ФОП Новини Охрана труда, зарплата Что должно быть в уголке покупателя

Что должно быть в уголке покупателя

«Что должно быть в уголке покупателя?» — ответ на этот вопрос, который волнует абсолютно всех частных предпринимателей, мы найдем в Порядке проведения торговой деятельности и правила торгового обслуживания № 833 от 15.06.2006 г.
Ниже цитирую первоисточник на языке оригинала.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2006 р. N 833
ПОРЯДОК
провадження торговельної діяльності та
правила торговельного обслуговування
на ринку споживчих товарів

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706
( 706-2011-п ) від 29.06.2011 }

Загальна частина
1. Ці Порядок та правила визначають загальні умови
провадження торговельної діяльності суб’єктами оптової торгівлі,
роздрібної торгівлі, закладами ресторанного господарства, основні
вимоги до торговельної мережі, мережі закладів ресторанного
господарства і торговельного обслуговування споживачів (покупців),
які придбавають товари у підприємств, установ та організацій
незалежно від організаційно-правової форми і форми власності,
фізичних осіб — підприємців та іноземних юридичних осіб, що
провадять підприємницьку діяльність на території України (далі —
суб’єкти господарювання).
….


10. Суб’єкти господарювання повинні забезпечити:

відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері торгівлі і ресторанного господарства необхідним санітарним нормам, а технічного стану приміщення (місця), будівлі та устаткування — вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів, а також охорони праці;

наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;

розміщення ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог; { Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 136 ( 136-2017-п ) від 10.03.2017 }

продаж товарів та їх обмін згідно з установленими правилами і нормами. { Абзац п’ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 706 ( 706-2011-п ) від 29.06.2011 }

На вимогу споживача (покупця) відповідальний працівник суб’єкта господарювання повинен надати йому цей Порядок, Закон України «Про захист прав споживачів» ( 1023-12 ), санітарні норми, правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб’єкта господарювання. { Абзац шостий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 706 ( 706-2011-п ) від 29.06.2011, N 136 ( 136-2017-п ) від 10.03.2017 }