Записник Бухгалтера Загальні питання Декларация по НДС: последние изменения

Декларация по НДС: последние изменения

ЗВІТНІСТЬ З ПДВ: ОСТАННІ ЗМІНИ

З 01.07.2016 р. набрав чинності наказ № 503, яким внесено зміни, зокрема, до деяких форм податкової звітності з ПДВ, затверджених наказом № 21, та до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом № 1307 (далі — Порядок № 1307).


ЗМІНИ ДО ФОРМ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ З ПДВ

У новій редакції викладено додаток 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» та додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)» до податкової декларації з ПДВ, затвердженої наказом № 21 (далі — додаток 2 та додаток 3 відповідно).

Після змін, внесених наказом № 503, таке від’ємне значення (рядок 21 податкової декларації з ПДВ) розшифровується лише в розрізі періоду, в якому воно виникло (місяць, рік), та суми.

При цьому додаток 3 доповнено новою таблицею 2 «Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України», в якій розшифровуються суми ПДВ, сплачені у попередніх і звітному періодах постачальникам товарів/послуг або до держбюджету.

Така розшифровка зазначається у розрізі контрагентів (у графі 2 — ІПН постачальника) та звітних періодів, в яких виникло від’ємне значення сум ПДВ (графах 3 та 4 — місяць та рік виникнення), сума від’ємного значення (графа 5) та його частина, фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України та нерезидентам за отримані послуги  на митній території України (графа 6).

Сума, зазначена у рядку «Усього» графи 6 таблиці 2 додатка 3, переноситься до рядка 2 «Фактично сплачено у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України» графи 3 таблиці 1 цього додатка.

Слід зазначити, що у примітці під таблицею 2 додатка 3 визначено порядок заповнення ІПН постачальника у разі формування від’ємного значення за рахунок ввезення товарів на митну територію України та отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митній території України: у першому випадку зазначається власний ІПН, в другому — умовний ІПН «500000000000».

Також у зв’язку з прийняттям наказу № 503 зазнав деяких змін додаток 5 до податкової декларації з ПДВ. Так, з таблиці 1 виключено з блоку «Інші в розрізі умовних ІПН» рядки з умовними ІПН «300000000000» та «500000000000», а з таблиці 2 — рядок «усього за основною ставкою та ставкою 7%».

У додатку 9 примітку під табличною частиною додатка приведено у відповідність із вимогами ст. 209 Податкового кодексу, передбачивши, що у графі 2 «Податковий період (місяць/рік)» зазначаються 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (для новоствореного платника — звітний податковий період).

Крім того, технічні правки внесено до рядків 11.1 таблиць 2 та 3 додатка 10 до податкової декларації з ПДВ, змінивши посилання на відповідну таблицю додатка.

ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

Порядок № 1307 зазнав змін в частині виписки зведених накладних на операції, визначені п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу(постачання, передача, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00,
2704 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Так, зазначеним пунктом Податкового кодексу передбачено окремий порядок складання зведених податкових накладних у разі здійснення вищезазначених операцій, відмінний від загальних правил складання зведених податкових накладних, які були передбачені п. 19 Порядку № 1307, до якого наказом № 503 внесено відповідні зміни, а саме: у разі якщо операції, визначені п. 44 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу, мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:

  • покупцям — платникам податку — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;
  • покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.

Светлана Бабенко,заместитель начальника Управления – начальник отдела методологии НДС Управление совершенствования косвенного налогообложения Департамента методологической и нормотворческой работы Государственной фискальной службы Украины


Источник: Вестник