Записник Бухгалтера Общие вопросы Щодо визначення доходу фізичної особи – платника єдиного податку третьої групи при здійсненні комісійної торгівлі та заповнення книги обліку доходів

Щодо визначення доходу фізичної особи – платника єдиного податку третьої групи при здійсненні комісійної торгівлі та заповнення книги обліку доходів

Листи ГУ ДФС у м. Києві від 04.03.2016 № 1730/З/26-15-12-02-14, № 1721/Н/26-15-12-02-14, № 1732/Т/26-15-12-02-14, №1733/Д/26-15-12-02-14, № 1734/З/26-15-12-02-14

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу XIV Кодексу. Згідно зі статтею 291 Кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності — це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів.

Відповідно до підпункту 1 пункту 292.1 статті 292 Кодексу доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений пунктом 292.3 статті 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Згідно із п.292.4 ст.292 Кодексу у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Статтею 1011 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) визначено, що за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії (п. 1 ст. 1013 ЦКУ).

Відповідно до п. 296.1 ст. 296 Кодексу платники єдиного податку першої — третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 — 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу. Зокрема, платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу).

Форма Книги обліку доходів (далі — Книга), порядок її ведення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 N 579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за N 800/27245 (далі — Порядок).

Відповідно до п. 6 Порядку у Книзі фізичними особами — підприємцями відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

На підставі даних Книги платники єдиного податку заповнюють податкову декларацію платника єдиного податку (п. 8 Порядку).

Враховуючи викладене, для фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку, який здійснює діяльність у сфері комісійної торгівлі, доходом є сума комісійної винагороди, яка відображається у гр. 2 Книги.

Заступник начальника                                                           В.С. Варгіч