Записник Бухгалтера Загальні питання Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що подання декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік здійснюється за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», що зареєстро- ваний у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за №1415/27860 (далі – декларація №897).

Державна фіскальна служба України повідомила стосовно розрахунку авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів.

Порядок нарахування та сплати авансових внесків при виплаті дивідендів регламентовано пунктом 57.11 статті 57 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс).

При цьому, підпунктом 57.11.2 Кодексу визначено порядок розрахунку авансового внеску з дивідендів, а підпунктом 57.11.3 передбачено випадки, в яких авансовий внесок при виплаті дивідендів не справляється.

Для розрахунку авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів) передбачено Додаток АВ до рядка 20 АВ Декларації №897.

У рядку 1 Додатка АВ відображається загальна сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів).

При цьому, у рядках 1.1 – 1.5 Додатка АВ зазначається інформація про суми дивідендів (прирівняних до них платежів), виплачених окремим категоріям власників корпоративних прав та окремими категоріями емітентів корпоративних прав, а саме:

– фізичним особам (рядок 1.1);

– інститутом спільного інвестування (рядок 1.2);

– платникам податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Кодексу – у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди (рядок 1.3);

– материнською компанією (рядок 1.4);

– частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до статті 111 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (рядок 1.5).

Звертаємо увагу, що наведений у рядках 1.1 – 1.5 Додатка АВ перелік сум виплачених дивідендів не є виключним переліком всіх виплачених сум дивідендів (прирівняних до них платежів). Тому, значення показника, відображеного у рядку    1 Додатка АВ може відрізнятися від суми рядків 1.1 – 1.5 Додатка АВ.

Підпунктом 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 Кодексу визначено, що авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене.

У рядку 2 Додатка АВ відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди.