Записник Бухгалтера Загальні питання Отрицательное значение по НДС

Отрицательное значение по НДС

Ответ с ЕБНЗ:

Коротка та повна відповіді ідентичні:
Розділ ІІІ «Розрахунки за звітний період» податкової декларації з ПДВ заповнюється відповідно до п. 5 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 вересня 2014 року № 966, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044.
Якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов’язань і податкового кредиту отримано від’ємне значення, то заповнюється рядок 19.
Якщо наявна сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 20, то у разі перевищення такого від’ємного значення (рядок 20) над значенням рядка 18, значення рядка 20 зменшується на значення рядка 18 та відображається у рядку 21.


Сума від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21), відображається у рядку 22.
З рядка 22 визначається сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим. 1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24).
У разі якщо сума від’ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим.1 ПКУ на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється.
Сума, обчислена відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 22.1.
Сума від’ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до п. 200 прим.1. 3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації (рядок 22 – рядок 22.1), зазначається у рядку 23.
Рядок 23 у деклараціях 0121 – 0123/0130 не заповнюється.
Сума від’ємного значення (рядок 23 у декларації 0110):
зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації (відображається у рядку 23.1);
підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку. Платники податку, які відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).
Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації за вирахуванням від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.
Значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 23.2 декларації 0110;
зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
Залишок від’ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 23 – рядок 23.1 – рядок 23.2) відображається у рядку 23.3.
Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається у рядку 24 та переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.
У деклараціях 0121 – 0123/0130 до рядка 24 переноситься значення рядка 22.
У деклараціях 0121 – 0123/0130 за перший звітний (податковий) період 2015 року до рядка 20.1 переноситься значення рядка 24 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року.
Рядок 20.2 передбачений для відображення суми залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 200 прим. 1.3 ст. 200 1 ПКУ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/ розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Рядок 20.2 заповнюється в звітному (податковому) періоді, в якому було здійснено таке збільшення.
Значення рядка 20.2 відповідає значенню рядка 27.
Рядок 20.3 передбачений для відображення збільшення або зменшення залишку від’ємного значення, який (для декларації 0110 – після бюджетного відшкодування) включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної контролюючим органом.