Записник Бухгалтера Загальні питання Отчет про контролируемые операции необходимо подать до 1 мая по новой форме

Отчет про контролируемые операции необходимо подать до 1 мая по новой форме

Державна фіскальна служба України  листом 15.03.2016 року № 8890/7/99-99-19-02-02-17 надала роз’яснення форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Зокрема, звіт про контрольовані операції складається платниками податків, які відповідно до пункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України зобов’язані подавати Звіт Державній фіскальній службі України.

Звіт готується засобами спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для створення платником податків документів в електронній формі відповідно до затвердженого формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного  документообігу та електронного цифрового підпису.

Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатка, які є невід’ємною частиною Звіту. У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт.

В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року.

У додатку «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» з «Відомостями про контрольовані операції» наводяться дані про особу (осіб),  які (які) є стороною контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану (і) операцію (ії).

В інформації до додатка «Інформація про пов’язаність осіб» наводиться інформація про критерії пов’язаності платника податків із відповідним контрагентом.

 Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів – сторін контрольованих операцій.

У разі якщо платником податку виявлено помилки у раніше поданому Звіті, такий платник податків має право подати:

Звіт з позначкою «звітний новий» у разі подання нового Звіту про контрольовані операції в законодавчо передбачені терміни.

Звіт з позначкою «уточнюючий», у разі його подання після строку, визначеного підпунктом 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Кодексу.

Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2015 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8.

Головне управління ДФС в Івано-Франківській області