Записник Бухгалтера Загальні питання Чи заповнює ФОП на загальній системі оподаткування графу 8 Книги обліку доходів і витрат, у разі понесення витрат, якщо дохід за підсумком робочого дня не отримувався?

Чи заповнює ФОП на загальній системі оподаткування графу 8 Книги обліку доходів і витрат, у разі понесення витрат, якщо дохід за підсумком робочого дня не отримувався?

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 – VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є чистий оподаткований дохід, тобто різниця між загальним оподаткованим доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.
Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу обліку доходів івитрат (далі – Книга) у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати (п.177.10 ст.177 ПКУ).
Порядок ведення Книги фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування встановлений наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 481 (далі – Порядок), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 за №1686/24218.
У графі 8 Книги фізичними особами – підприємцями відображається сума фактично понесених іншихвитрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема,витрати на сплату послуг, зв’язку, орендних та комунальних платежів тощо, які повинні бути документально підтверджені у гр.5.
Враховуючи викладене, фізична особа – підприємець заповнює Книгу за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отриманідоходи та документально підтверджені витрати, якщо фізична особа – підприємець не отримувала протягом робочого дня дохід від підприємницької діяльності при цьому понесла інші витрати (крім витрат зазначених у гр.6 та 7) безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, вона має право зазначити такі витрати у гр.5 та гр.8 Книги.

Джерело: ЗІР, категорія 104.08