Записник Бухгалтера Загальні питання Сводная налоговая накладная

Сводная налоговая накладная

Лист ДФС України від 12.07.2016 р. № 15014/6/99-95-42-01-15

ЩОДО ПОРЯДКУ ВІДНЕСЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО ХАРАКТЕРУ З МЕТОЮ СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНОЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо порядку віднесення операцій з постачання товарів/послуг до безперервного характеру з метою складання зведеної податкової накладної, яке передбачене п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), і повідомляє таке.

Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Кодексу платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

покупцям — платникам податку — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;

покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

Для цілей п. 201.4 ст. 201 Кодексу ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Відповідно до ст. 5 Кодексу поняття, правила та положення, установлені Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених ст. 1 Кодексу.

Терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Частиною 1 ст. 265 Господарського кодексу України (далі — Господарський кодекс) передбачено, що за договором поставки одна сторона — постачальник зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні — покупцеві товар (товари), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Договір поставки може бути укладений на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк, визначений угодою сторін (частина 1 ст. 267 Господарського кодексу).

Строки поставки встановлюються сторонами в договорі з урахуванням необхідності ритмічного та безперебійного постачання товарів споживачам, якщо інше не передбачено законодавством (частина 2 ст. 267 Господарського кодексу).

Порядок складання зведених податкових накладних у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер визначено п. 19 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267.

Отже, з метою застосування норм п. 201.4 ст. 201 Кодексу платник податку самостійно визначає товари/послуги, постачання яких має безперервний або ритмічний характер виходячи з умов договору.


Перший заступник Голови С. В. БІЛАН