Записник Бухгалтера Загальні питання Чи можливо виправити помилку в акті проведення інвентаризації обсягів залишку пального?

Чи можливо виправити помилку в акті проведення інвентаризації обсягів залишку пального?

Згідно з абз. 1 п. 9 підрозд. 5 озд. ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) протягом 20 календарних днів, починаючи з 01.03.2016, платник податку зобов’язаний був подати контролюючому органу акт проведення інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 01.03.2016. Згідно з п. 1 розд. ІІІ Порядку заповнення та подання Акта інвентаризації обсягів залишку пального, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 № 219, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.03.2016 за № 377/28507 (далі – Порядок № 219), платник податку зобов’язаний у строки, встановлені п. 9 підрозд. 5 розд. XX ПКУ, подати до контролюючого органу за основним місцем обліку Акт інвентаризації обсягів залишку пального (далі – акт інвентаризації) в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису підзвітних осіб, затвердженого в установленому порядку.

 Пунктом 2 розд. ІІІ Порядку № 219 встановлено, що підтвердженням прийняття контролюючим органом акта інвентаризації є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається платнику податку протягом операційного дня. Датою та часом подання акта інвентаризації в електронному вигляді до контролюючого органу є дата та час, зафіксовані у квитанції. Якщо надісланий акт інвентаризації сформовано з порушенням вимог, передбачених Порядком № 219, протягом операційного дня платнику податку надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про відмову у прийнятті в електронному вигляді із зазначенням причин. У такому випадку платник податку зобов’язаний усунути відповідні недоліки та повторно подати акт інвентаризації. Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або відмову в прийнятті акта інвентаризації, такий акт інвентаризації вважається прийнятим контролюючим органом.

Відповідно до п. 8 розд. ІІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.08 № 233, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.08 за № 320/15011 визначено, що якщо платник податків надіслав до контролюючого органу кілька примірників одного податкового документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), то оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контролюючого органу останнім до закінчення граничного терміну встановленого законодавством для подання податкової звітності за умови, що його було сформовано правильно, прийнято до бази даних контролюючого органу та платнику податків надійшла про це друга квитанція.

Дані акта інвентаризації можуть бути перевірені контролюючим органом у встановленому порядку протягом шести календарних місяців із дня його подання. При встановленні за результатами перевірки невідповідності обсягів пального, зазначених у акті інвентаризації, фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства контролюючий орган здійснює відповідні коригування в Єдиному реєстрі електронних акцизних накладних на підставі даних акта перевірки (абзаци третій та четвертий п. 9 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ).

Таким чином за результатами перевірки невідповідності обсягів пального, зазначених у акті інвентаризації, фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства контролюючий орган здійснює відповідні коригування в Єдиному реєстрі електронних акцизних накладних на підставі даних акта перевірки. Разом з тим, якщо платник податків надіслав до контролюючого органу кілька примірників акта інвентаризації, то оригіналом вважається той, що був надісланий останнім до закінчення встановленого граничного терміну подання за умови, що його було прийнято до бази даних контролюючого органу та платнику податків надійшла про це друга квитанція.

Головне управління ДФС у Харківській області