ФОП Новини Общие вопросы Что указывать в строке «Місце провадження господарської діяльності» заявления о применении упрощенной системы налогообложения

Что указывать в строке «Місце провадження господарської діяльності» заявления о применении упрощенной системы налогообложения

Для регистрации физического лица плательщиком единого налога необходимо подать заявление о применение упрощенной системы налогообложения.

Бывают случаи, когда при регистрации у госрегистратора добавили несколько кведов, предусматривающих аренду помещения для осуществления деятельности, на будущее, т.е. с перспективой использования данных кведов через какое-то время.

В случае осуществления деятельности в заранее не определенных местах (торговля на выставках, рынках и т.д.) физическое лицо — предприниматель — плательщик единого налога в строке 7 «Место осуществления хозяйственной деятельности» заявления отмечает: «Торговля на рынках Украины» и / или «Торговля на выставках Украины», прочее.

В случае изменения места осуществления хозяйственной деятельности (например, в заявлении указано «Торговля на рынках Украины», а физическое лицо — предприниматель — плательщик единого налога планирует осуществлять деятельность на выставках) плательщики единого налога первой и второй групп подать заявление не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произойдут следующие изменения, и отмечают место осуществления хозяйственной деятельности — «Торговля на выставках Украины».

Полное официальное разъяснение ДФС по этому вопросу смотрите ниже.
Источник: ЗІР, категория 107.01

Що зазначається у рядку 7 «Місце провадження господарської діяльності» заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, якщо ФОП – платник ЄП здійснює діяльність у заздалегідь не визначених місцях (торгівля на виставках, ринках тощо)?

Відповідно до п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.
Форма та порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджені наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 №1675, зареєстрованим в Міністерстві юстиціїУкраїни 27.12.2011 за № 1536/20274.
У заяві зазначаються обов’язкові відомості, зокрема місце провадження господарської діяльності (п. 298.3 ст. 298 ПКУ).
Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (п. 299.1 ст. 299 ПКУ).
До реєстру платників єдиного податку вноситься, зокрема місце провадження господарської діяльності (п. 299.7 ст. 299 ПКУ).
Отже, фізична особа – підприємець, яка самостійно виявила бажання здійснювати діяльність на спрощеній системі оподаткування повинна дотримуватись вимог ст. 298 ПКУ та зазначати в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування обов’язкові відомості, у тому числі «Місце провадження господарської діяльності».
У разі здійснення діяльності у заздалегідь не визначених місцях (торгівля на виставках, ринках тощо) фізична особа – підприємець — платник єдиного податку у рядку 7 «Місце провадження господарської діяльності» заяви зазначає: «Торгівля на ринках України» та/або «Торгівля на виставках України», інше.
У разі зміни місця провадження господарської діяльності (наприклад, у заяві зазначено «Торгівля на ринках України», а фізична особа – підприємець — платник єдиного податку планує здійснювати діяльність на виставках) платники єдиного податку першої і другої груп подать заяву не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбудуться такі зміни, та зазначають місце провадження господарської діяльності — «Торгівля на виставках України».