Записник Бухгалтера Акциз, земельний податок, вода Отчет по алкоголю и табаку – как отобразить не связанное с продажей выбытие

Отчет по алкоголю и табаку – как отобразить не связанное с продажей выбытие

Яким чином у звітності щодо обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (№ 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА та № 1-РТ) відображається повернення та вибуття, не пов’язане з реалізацією (втрати, розкрадання тощо), алкогольних напоїв та тютюнових виробів?

У разі повернення раніше придбаної продукції, її обсяги відображаються з від’ємним значенням у тих самих графах (придбання, надходження або реалізації) Звітів № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА, № 1-РТ де такі обсяги вже відображались у попередніх звітах при проведенні первинної операції, тобто:
– зменшують відповідні обсяги придбання, надходження або реалізації за звітний період на обсягиповернення;
– відображаються зі знаком мінус у разі, якщо обсяги повернення перевищують обсяги придбання, надходження або реалізації у звітному періоді.
При цьому у графі «Примітка» до відповідного виду продукції зазначається обсяг та тип проведеної операції (наприклад: «повернуто реалізованих 0,123456 тис. дал, або повернуто отриманих 0,123456 млн. штук).
Повернення продукції відображається у звітах про обіг алкогольних напоїв та тютюнових виробів за той звітний період, у якому відбулось таке повернення. Якщо операції з придбання, надходження або реалізації продукції та її повернення відбулись в одному звітному періоді, обсяги за такими операціями у Звітах № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА, № 1-РТ не відображаються.
Вибуття, не пов’язане з реалізацією (втрати, розкрадання тощо) алкогольних напоїв та тютюнових виробів відображається у графі «Примітка» Звітів № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА, № 1-РТ із зазначенням обсягів такого вибуття та наданням відповідних пояснень.

Звіти за Формами: № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» (далі – Звіт № 1-ОА), № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» (далі – Звіт № 1-ОТ), № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» (далі – Звіт № 1-РА), № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі» (далі – Звіт № 1-РТ) та порядки їх заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 340/28470.
З урахуванням Звітів № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА, № 1-РТ та порядків їх заповнення, обсяг залишку відповідної продукції на початок звітного місяця у сумі з обсягами придбаної продукції повинні співпадати з сумою обсягів реалізованої продукції та залишку на кінець звітного місяця. У разі відсутності такого балансу, у графі «Примітки» (графа 13 Звіту 1-ОА, графа 14 Звіту 1-ОТ, графа 7 Звітів 1-РА та 1-РТ) надаються необхідні пояснення (в тому числі зазначаються обсяги зіпсованих, знищених, втрачених товарів тощо з наданням відповідних пояснень).
Відповідно до ст. 1 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) оптова торгівля – діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб’єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам господарювання; роздрібна торгівля – діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування.
При цьому питання повернення товарів (продукції) постачальникові Законом № 481 не регулюється.
Статтями 236 та 268 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами і доповненнями (далі – ГКУ) визначено порядок повернення продукції постачальнику. Відповідно до ст. 265 ГКУ умови поставки та повернення товарів регулюються договором поставки, укладеним між постачальником та покупцем.
Отже, у разі повернення раніше придбаної продукції, її обсяги відображаються з від’ємним значенням у тих самих графах (придбання, надходження або реалізації) Звітів № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА, № 1-РТ, де такі обсяги вже відображались у попередніх звітах при проведенні первинної операції, тобто:
– зменшують відповідні обсяги придбання, надходження або реалізації за звітний період на обсягиповернення;
– відображаються зі знаком мінус у разі, якщо обсяги повернення перевищують обсяги придбання, надходження або реалізації у звітному періоді.
При цьому у графі «Примітка» до відповідного виду продукції зазначається обсяг та тип проведеної операції (наприклад: «повернуто реалізованих 0,123456 тис. дал, або повернуто отриманих 0,123456 млн. штук).
Повернення продукції відображається у звітах про обіг алкогольних напоїв та тютюнових виробів за той звітний період, у якому відбулось таке повернення. Якщо операції з придбання, надходження або реалізації продукції та її повернення відбулись в одному звітному періоді, обсяги за такими операціями у Звітах № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА, № 1-РТ не відображаються.
Вибуття, не пов’язане з реалізацією (втрати, розкрадання тощо) алкогольних напоїв та тютюнових виробів відображається у графі «Примітка» Звітів № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА, № 1-РТ із зазначенням обсягів такого вибуття та наданням відповідних пояснень.

ЗІР, категорія 115.05