Записник Бухгалтера Загальні питання Что является базой налогообложения НДС импортного товара, если таможенная стоимость больше договорной?

Что является базой налогообложения НДС импортного товара, если таможенная стоимость больше договорной?

Налоговики ответили на вопрос “как определяется база налогообложения НДС операций по поставке импортированных товаров  на таможенной территории Украины – по цене приобретения или по стоимости не ниже таможенной стоимости” в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (ЗІР), категория 101.06 (см. ниже).

Согласно п. 188.1 НКУ для операций налогоплательщика по поставке на таможенной территории Украины товаров, ранее ввезенных таким плательщиком налога на таможенную территорию Украины, база налогообложения определяется по общему правилу – исходя из их договорной стоимости но не ниже цены приобретения, без учета величины таможенной стоимости.

Т.е. доначисление НДС на разницу между договорной и таможенной стоимостью в 2016 году делать не нужно.

В то же время для товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, базой налогообложения согласно ст. 190.1 НКУ является договорная (контрактная) стоимость, но не ниже таможенной стоимости этих товаров, определенной в соответствии с разделом III Таможенного кодекса Украины, с учетом пошлины и акцизного налога, подлежащих уплате и включаются в цену товаров.

В данном пункте идет речь о начислении НДС  при таможенном оформлении импортных товаров (в ГТД), и соответственно, налогоплательщик относит в налоговый кредит суммы НДС, уплаченные в связи с импортом товаров, исходя из их таможенной стоимости, на основании таможенной декларации, удостоверяющей факт пересечения таможенной границы Украины, оформленной в соответствии с требованиями таможенного законодательства, которая подтверждает уплату налога.

ЗІР, категорія 101.06

Як визначається база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів на митній території України, які були попередньо імпортовані (ввезені) платником податку, виходячи із договірної вартості, за ціною не нижче ціни придбання чи не нижче митної вартості?

Відповідь Коротка:
Для операцій платника податку з постачання на митній території України товарів, раніше ввезених таким платником податку на митну територію України, база оподаткування визначається за загальним правилом – виходячи з їх договірної вартості але не нижче ціни придбання, без урахування величини митної вартості.

Згідно з п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни).
Враховуючи викладене, для операцій платника податку з постачання на митній території України товарів, раніше ввезених таким платником податку на митну територію України, база оподаткування визначається за загальним правилом – виходячи з їх договірної вартості але не нижче ціни придбання, без урахування величини митної вартості.