Записник Бухгалтера Загальні питання Якщо неприбуткова організація продала основні фонди – ДФС роз’яснює…

Якщо неприбуткова організація продала основні фонди – ДФС роз’яснює…

Головне управління ДФС у Вінницькій області інформує платників про те, що ДФСУ у листі від 14.01.2016 р. № 517/6/99-95-42-03-15 надала роз’яснення щодо податкових наслідків операції продажу неприбутковою організацією власних основних фондів.

Основне:

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу).

Відповідно, сума коштів, отримана громадською неприбутковою організацією від продажу власних об’єктів нерухомості, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток за умови, що такі кошти спрямовуються виключно на ведення її статутної діяльності у межах Закону України від 22 березня 2012 року № 4572-VI “Про громадські об’єднання”.

У разі недотримання неприбутковою організацією зазначених вимог, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, виходячи із суми операції нецільового використання коштів.

В подальшому, неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність з податку на прибуток (наростаючим підсумком за період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року) та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

 Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області