Записник Бухгалтера Загальні питання Юрлицо – плательщик единого налога третьей группы может оказывать возвратную финансовую помощь другому юрлицу или физическому лицу – предпринимателю)

Юрлицо – плательщик единого налога третьей группы может оказывать возвратную финансовую помощь другому юрлицу или физическому лицу – предпринимателю)

ГФСУ в письме №2503/6/99-95-42-03-15 от 05.02.2016г. сообщила, что юридическое лицо – плательщик единого налога III группы может оказывать возвратную финансовую помощь другому юридическому лицу (физическому лицу – предпринимателю). Сумма финансовой помощи, предоставленной юридическим лицом – плательщиком единого налога третьей группы на возвратной основе, при ее возвращении не включается в состав дохода такого плательщика.
В то же время деятельность юридического лица – плательщика единого налога третьей группы по предоставлению возвратной финансовой помощи другим юридическим лицам (физическим лицам – предпринимателям) на постоянной основе может рассматриваться как финансовое посредничество.

Текст документа

Лист ДФС від 05.02.2016 № 2503/6/99-95-42-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист … щодо можливості надання юридичною особою – платником єдиного податку третьої групи поворотної фінансової допомоги іншій юридичній особі (фізичній особі – підприємцю) і повідомляє таке.

         Відповідно до п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

         Згідно з п. 291.3 ст. 291 Кодексу юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV Кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою Кодексу.

         Види діяльності, за умови здійснення яких юридичні особи не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи, визначені у п. 291.5 ст. 291 Кодексу.

         Зокрема, не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва (п.п. 6 п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу).

         Відповідно до п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3
ст. 292 Кодексу.

         До складу доходу платників єдиного податку третьої групи не включаються, зокрема суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання (п.п. 3 п. 292.11 ст. 292 Кодексу).

         Враховуючи зазначене, юридична особа – платник єдиного податку третьої групи може надавати поворотну фінансову допомогу іншій юридичній особі (фізичній особі – підприємцю). Сума фінансової допомоги, що була надана юридичною особою – платником єдиного податку третьої групи на поворотній основі, при її поверненні не включається до складу доходу такого платника.

         Водночас діяльність юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи з надання поворотної фінансової допомоги іншим юридичним особам (фізичним особам – підприємцям) на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво.

Перший заступник Голови                                                               С.В. Білан