ФОП Новини Общие вопросы Якщо пропали первинні документи…

Якщо пропали первинні документи…

Бесспорно, форс-мажорным окажется случай утери первичных документов предприятия. Ведь ни для кого не секрет, насколько это важные документы и что без них невозможно вести бухгалтерский учет, который является обязательным для предприятий всех форм собственности.

Отдел коммуникаций ГУ ГФС в Винницкой области разъясняет что нужно делать, если же с Вами вдруг случилась такая неприятность. Порядок действий смотрите ниже.

Загальновідомо, що бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться будь — яким підприємством чи установою, незалежно від форми власності чи підпорядкування, оскільки фінансова, податкова, статистична та інші види звітності ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Пунктом 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95р. №88 визначено, що у разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення.

Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони і державного пожежного нагляду. Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, установа, а також державній податковій інспекції — підприємствами та місцевому фінансовому органу — установами, в 10-денний строк.

Водночас, Податковий кодекс передбачає, що у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, платник податків зобов’язаний у 5-денний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому Кодексом для подання податкової звітності, та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації( пункт 44.5 статті 44 Податкового кодексу)

Відновити втрачені документи платник податків зобов’язаний протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області