Записник Бухгалтера Загальні питання Як звітувати про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі

Як звітувати про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі

Порядком заповнення форми звіту № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (далі – Звіт № 1-РТ) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-РТ в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-РТ заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць (якщо суб’єкт господарювання має більше однієї ліцензії, то у графі «Реєстраційний номер ліцензії» зазначається загальна кількість ліцензій, графа «строк дії ліцензії» не заповнюється).

Інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції згідно з додатком до Наказу № 49.

Одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту № 1 -РТ:

сигарети з фільтром – млн штук;

сигарети без фільтра – млн штук;

сигари – млн штук;

інші тютюнові вироби – млн штук або тонни.

Зауважимо, що Звіт № 1-РТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органу ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання та має формат даних до 6 знаків включно після коми у графах 3-6.

У графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид тютюнових виробів згідно з додатком до Наказу № 49.

У графі 3 зазначається залишок тютюнових виробів на початок звітного місяця.

У графі 4 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

У графі 5 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів усього за звітний період.

У графі 6 зазначається залишок тютюнових виробів на кінець звітного місяця.

У графі 7 надаються необхідні пояснення (обсяги зіпсованих, знищених, втрачених товарів, тощо відображаються у даній графі з зазначенням відповідних пояснень).

Варто зазначити, що відповідно до Закону № 481 передбачено отримання окремих ліцензій на відповідний вид діяльності, а саме: на виробництво спирту етилового; на виробництво спирту коньячного; спирту плодового; на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного; на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового; на виробництво спирту-сирцю виноградного; на виробництво спирту-сирцю плодового; на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим.

Таким чином, суб’єкти які мають дані ліцензії подають Звіт № 1-РС із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначених ліцензій; на виробництво алкогольних напоїв – Звіт № 2-РС із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначеної ліцензії; на виробництво тютюнових виробів – Звіт № 3-РС із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначеної ліцензії; на право оптової торгівлі: алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту); алкогольними напоями – сидром та перрі (без додання спирту) – Звіт № 1-ОА із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначених ліцензій; на право оптової торгівлі тютюновими виробами – Звіт № 1-ОТ із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначеної ліцензії; на роздрібну торгівлю: алкогольними напоями; сидром та перрі (без додання спирту) – Звіт № 1 -РА із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначеної ліцензії; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами – Звіт № 1-РТ із відображенням операцій які були здійснені за звітний місяць відповідно до зазначеної ліцензії.

          Суб’єкти господарювання, які отримали зазначені вище ліцензії подають Звіти за затвердженими формами починаючи з 1 травня до 10 травня включно за звітний період – квітень 2016 року, у подальшому слід враховувати, що Звіти складаються окремо за кожний місяць та подаються до 10 числа місяця, що настає за звітним. Отже, граничним терміном подання звітності  є 9 число наступного місяця. В разі, якщо закінчення строку подання звітності припадає на вихідний, святковий  чи інший неробочий день, останнім  днем строку є перший після нього робочий день.

Звіт приймається за основним місцем обліку суб’єкта господарювання в органах ДФС в електронній формі та реєструється в ЦБД без відображення показників в режимі «Подана звітність». Якщо суб’єкт господарювання перебуває на обліку у контролюючому органі із станом 45 (платник до кінця року (неосновне місце обліку)), то звіт повинен прийматись саме таким контролюючим органом.

Подання уточнюючого звіту не передбачено Наказом № 49. Крім цього, розроблено електронні формати за новими формами, які розміщено на офіційному веб-сайті ДФС (розділ «Електронна-звітність»-«Платникам податків про електронну звітність»-«Інформаційно-аналітичне забезпечення»-«Реєстр електронних форм податкових документів») для використання розробниками систем підготовки звітності.

В цьому ж розділі будуть викладені доопрацьовані безкоштовні програмні забезпечення для можливості формування, підписання та подання нових форм, починаючи з 01.05.2016.

Також звертаємо увагу, що зазначені вище Звіти подаються щомісячно, протягом дії відповідної ліцензії, навіть якщо не здійснювався рух алкогольних напоїв та на залишках на було продукції.

Відділ організації роботи ГУ ДФС у Закарпатській області