Записник Бухгалтера ПДВ Порядок заполнения таблицы 2 приложени 1 (Д1) к декларации по НДС

Порядок заполнения таблицы 2 приложени 1 (Д1) к декларации по НДС

Який порядок заповнення таблиці 2 додатку 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ, в т.ч. рядка «Усього за звітний період, у т.ч:»?

Згідно із п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:     придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.
При цьому всі обсяги придбання відображаються в розд. ІІ податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація), форма та порядок заповнення якої затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 21).
Відповідно до п. 4 розд. V Порядку № 21 до розд. II «Податковий кредит» декларації включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) за «0» ставкою та/або без ПДВ (рядок 10.3 декларації) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України.
Коригування податкового кредиту відображається у рядку 12 декларації.
При заповненні рядка 12 обов’язковим є подання додатку 1 «Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)» (далі – додаток 1 до декларації), що заповнюється в розрізі контрагентів.
За формою додатку 1 до декларації коригування податкового кредиту згідно зі ст. 192 ПКУ відображається у таблиці 2 додатка 1 до декларації. При цьому виходячи зі змісту таблиці 2 відображенню підлягають операції з придбання з ПДВ, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %, в розрізі контрагентів, зокрема:
в графі 2 зазначається індивідуальний податковий номер постачальника;
в графі 3 – період складення податкових накладних, які коригуються;
в графі 4 – обсяг постачання (без ПДВ);
в графі 5 – сума ПДВ нарахована за основною ставкою;
в графі 6 – сума ПДВ нарахована за ставкою 7 %.
Наприкінці таблиці підсумовується загальна сума придбання за звітний період, зокрема:
у рядку «придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів» у графах 4 та 5 зазначається придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів;
в останньому рядку «усього за основною ставкою та за ставкою
7 % (рядок 12 декларації)» зазначається загальна сума придбання за звітний період без урахування придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів.

Джерело: ЗІР, категорія 101.20