Записник Бухгалтера Заробітна плата, охорона праці,Каса, готівкові розрахунки Як оформлювати видачу зарплати з каси підприємства

Як оформлювати видачу зарплати з каси підприємства

З метою видачі заробітної плати готівковими коштами через касу підприємства необхідно оформити видаткові касові документи відповідно до затверджених НБУ форм.

У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у т.ч. працівникам підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир вимагає пред’явити паспорт або документ, що його замінює, записує його найменування й номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень — словами, копійок — цифрами), використовуючи чорнильну або кулькову ручку із чорнилом темного кольору. Якщо видаткова відомість складена на видачу готівки декільком особам, то одержувачі також пред’являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа (п. 3.5 р. 3 Положення № 637).

Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видаткові касові ордери чи видаткові відомості, у яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача.

Видачу готівки касир проводить лише особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості (п. 3.6 р. 3 Положення № 637).

Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою в установленому порядку згідно із законодавством України, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім’я та по батькові особи, котрій довірено одержати готівку. У разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис «За довіреністю».

Пунктом 3.8 р. 3 Положення № 637 передбачено, що виплати, пов’язані з оплатою праці, проводяться касиром підприємства або за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за видатковими відомостями.

У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на загальну суму готівки, виданої для виплат, пов’язаних з оплатою праці, складається один видатковий касовий ордер, дата й номер якого проставляються на кожній видатковій відомості.

ІПК ДФС від 19.09.2017 р.
№ 1989/ІПК/28-10-01-03-11

Джерело: Інтерактивна Бухгалтерія