Записник Бухгалтера Заробітна плата, охорона праці ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МІЖ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ТА НАЙМАНИМ ПРАЦІВНИКОМ

ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МІЖ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ТА НАЙМАНИМ ПРАЦІВНИКОМ

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску.

Важливо, що між при укладенні трудового договору між фізичною особою та працівником, письмова форма трудового договору є обов’язковою. Форма трудового договору між фізичною особою та працівником затверджена Наказом Міністерства Соціальної політики України № 260 від 08.06.2001 року.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи; осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках.

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – шести місяців. Для робітників, строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати одного місяця.

До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

Після укладення трудового договору але до початку роботи роботодавець зобов’язаний: роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці; ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

Обов’язковою вимогою трудового законодавства при прийнятті працівника на роботу є ведення трудової книжки, яка відповідно до норм ст. 48 КЗпП України, трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють у фізичної особи понад п’ять днів. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до положень Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, що затверджена наказом Міністерстра праці України, Міністерством соціального захисту населення України та Міністерством юстиції України.

При цьому важливо знати, що згідно зазначеної Інструкції, записи до трудової книжки про прийняття на роботу, переведення чи звільнення з роботи повинні здійснюватись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення вносяться після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку.

В ході проведення семінару, Марчук О.А. зробив акцент на відповідальності фізичних осіб – роботодавців за допущення порушень законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 41 КУпАП за допущення порушення щодо не повідомлення державної фіскальної служби в установленому порядку до початку роботи працівника про його прийняття на роботу, а також за інші порушення вимог законодавства про працю передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 КУпАП, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства – тягнуть за собою накладення штрафу на роботодавців, які використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно норм ст. 265 КЗпП України, фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі: фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Відповідно до ст. 172 Кримінального кодексу України, за грубе порушення законодавства про працю караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Головний державний інспектор
Управління Держпраці у Хмельницькій області
Олександр Марчук