Записник Бухгалтера Загальні питання Особливості визначення критеріїв контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення

Особливості визначення критеріїв контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує.

Для цілей трансфертного ціноут- ворення господарською опера- цією є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:

– операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;

– операції з надання послуг;

– операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності;

– фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;

– операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.

Таке визначення встановлено підпунктом 39.2.1.4  пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс).

Відповідно до підпунктів 39.2.1.1 та 39.2.1.2 підпунктів 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

– господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – нерезидентами;

– зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів;

– господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

При цьому господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 – 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пункту 39.2 статті 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови (підпункт 39.2.1.7 пункту 39.2 статті 39 Кодексу):

– річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

– обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує  5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Таким чином, визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області