальника                                                                 В.С. Варгіч