Записник Бухгалтера Акциз, земельний податок, вода Яким чином в розділах та додатках до декларації акцизного податку заповнюються вартісні показники – в гривнях з копійками чи без?

Яким чином в розділах та додатках до декларації акцизного податку заповнюються вартісні показники – в гривнях з копійками чи без?

Форму, порядок заповнення та подання декларації акцизного податку (далі – Декларація) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 року
№ 14, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 року за № 105/26550 (далі – Наказ № 14). Додатки до Декларації є її невід’ємною частиною (п. 1 розд. ІІ Порядку заповнення та поданнядекларації акцизного податку, затвердженого Наказом № 14 (далі – Порядок).
Пунктом 7 розд. II Порядку передбачено заповнення усіх показників Декларації (крім додатків) у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
Тобто вартісні показники розділів Декларації заповнюються лише у гривнях.
Суми податкового зобов’язання у додатках 1-5,7 до Декларації заповнюються у гривнях з копійками з відповідним округленням до двох знаків після коми за виключенням підсумкових сум, які зазначаються угривнях без копійок. При цьому, з метою автоматизованої перевірки показників Декларації та відповідних додатків до неї, округлення підсумкових сум до гривні без копійок у додатках відбувається автоматично.
Додаток 6 до Декларації в частині розрахункових даних заповнюється у гривнях з двома знаками після коми; сума податкового зобов’язання з акцизного податку (гр.7) зазначається у гривнях без копійок, округлення сум відбувається за загальновстановленими правилами.
Додаток 8 до Декларації заповнюється відповідно до вимог розділів, які він уточнює – тобто у гривнях без копійок.

Джерело: ЗІР, категорія 116.07