Записник Бухгалтера ФОП загальна система оподаткування Підприємницька діяльність: витрати не відображено в книзі обліку доходів і витрат

Підприємницька діяльність: витрати не відображено в книзі обліку доходів і витрат

Фахівці ГУ ДФС у Закарпатській області роз’яснюють чи має право фізична особа-підприємець або фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність, у податковій звітності відобразити витрати на підставі первинних документів, не відображених у Книзі обліку доходів і витрат.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем та фізичною особою, що провадить незалежну професійну діяльність (далі – самозайняті особи), регулюються статтями 177 та 178 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 177.10 ст. 177 та п. 178.6 ст. 178 цього Кодексу самозайняті особи зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі – Книга) та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Форму Книги та Порядок її ведення (далі – Порядок) затверджено наказом № 481. Відповідно до зазначеного Порядку самозайняті особи зобов’язані вести Книгу, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати. Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді. Також Порядком передбачено, що в Книзі щодня відображається фактично отримана сума доходу від здійснення діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. Зокрема, сума доходу, отриманого від здійснення діяльності, у тому числі кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) відображаються у графі 2 Книги.

У графі 5 записуються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, пов’язані від здійснення діяльності. Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, товарно-транспортна та/або податкова накладна, платіжне доручення, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші розрахункові документи.

У графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за підсумками дня. У графі 7 – сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесених у звітному місяці. У графі 8 – сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначено у графах 6 та 7. Сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження діяльності (графи 6, 7, 8) зазначається у графі 9.

При цьому п. 9 Порядку визначено, що дані Книги використовуються само зайнятими особами для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. Книга зберігається у самозайнятої особи протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Отже, витрати, понесені фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, що провадить незалежну професійну діяльність, при здійсненні діяльності та підтверджені документально, мають бути відображені у Книзі. Відповідно, витрати, не відображені у Книзі, до податкової звітності не включаються.

ДФС у Закарпатській області