ФОП потерял книгу учета доходов – что делать?

Які дії ФОП – платника ЄП першої – третьої груп у разі втрати книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат) та чи передбачена при цьому відповідальність?

Книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість), книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податкутретьої групи, які є платниками податку на додану вартість) (далі – Книги  обліку) зберігаються у платника податку протягом 3  років  після  виконання останнього запису.
     У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пп. 44.1 і 44.3 ст. 44 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити (із наданням оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів), зокрема, контролюючий орган за місцем  обліку в порядку, встановленому ПКУ для подання податкової звітності. 
     Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи  протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем  надходження повідомлення до контролюючого органу.
     У разі надання платником податків у порядку та строки, визначені абзацом першим п. 44.5 ст. 44 ПКУ, повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів строки проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених п. 44.5 ст. 44 ПКУ строків, але на строк не більше ніж 120 днів.
     Крім того, у разі втрати Книги обліку фізична особа – підприємець – платник єдиного податку повинназвернутися до органів внутрішніх справ для подання заяви про втрату Книги обліку та отримати довідку про надання такої заяви.
     У разі втрати фізичною особою – підприємцем Книги обліку до неї  застосовується адміністративна (ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та фінансова (п. 121.1 ст. 121 ПКУ) відповідальність, якщо Книгу обліку не відновлено протягом 90 календарних днів з дня, що настає заднем надходження повідомлення до контролюючого органу, або у строк не більше ніж 120 днів (у разі неможливості проведення перевірки платника податків).
Повна:
     Відповідно до п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку першої – третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 – 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ. 
     Форми книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість), книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податкутретьої групи, які є платниками податку на додану вартість) (далі – Книги обліку) та порядки їх ведення (далі – Порядки) затверджені  наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579.
     Згідно з п. 44.5 ст. 44 ПКУ встановлено, що у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пп. 44.1 і 44.3 ст. 44 ПКУ, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити (із наданням оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів), зокрема, контролюючий орган за місцем  обліку в порядку, встановленому ПКУ для подання податкової звітності. 
     Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи  протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем  надходження повідомлення до контролюючого органу.
     У разі надання платником податків у порядку та строки, визначені абзацом першим п. 44.5 ст. 44 ПКУ, повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів строки проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених п. 44.5 ст. 44 ПКУ строків, але на строк не більше ніж 120 днів.
     У разі не відновлення документів, зазначених у пп. 44.1 і 44.3 ст. 44 ПКУ, або їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права наїх відновлення у порядку, передбаченому п. 44.5 ст. 44 ПКУ, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності або на час виконання ним вимог митного, валютного та іншого законодавства, контроль за  дотриманням якого покладено на контролюючі органи.       Відповідно до п. 6.10 глави 6 Положення про документальне  забезпечення  записів у бухгалтерському обліку,  затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 зі змінами, у разі втрати Книги обліку фізична особа – підприємець – платник  єдиного податку повинна звернутися до органів внутрішніх справ для подання заяви про втрату Книги обліку та отримати довідку про надання такої заяви.
     Пунктом 7 Порядків встановлено, що Книги обліку зберігаються у платника податку протягом 3 років після виконання останнього  запису.
     Відповідно до п. 121.1 ст. 121 ПКУ незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом  установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових  накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.
     Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою  накладення штрафу в розмірі 2040 гривень.
     Статтею 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х зі змінами та  доповненнями (далі – КУпАП) встановлено, що неведення обліку  або неналежневедення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягнеза собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
     Дії, передбачені частиною першою ст. 164 прим. 1 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
     Отже, у разі втрати фізичною особою – підприємцем Книги  обліку  до неї застосовується адміністративна та фінансова відповідальність, якщо Книгу обліку не відновлено протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу, або у строк не більше ніж 120 днів (у разі неможливості проведення перевірки платника податків).

Джерело: ЗІР, категорія 107.01.06