Записник Бухгалтера 1ДФ, Військовий збір, ПДФО Налоговая социальная льгота 2017

Налоговая социальная льгота 2017

С учетом утвержденного на 2017 год Прожиточного минимума для трудоспособного лица в размере 1600,00 гривен, с 01 января 2017 года налоговая социальная льгота будет применяться в таких размерах:

 • Согласно п. 169.1.1. НКУ “у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, – для будь-якого платника податку;”1600 х 50% = 800,00 грн.
 • Согласно п. 169.1.2. НКУ “у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, – для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – у розрахунку на кожну таку дитину;”налоговая льгота составит 800,00 грн.

 • Согласно п. 169.1.3.НКУ “у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, – для такого платника податку, який:
  а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
  б) утримує дитину-інваліда – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;
  в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
  г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;
  ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом “б” підпункту 169.1.4 цього пункту;
  д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
  е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, крім осіб, визначених у підпункті “б” підпункту 169.1.4 цього пункту;” – НСЛ будет составлять 1200,00 грн.
 • Согласно п. 169.1.4. “у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, – для такого платника податку, який є:
  а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями “За відвагу”;
  б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
  в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
  г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
  ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.” – НСЛ будет составлять 1600,00 грн.

Согласно п. 169.2.1 НСЛ (налоговая социальная льгота) применяется к начисленному плательщику налога месячному доходу в виде заработной платы только по одному месту работы. Для применения льготы плательщик налога (работник) должен подать работодателю заявление об использовании льготы.

Также при начислении налога следует учитывать, что согласно п. 169.4.1 НКУ налоговая социальная льгота применяется к доходу работника, начисленного ему в течении отчетного месяца в виде зарплаты или приравненных к ней выплат, компенсаций и вознаграждений только в случае, если его размер не превышает суммы, которая равняется размеру прожиточного минимума на 1 января текущего года (в 2017 году это 1600,00 грн.) умноженного на 1,40 и округленного до ближайших 10 гривен. Таким образом, максимальная сумма дохода, к которому может применяться НСЛ в 2017 году 2240,00 грн (1600 х 1,4).


Читайте также: Бухгалтер для СПД Одесса – регистрация, ликвидация, отчеты