Записник Бухгалтера ЄСВ (єдиний соціальний внесок) Декретні відпустки у звітності

Декретні відпустки у звітності

Необхідність заповнення роботодавцями таблиці 5 звіту з ЄСВ (форма № Д4) виникає, зокрема, у випадку надання працівницям декретних відпусток, адже нюанси відображення бувають різними. Про правильне заповнення такої звітності у ситуаціях з «декретницями» читайте далі.

Коли підставою для закінчення декретної відпустки є звільнення

Працівниця з 21.03.2017 р. перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років (по 29.10.2017 р.). У серпні (28.08.2017 р.) вона написала заяву про звільнення з роботи за власним бажанням (без виходу на роботу). Як правильно заповнити щодо неї таблицю 5 звіту з ЄСВ: двома рядками (в першому — закінчення «дитячої» відпустки; другому — припинення трудових відносин) чи одним рядком (припинення трудових відносин)?

Відповідно до Порядку № 435 таблиця 5 «Відомості про трудові відносини осіб» звіту з ЄСВ подається роботодавцем, якщо протягом звітного періоду:

 • укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір) із працівником;
 • укладено або розірвано трудовий договір із працівником, якого працевлаштовано на нове робоче місце;
 • особі надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
 • особі надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • особі надано відпустку по вагітності та пологах.

У разі коли за даними роботодавця протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), надання відповідної відпустки, таблиця 5 звіту з ЄСВ не формується та не подається.

Якщо працівниця звільняється в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то відбувається припинення трудових відносин, у тому числі припиняється відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки вона надається тільки застрахованим особам, які перебувають у трудових відносинах.

Якщо підставою для закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є припинення трудових відносин, то в таблиці 5 звіту з ЄСВ дані про працівницю відображаються в одному рядку.

При цьому в такому рядку зазначаються, зокрема:

 • у реквізиті 7 «Категорія особи» — категорія особи 1 (наймані працівники з трудовою книжкою);
 • у графі «дата закінчення» реквізиту 11 «Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток» — 28.08.2017 р. (дата припинення трудових відносин);
 • у реквізиті 13 «Підстава для припинення трудових відносин», який заповнюється обов’язково при звільненні особи з категорією 1 та 2, зазначається підстава звільнення (відповідна стаття КЗпП), яка обирається автоматично із довідника, який розроб­лено згідно з цим Кодексом. У разі звільнення працівника за власним бажанням без поважних причин за ст. 38 КЗпП із довідника обирається текст «ст. 38 КЗпП (неповажн. прич.)», а у разі звільнення працівника за власним бажанням з поважних причин — текст «ст. 38 КЗпП (поважн. прич.)».

Якщо надано відпустку до виповнення дитині шести років

Чи відображаються у реквізиті 14 таблиці 6 звіту з ЄСВ календарні дні надання відпустки без збереження заробітної плати матері дитини, яка потребує домашнього догляду?

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку, зокрема, матері або іншим особам, зазначеним у частині третій ст. 18 та частині першій ст. 19 Закону про відпустки, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (п. 3 частини першої ст. 25 Закону про відпустки).

Таблиця 5 звіту з ЄСВ подається роботодавцем, якщо протягом звітного періоду особі було надано, зокрема, відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

Якщо протягом звітного місяця працівнику було надано зазначену відпустку або вона у нього закінчилась, то дані про працівника відображаються у таблиці 5 за такий звітний місяць, при цьому у рядку щодо працівника в реквізиті 7 «Категорія особи» зазначається категорія особи 4 (особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку), а в реквізиті 11 «Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток» — дата початку або дата закінчення відпустки для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

Отже, немає потреби додатково відображати інформацію про кількість календарних днів зазначеної відпустки, яка надається без збереження заробітної плати, у реквізиті 14 «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати» таблиці 6 звіту з ЄСВ, навіть якщо така таблиця надається з інших підстав і працівник в ній зазначається.

Кількість календарних днів усіх інших видів відпусток без збереження заробітної плати, передбачених статтями 25 та 26 Закону про відпустки, відображається щодо працівника у реквізиті 14 цієї таблиці.

Протягом одного місяця — дві декретні відпустки

Працівниця перебувала у відпустці для догляду за своєю старшою дитиною до досягнення нею трирічного віку по 19.03.2017 р. (день виповнення трьох років старшій дитині). Одразу після цього з 20.03.2017 р. працівниці надано таку саму відпустку, але вже для догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку (день виповнення трьох років молодшій дитині — 18.06.2019 р.). Як відобразити такі відпустки у таблиці 5 звіту з ЄСВ?

Якщо протягом одного звітного місяця у працівниці закінчилася одна відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (за старшою дитиною) та надано другу відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (за молодшою дитиною), то щодо працівниці в таблиці 5 звіту з ЄСВ заповнюються два рядки.

У першому рядку таблиці 5 цього звіту за березень відображаються, зокрема:

 • в реквізиті 7 «Категорія особи» — 6 (особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
 • в графі «дата закінчення» реквізиту 11 «Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток» — 19.03.2017 р. (дата закінчення відпустки для догляду за старшою дитиною до досягнення нею трирічного віку).

У другому рядку відображаються, зокрема:

 • в реквізиті 7 «Категорія особи» — 6 (особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
 • у графі «дата початку» реквізиту 11 «Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток» — 20.03.2017 р. (дата початку відпустки для догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку).

В таблиці 6 звіту з ЄСВ за березень 2017 р. дані щодо працівниці не зазначаються, якщо в цьому місяці у неї не буде нарахованого доходу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VII. Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435

Автор: Валентина Боршовська, заступник директора Департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України