ФОП: річна звітність ЄСВ

Джерело: Вісник

Наближається граничний термін подання річного звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску фізичними особами — підприємцями в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування (форма № Д5), за 2016 р. Як відзвітувати вчасно та правильно, читайте далі.

Патниками єдиного внеску відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ є фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Зазначені особи зобов’язані подавати звіт за формою № Д5 за основним місцем обліку платника єдиного внеску.

Способи подання

Звіт за формою № Д5 до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік у органах доходів і зборів в один із таких способів:

 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством (у разі подання електронного звіту він надсилається не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання звіту);
 • на паперових носіях;
 • на паперових носіях разом з електрон­ною формою на електрон­них носіях інформації;
 • надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Строк подання

Фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів звіт за формою № Д5 самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік. Як зазначалося, звіт подається за формою № Д5 згідно з додатком 5 до Порядку № 435 із зазначенням типу форми «початкова».

ВАЖЛИВО
Граничний термін подання звіту за формою № Д5 за 2016 р. — 09.02.2017 р.

ФОП, які обрали спрощену систему

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів звіт згідно з таблицею 2 додатка 5 до Порядку № 435.

Для всіх фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від того, до якої групи платників єдиного податку їх віднесено, за 2016 р. єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7 цього Закону).

Фізичні особипідприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ). Граничний термін сплати єдиного внеску такими особами за ­­IV квартал 2016 р. закінчився 19.01.2017 р.

Згідно з нормами частини п’ятої ст. 8 вище­зазначеного Закону єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, встановлено у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

ФОП, які обрали загальну систему

Фізичні особи — підприємці, які обрали загальну систему оподаткування, самі за себе формують та подають до органів доходів і зборів звіт згідно з таблицею 1 додатка 5 до Порядку № 435.

Зазначені платники сплачують єдиний внесок за 2016 р. (09.02.2017 р. — остаточний розрахунок за 2016 р.) виходячи із суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО, та у сумі, не меншій за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). За місяці, в яких не отримувався дохід (прибуток), вони мають право самостійно визначити базу нарахування та сплатити єдиний внесок у межах мінімального та максимального розміру страхового внеску.

Мінімальна та максимальна суми

Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 6 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).

Мінімальна сума єдиного внеску, яка є обов’язковою для сплати і, відповідно, яка відображається у звіті за формою № Д5 за 2016 р., становить:

 • із січня по квітень 2016 р. —  303,16 грн (1 378 грн × 22 %);
 • з травня по листопад 2016 р. — 319 грн (1 450 грн × 22 %);
 • за грудень 2016 р. — 352 грн ­(1 600 грн × 22 %).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (п. 4 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).

Оскільки відповідно до частини третьої ст. 7 цього Закону нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази його нарахування, то у 2016 р. ця величина становила:

 • із січня по квітень 2016 р. — 34 450 грн (1 378 грн × 25);
 • з травня по листопад 2016 р. — 36 250 грн (1 450 грн × 25);
 • за грудень 2016 р. — 40 000 грн (1 600 грн ×  25).

Таким чином, максимальна сума єдиного внеску, яку можуть сплатити фізичні осо­би — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та відповідно відобразити у звіті за формою № Д5 за 2016 р., становить:

 • із січня по квітень 2016 р. — 7 579 грн (34 450 грн × 22 %);
 • з травня по листопад 2016 р. — 7 975 грн (36 250 грн × 22 %);
 • за грудень 2016 р. — 8 800 грн (40 000 грн × 22 %).

Зміна системи оподаткування

Якщо фізичні особи — підприємці протягом звітного року змінювали систему оподаткування, то такі особи формують та подають до органів доходів і зборів один звіт з титульним аркушем, що включає дві таблиці: таблиці 1 і 2 додатка 5 до Порядку № 435.

Звільнення від сплати

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Звіт такими особами до органів доходів і зборів не подається ­(п. 3­ розділу IІІ Порядку № 435).

Звертаємо увагу, що норма щодо звільнення від сплати єдиного внеску за себе ФОП, які обрали загальну систему оподаткування (пенсіонерів за віком або інвалідів) за 2016 р., не застосовується.

Відповідальність

Загальні правила формування та подання звіту з єдиного внеску передбачено розділом ІІ Порядку № 435. Відповідальним за правильність та достовірність заповнення звіту є страхувальник (п. 16 розділу IІ цього Порядку).

За порушення норм Закону про ЄСВ ст. 25 цього Закону та ­ст.  1651 КпАП передбачено фінансову та адміністративну відповідальність фізичних осіб — підприємців (табл.).

Стаття 25 Закону
про ЄСВ

Розмір
штрафу

Стаття 1651
КпАП

Розмір
штрафу

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності

10 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян (170 грн)

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності

Від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 680 грн)

Ті самі дії, вчинені платником ЄСВ, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення

60 неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян
(1 020 грн)

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення

Від 40 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 680 до 850 грн)

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435

Автор: Світлана Кепіна