Записник Бухгалтера Єдиний податок ФОП ФОП має право на відпустку та лікарняний: що необхідно знати

ФОП має право на відпустку та лікарняний: що необхідно знати

Платники єдиного податку ІіІІ груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ)).

Платники єдиного податку І і ІІ груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ст. 295 ПКУ).

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого п. 295.1 і п. 295.5 ст. 295 ПКУ, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку (п. 295.6 ст. 295 ПКУ).

Тобто, якщо підприємець вже сплатив авансовий внесок за місяць, в якому він був на лікарняному, або планує бути у відпустці (наприклад, у разі сплати єдиного податку авансом за квартал), така сума за його заявою зараховується в рахунок майбутніх платежів з єдиного податку.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку І і ІІ груп здійснюється податковими органами на підставі (п. 295.2 ст. 295 ПКУ):

– заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку;

– заяви щодо періоду щорічної відпустки;

– заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (п.п. 298.3.2 п. 298.3 ст. 298 ПКУ).

 

ЗРАЗОК заяви щодо періоду щорічної відпустки

 

ГУ ДПС у м.Києві

 

Іванова Івана Івановича

Реєстраційний номер 1111111111

Адреса: м. Київ, вул. Верховинна, буд. 1, кв.1

Тел. (098) 111-11-11

Заява

Я, Іванов І.І., фізична особа – підприємець — платник єдиного податку другої групи, що не використовує працю найманих працівників, з 01.04.2020 по 30.04.2020 перебуватиму у щорічній відпустці.

На підставі п.295.2 і 295.5 ст.295 Податкового кодексу України прошу не нараховувати мені авансові внески з єдиного податку за квітень 2020 року.

Згідно з п.295.6 ст.295 Податкового кодексу прошу зарахувати суму сплаченого авансового платежу з єдиного податку за квітень 2020 року (сплачено 19.03.2020 р., платіжне доручення № 11) в рахунок сплати авансового внеску за травень 2020 року.

30.03.2020        (підпис)      Іван Іванов

 

 

ЗРАЗОК заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності
 

ГУ ДПС у м.Києві

 

Іванова Івана Івановича

Реєстраційний номер 1111111111

Адреса: м. Київ, вул. Верховинна, буд. 1, кв.1

Тел. (098) 111-11-11

Заява

Я, Іванов І.І., фізична особа – підприємець — платник єдиного податку другої групи, що не використовує працю найманих працівників, з 01.04.2020 по 30.04.2020 перебував на лікарняному.

На підставі п.295.2 і 295.5 ст.295 Податкового кодексу України прошу зняти нарахування мені авансових внесків з єдиного податку за квітень 2020 року.

Згідно з п.295.6 ст.295 Податкового кодексу прошу зарахувати суму сплаченого авансового платежу з єдиного податку за квітень 2020 року (сплачено 19.03.2020 р., платіжне доручення № 11) в рахунок сплати авансового внеску за травень 2020 року.

Копія листка непрацездатності додається.

30.03.2020        (підпис)      Іван Іванов

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ:

!З метою уникнення порушення термінів сплати авансових платежів рекомендовано подавати до контролюючого органу заяву щодо періоду щорічної відпустки до початку відпустки.

!Нормами ПКУ не передбачено розірвання строків відпустки.

!Якщо тривалість відпустки є меншою одного календарного місяця, то підстави для звільнення від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця відсутні.

! Якщо підприємець в обраний ним період відпустки (вказаний у заяві) хворів і така хвороба тривала 30 і більше календарних днів — він має право відкликати заяву. Але при цьому потрібно встигнути до початку відпустки.

!Якщо платник єдиного податку хворів 30 і більше календарних днів та при цьому хвороба розпочалась до 20 числа місяця та закінчилась у наступному(их) місяці(ях), то такий платник звільняється від сплати єдиного податку лише за календарний(і) місяць(і) (в якому(их) почав хворіти (хворів)), а за наступний календарний місяць, в якому відповідно до листка непрацездатності хвороба закінчилась, сплачує єдиний податок відповідно до норм ПКУ.

!На період відпустки чи лікарняного повинна бути припинена діяльність та відсутній дохід. Якщо на поточний рахунок в період відпустки чи лікарняного надійдуть грошові кошти, у ФОП має бути документальне підтвердження того, що це кошти за товари (послуги), поставлені до початку відпустки чи лікарняного, або ж раніше був укладений договір, який передбачає перерахування передоплати.

 

Довідково:

Доходом платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (п. 292.1 ПКУ).

!На час відпустки платники єдиного податку не звільняються від сплати інших податкових платежів і подання звітності.

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПАМЯТКА

щодо звільнення від сплати єдиного податку

на час відпустки та лікарняного

 

 

Хто має право

Умови

Термін звільнення

Що

зробити

ВІДПУСТКА

Платники єдиного податку І і ІІ груп – відсутність найманих осіб;

тривалістьвідпустки складає 1 календарний місяць;

– у відпустку в поточному календарному році підприємець іде вперше, тобто раніше не використав таку можливість;

– припинення діяльності на період відпустки;

– відсутність доходуна період відпустки.

протягом одного календарного місяця на рік. Подати заяву у довільній формі, бажано до початку відпустки.

ЛІКАРНЯНИЙ

Платники єдиного податку І і ІІ груп – відсутність найманих осіб;

– лікарняний триває 30 і більше календарних днів;

– наявність листка (листків) непрацездатності;

– припинення діяльності на період відпустки;

– відсутність доходу на період відпустки.

протягом одного календарного місяця на рік. Подати заяву у довільній форміз обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності.

Джерело: ДПСУ