Записник Бухгалтера Податок на прибуток Як подати фінансову звітність в електронному вигляді?

Як подати фінансову звітність в електронному вигляді?

Який «стан документа» (звітний/новий звітний/уточнюючий) та який формат («S» або «J») необхідно обрати при поданні фінансової звітності з виправленими показниками через Електронний кабінет?

Коротка:
     Платник податку, який за відповідний звітний період подавав разом з відповідною податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) фінансову звітність за форматом з першою літерою «S» або «J», при її поданні з виправленими показниками через Електронний кабінет обирає необхідний формат з першою літерою «S» або «J» та «стан документа» – звітний.
Повна:
     Відповідно до абзаців першого – третього п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 996) зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.
     Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону № 996 зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно з цим абзацом за формою, визначеною згідно з Законом № 996, у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.
     Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого п. 46.2 ст. 46 ПКУ, є додатком, зокрема, до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) (далі – Декларація (Звіт)).
     Про наявність поданих до Декларації (Звіту) додатків – форм фінансової звітності платник зазначає у спеціально відведеному місці форми Декларації (Звіту).
     Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (далі – Порядок № 419) зі змінами та доповненнями.
     Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються (абзац дев’ятнадцятий п. 2 Порядку № 419).
     Подання звітності, зокрема фінансової, засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до вимог ПКУ та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 зі змінами та доповненнями (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261)
(далі – Порядок № 557).
     бзацом першим та третім п. 42.6 ст. 42 ПКУ визначено, що електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 851) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2155) без укладення відповідного договору.
     Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог законів України № 851 та № 2155.
     Згідно з абзацом першим п. 2 розд. ІІ Порядку № 557 платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки, керуючись Порядком № 557.
     При формуванні звітності, яка подається до ДПС і Державної служби статистики України, використовуються формати з першою літерою «S». За результатами обробки такої звітності в органах Державної служби статистики України суб’єктам господарювання надсилається квитанція № 2.
     Звітність, яка подається тільки до ДПС, формується за форматами з першою літерою «J». Відповідно, за результатами обробки такої звітності в органах ДПС суб’єктам господарювання надсилається квитанція № 2.
     Порядок функціонування Електронного кабінету затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 зі змінами та доповненнями, відповідно до п. 12 розд. ІІ якого Електронний кабінет включає відкриту (загальнодоступну) частину та приватну частину (особистий кабінет).
     В режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету користувач має можливість створювати, редагувати, підписувати та надсилати електронні документи, зокрема фінансову звітність. При створенні електронних документів вказаним режимом користувачем обирається «стан документа», що відповідає передбаченому п. 48.3 ст. 48 ПКУ для податкових декларацій обов’язковому реквізиту «тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий)», за умови наявності такого реквізиту у формі документа звітності, що створюється.
     Затверджені нормативно-правовими актами форми фінансової звітності не містять реквізиту «тип документа».
     Отже, платник податку, який за відповідний звітний період подавав разом з відповідною Декларацією (Звітом) фінансову звітність за форматом з першою літерою «S» або «J», при її поданні з виправленими показниками через Електронний кабінет обирає необхідний формат з першою літерою «S» або «J» та «стан документа» – звітний.

Джерело: ЗІР, категорія 102.20.02