Записник Бухгалтера Загальні питання Налогообложение возвратной финансовой помощи плательщиком единого налога 3 группы

Налогообложение возвратной финансовой помощи плательщиком единого налога 3 группы

По налогообложению возвратной финансовой помощи юридическими лицами плательщиками единого налога 3 группы в 2016г. ничего не поменялось – если в течении 12 календарных месяцев с момента получения возвратная финансовая помощь была возвращена – то в доходах она не отображается.

Об этом свидетельствует п.п. 3 п. 292.11 ст 292 НКУ где говорится, что в состав дохода плательщиков единого налога третьей группы, не включаются, в частности, суммы финансовой помощи, предоставленной на возвратной основе, полученной и возвращенной в течение 12 календарных месяцев со дня ее получения.

Сумма возвратной финансовой помощи, невозвращенной плательщиком единого налога в течение 12 календарных месяцев со дня ее получения, включается в состав дохода такого плательщика на следующий день после истечения 12 календарных месяцев со дня получения такой помощи.

Лист ГУ ДФС у Запорізькій області від 05.01.2016 №17/10/08-01-15-02-11

Про надання податкової консультації

Головне управління ДФС у Запорізькій області за результатами розгляду листа «…» щодо включення до складу доходу сум поворотної фінансової допомоги та простроченої кредиторської заборгованості повідомляє наступне.

1. Щодо включення до складу доходу сум поворотної фінансової допомоги.

Відповідно до п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Доходом юридичної особи платника єдиного податку є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ (п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ).

Згідно з п.п. 3 п. 292.11 ст 292 ПКУ до складу доходу платників єдиного податку третьої групи, не включаються, зокрема, суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.

Отже, платник єдиного податку третьої групи, який отримує поворотну фінансову допомогу, не враховує її суму у складі доходу за умови, що повертає таку допомогу протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.

Сума поворотної фінансової допомоги, неповерненої платником єдиного податку протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, включається до складу доходу такого платника наступного дня після закінчення 12 календарних місяців з дня отримання такої допомоги.

Враховуючи зазначене, якщо фінансова допомога була отримана 30.09.2014 та не повернута впродовж 12 календарних місяців з дня її отримання, тобто до 30.09.2015 включно, то 01.10.2015 вони повинна бути включена до складу доходу платника єдиного податку.

При цьому, у разі якщо сума поворотної фінансової допомоги була включена до складу доходу за 9 місяців 2015 року, то платник має право надати уточнюючу декларацію на виправлення помилок.

2. Щодо простроченої кредиторської заборгованості у складі доходів платника єдиного податку

Відповідно до п. 292.3 ст. 292  ПКУ до суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, за звітний період включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

При цьому, частиною 2 статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 1 Податкового кодексу України визначено сферу його дії, а саме, пунктом 1.1. передбачено, що  Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Функції та права контролюючих органів встановлено статтями 191  та 20 ПК України.

Господарські відносини між суб’єктами господарювання регулюються Господарським та Цивільним кодексами України, зокрема:

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України  суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Аналізуючи наведені норми, врегулювання строків повернення фінансової допомоги по договорам займу, не відноситься до сфери діяльності контролюючих органів, передбаченої цим Кодексом.

В той же час, термін «позовна давність» та порядок її обчислення визначено главою 19 «Позовна давність» Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ).

Так, відповідно до пункту 1 статті 256 ЦКУ під терміном «позовна давність» розуміється строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Статтею 257 ЦКУ встановлено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. При цьому за зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання (стаття 261 ЦКУ).

В.о. начальника                                           Р.Ю.Гришко