Записник Бухгалтера Загальні питання Учет отрицательного значения при определении регистрационной суммы: разъясняет ГФС

Учет отрицательного значения при определении регистрационной суммы: разъясняет ГФС

Налоговики рассмотрели вопрос относительно учета отрицательного значения при определении суммы НДС, на которую плательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные / расчеты корректировки в Едином реестре

ДФС у Чернігівській області у листі від 19.10.2015 р. № 2794/10/25-01-25-01-09  зазначила, що розмір податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується:

1) на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 розділу III декларації за липень 2015 року з рядка 24 розділу III декларації за червень 2015 року;

2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу III декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу IV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.

Наприклад, якщо платником при оформленні та поданні декларації з ПДВ за червень 2015 року не було заповнено значення рядка 24 “Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду”, підприємству автоматично до 31 липня 2015 року не збільшено на рівні ДФС суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування.

Значення рядка 24, яке було зазначене платником в поданому у вересні 2015 року уточнюючому розрахунку ПЗ з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, підприємство має право перенести до рядка 20.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду.

Источник: Дебет-Кредит

 

Лист Головного управління ДФС у Чернігівській області від 19.10.2015 № 2794/10/25-01-25-01-09

        Головне управління ДФС у Чернігівській області розглянуло лист стосовно врахування від’ємного значення при визначенні суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Законом України від 16 липня 2015 року №643-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість”, який набрав чинності з 29.07.2015 року, змінено пункт 34 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI . Для  коректного формування реєстраційної суми ПДВ зазначеним пунктом передбачено на третій робочий день після дати набрання чинності За­кону №643 “обнулення” позитивного або від’ємного значення суми податку, визначеного у відповідності з пунктом 200 1.3 статті 200 1 Податкового кодексу України, крім значень S НаклОтр, S НаклВид та SМитн., що були сформовані починаючи з 1 липня 2015 року.

Також, підпунктом 4 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлено, що зареєстрованим платникам податку суми податку, на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) автоматично збільшується контролюючим органом до 31 липня 2015 року для платників податків, що застосовують звітний (податковий) період місяць, без проведення перевірок, передбачених статтею 200 ПКУ, на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначено в податковій звітності з податку на додану вартість, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до ст. 209 ПКУ, за червень 2015 року. На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).
Суми такого від’ємного значення можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку.

З урахуванням вимог вказаного підпункту розмір податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується:

1) на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 розділу III декларації за липень 2015 року з рядка 24 розділу III декларації за червень 2015 року;

2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу III декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу IV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.

Таким чином, з огляду на вищенаведе, та враховуючи той факт, що платником при оформленні та поданні до контролюючого органу декларації з ПДВ за червень 2015 року не було заповнено значення рядка 24 “Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду”, підприємству автоматично до 31 липня 2015 року не збільшено на рівні ДФС України суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Значення рядка 24, яке було зазначене платником в поданому у вересні 2015 року до податкового органу уточнюючому розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, підприємство має право перенести до рядка 20.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду.

   Заступник начальника                                                                       О.І. Марухленко