Записник Бухгалтера Акциз, земельний податок, вода Ответственность за нарушение порядка регистрации акцизных накладных

Ответственность за нарушение порядка регистрации акцизных накладных

Чи передбачена відповідальність за нескладення або порушення порядку заповнення акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних, у т. ч. у період з 01.03.2016 по 01.04.2016?

У разі якщо суб’єктом господарювання – особою, яка реалізує пальне, при реалізації пального не складена акцизна накладна (але мала бути складена) або порушено порядок заповнення акцизнихнакладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних, керівники та інші посадові особи такого суб’єкта господарювання несуть адміністративну відповідальність згідно зі ст. 163 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в т. ч. у період з 01.03.2016 по 01.04.2016.
У разі якщо суб’єктом господарювання порушено порядок заповнення акцизних накладних та/аборозрахунків коригування до акцизних накладних, при цьому в системі електронного адміністрування реалізації пального операція відображена вірно (тобто операція з реалізації пального в повному обсязі відображена в Єдиному реєстрі акцизних накладних на рахунку відповідного контрагента)відповідальність не застосовуються.

Відповідно до п. 231.5 ст. 231 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) при реалізації пального особа, яка реалізує пальне, зобов’язана в установлені терміни скласти акцизну накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних(далі – ЄРАН), така реєстрація вважається наданням акцизної накладної отримувачу пального. Акцизні накладні, які не надаються отримувачу пального, та акцизні накладні/ розрахунки коригування, складеніза операціями з реалізації пального суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку, також підлягають реєстрації в ЄРАН.
Пунктом 231.9 ст. 231 ПКУ визначено, що виявлення розбіжностей даних декларацій з акцизного податку платника податків та даних ЄРАН є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки особи, яка реалізує пальне, та у відповідних випадках отримувача пального.
У разі порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної в ЄРАН отримувач пального має право протягом 60 календарних днів, що настаютьза днем реалізації пального, подати до контролюючого органу заяву із скаргою на таку особу, яка реалізує пальне. До заяви додаються копії первинних документів, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання такого пального.
Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеної особи, яка реалізує пальне (п. 231.10 ст. 231 ПКУ).
Пунктом 44.1 ст. 44 ПКУ встановлено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/абоподаткових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Невиконання вимог щодо складання та реєстрації в ЄРАН акцизних накладних та не відображення податкового зобов’язання призведе до застосування адміністративного штрафу до платника податку згідно зі ст. 163 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X із змінами та доповненнями (далі – КУпАП).
Відповідно до частини першої та другої ст. 163 прим. 1 КУпАП відсутність податкового обліку,порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленогозаконом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою ст. 163 прим. 1 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За порушення платниками акцизного податку порядку реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН до платників застосовується відповідальність визначена ст. 120 прим. 2 ПКУ.
Водночас п. 11 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ встановлено, що норми ст. 120 прим. 2 ПКУ не застосовуються при порушенні термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН, складених у період з 01.03.2016 до 01.04.2016.
З урахуванням викладеного, у разі якщо суб’єктом господарювання – особою, яка реалізує пальне, при реалізації пального не складена акцизна накладна (але мала бути складена) або порушено порядокзаповнення акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних, керівники та інші посадові особи такого суб’єкта господарювання несуть адміністративну відповідальність згідно зі ст. 163 прим. 1 КУпАП, у т. ч. у період з 01.03.2016 по 01.04.2016.
У разі якщо суб’єктом господарювання порушено порядок заповнення акцизних накладних та/аборозрахунків коригування до акцизних накладних, при цьому в системі електронного адміністрування реалізації пального операція відображена вірно (тобто операція з реалізації пального в повному обсязі відображена в ЄРАН на рахунку відповідного контрагента) відповідальність не застосовуються.

Джерело, ЗІР, категорія 116.12