Записник Бухгалтера Загальні питання Лист щодо питань обрахування акцизного податку з роздрібного продажу пального та його відображення у бухгалтерському обліку

Лист щодо питань обрахування акцизного податку з роздрібного продажу пального та його відображення у бухгалтерському обліку

Лист ДФС від 08.04.2016 №7937/6/99-99-19-03-03-15

Про надання роз’яснення

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) розглянула лист щодо питань обрахування акцизного податку з роздрібного продажу пального та його відображення у бухгалтерському обліку і повідомляє таке.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Отже, питання, які стосуються ведення бухгалтерського обліку, зокрема відображення господарських операцій у первинних документах, не належать до компетенції Державної фіскальної служби України.

 Щодо застосування норм п. 232.1 ст. 232 Кодексу в частині обліку обсягів пального в літрах, приведених до температури 15°C

24 лютого 2016 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 113 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального» (далі – Постанова), якою затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального (далі – Порядок).

Пунктом 4 Постанови передбачено, що виробник пального має забезпечити відображення у товаросупровідних документах на пальне обсяги пального в кілограмах та літрах, які приведені до температури 15°С.

Відповідно до п. 232.1 ст. 232 Кодексу та п. 28 розділу IV Порядку одиницею обліку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального є літри, приведені до температури 15°C. При цьому відпущені літри через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях для цілей цього розділу вважаються як літри, приведені до температури 15°C. Така одиниця обліку повинна використовуватися в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних/розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку.

Отже, літри пального, відпущені фактично через паливороздавальні колонки та відображені в РРО, вважаються приведеними до літрів при температурі 15°C, і платнику не потрібно самостійно обраховувати приведення їх до літрів при температурі 15°C. При цьому обсяг реалізації пального в літрах за звітний період по даних РРО буде дорівнювати обсягу реалізації в літрах по виданих акцизних накладних цього періоду.

Таким чином, обсяг реалізації пального в літрах, відпущений через паливороздавальні колонки на АЗС чи АГЗС, буде дорівнювати обсягу реалізації пального в літрах, приведених до температури 15°C, та відображатися в акцизних накладних.

В той же час, якщо постачальник надає платнику податку акцизну накладну з обсягом пального в літрах, приведених до 15°С, а оприбуткування пального в РРО та його реалізація здійснюється в кількості фактичних літрів, не приведених до 15°С, може виникнути різниця між фактичним обсягом та умовними «приведеними» одиницями, отриманими від постачальника. Як наслідок, виникає об’єкт оподаткування з реалізації пального понад обсяги, що отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних відповідно до п.п. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу.

Разом з цим повідомляємо, якщо обсяг, визначений відповідно до пункту 232.3 статті 232 цього Кодексу, є меншим за обсяг пального в акцизній накладній та/або розрахунку коригування, які платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних, то платник податку зобов’язаний перерахувати до бюджету суму коштів у розмірі акцизного податку за відповідний обсяг реалізованого пального, самостійно розрахованого за ставками, передбаченими підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, та зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП (п. 231.6 ст. 231 Кодексу).

Відповідно до п. 33 розділу І Порядку у разі, якщо у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в СЕАРП, він має право надіслати ДФС заявку на поповнення обсягу залишку пального, яка реєструється ДФС в СЕАРП, за умови наявності у такого платника сум залишку акцизного податку, перерахованого платником на електронний рахунок, та наявності обсягів залишку пального, що зменшуються згідно із заявкою.

Отже, якщо у платника акцизного податку не буде вистачати обсягу залишку пального в СЕАРП, визначеного відповідно до пункту 232.3 статті 232 Кодексу, для реєстрації акцизної накладної, він буде зобов’язаний поповнити обсяги залишку пального, сплативши розраховану з обсягів перевищення суму акцизного податку та зареєструвавши заявку на поповнення обсягу залишку пального.

 Щодо порядку оформлення акта інвентаризації обсягів залишку пального

Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 219, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 377/28507, затверджено форму Акта інвентаризації обсягів залишку пального (далі – акт інвентаризації) та Порядок його заповнення та подання (далі – Порядок № 219).

Відповідно до п. 4 розділу І Порядку № 219 в акті інвентаризації зазначаються обсяги залишку пального, чим відповідно до п.п. 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу, станом на 00 годин 01 березня 2016 року.

Обсяги залишку пального в акті інвентаризації проставляються в кілограмах та літрах, приведених до температури 15°С, з округленням до двох знаків після коми (пункти 4 та 5 розділу І Порядку № 219).

Відповідно до п.п. 7 п. 2 Порядку № 219 приведення літражу пального до температури 15°С здійснюється згідно з чинною нормативно-технічною документацією, тобто технологічною документацією, сертифікатами відповідності, паспортами якості тощо.

Разом з цим повідомляємо, що відповідно до п. 3 Порядку № 219 інвентаризація обсягів залишків пального здійснюється відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142 (із змінами), з урахуванням особливостей, визначених п. 13 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 року № 281/171/578/155, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2008 року за № 805/15496.

Інвентаризація обсягів залишків скрапленого газу здійснюється з урахуванням особливостей інвентаризації скрапленого вуглеводневого газу, визначених п. 8 Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 03 червня 2002 року № 332, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2003 року за № 331/7652, та Методики розрахунку втрат, затвердженої ГСТУ 320.00149943.016-2000 від 2000 року (зі змінами).