Записник Бухгалтера Єдиний податок ФОП Про зміну граничних обсягів доходу для застосування спрощеної системи з 02.04.2020 р.

Про зміну граничних обсягів доходу для застосування спрощеної системи з 02.04.2020 р.

ГНС Украины продолжает публиковать информационные письма про изменения в связи с карантинными нововведениями. Так, Информационное письмо №9 от 08.04.2020г. содержит в себе разъяснения про временные нормы для бизнеса и нововведения, введенные в связи с объявлением пандемии. В частности, речь идет и об изменениях касательно упрощенной системы налогообложения – как же изменились предельные объемы годового дохода для ФОП на едином налоге?

Як змінилися граничні обсяги доходу, які надають право суб’єктам господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності?

Законом № 540, що набрав чинності з 02.04.2020 р., внесені зміни до п. 291.4 гл. 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розд. XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Ними передбачено збільшенння граничних обсягів доходу, які надають право суб’єктам господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності:

  • для 1 групи платників єдиного податку (ФОПи, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню) обсяг доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 1 млн грн (до 02.04.2020 р. було передбачено 300 тис. грн);
  • для 2 групи платників єдиного податку (ФОП, що здійснюють госпдіяльність з надання послуг, у т. ч. побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вони не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує десяти) обсяг доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 5 млн грн (до 02.04.2020 р. – 1,5 млн грн);
  • для 3 групи платників єдиного податку (ФОП, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юрособи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми) обсяг доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 7 млн грн (до 02.04.2020 р. – 5 млн грн).

Щодо зміни групи платників єдиного податку з III кварталу 2020 р.

Увага! Відповідно до пп. 298.1.5 ПКУ платники єдиного податку мають право за власним бажанням змінити групу платника єдиного податку (у зв’язку з збільшенням граничних обсягів доходу), але лише з ІІІ кварталу 2020 р. за умови дотримання інших вимог гл. 1 розд. XIV ПКУ. Відповідна заява має бути подана в один з способів, визначених пп. 298.1.1 ПКУ, не пізніше 15 червня 2020 р. При цьому у платника єдиного податку 3 групи, який є платником ПДВ, анулюється реєстрація платника ПДВ у порядку, встановленому ПКУ, у разі обрання ним 1-ї або 2-ї групи.

Щодо наслідків перевищення граничних обсягів доходу протягом 2020 року

Наслідки перевищення граничних обсягів доходу для платника єдиного податку відповідної групи, у разі коли таке перевищення відбувається протягом календарного року, визначені п. 293.8 ПКУ (обов’язок переходу на сплату інших податків, обрання іншої групи спрощеної системи оподаткування, тощо). При цьому, положення ПКУ щодо зміни лімітів у бік збільшення можуть бути застосовані лише щодо випадків перевищення, які мали місце, починаючи з 02.04.2020 р. Наприклад, якщо обсяг доходу платника ЄП 2 групи станом на 30.03.2020 р. склав 1,6 млн грн (що більше за ліміт у 1,5 млн грн, чинний для 2020 р. станом на таку дату), цей платник податку має виконати вимоги п. 293.8 ПКУ. Натомість, якщо таке перевищення відбулося у квітні 2020 р. – підстав для застосування цих норм ПКУ не буде.

Для платників, які станом на 01.01.2020 р. були зареєстровані платниками ЄП відповідної групи і не змінюють таку групу протягом календарного року, граничні обсяги доходу, які надають право суб’єктам господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності у 2020 р. складають (у розрахунку на календарний рік).

Розрахунок граничних обсягів доходу, виходячи з періоду дії відповідних редакції п. 291.4 ПКУ та календарних днів 2020 р.:

Група платників єдиного податку

Положення Кодексу до 02.04.2020* Положення Кодексу з 02.04.2020 **

Залишок ліміту до закінчення 2020 року

1 група 300 000,00 1 000 000,00 824 043,72
2 група 1 500 000,00 5 000 000,00 4 120 218,58
3 група 5 000 000,00 7 000 000,00 6 497 267,76

*У 2020 році ці положення діяли протягом 92-х з 366-ти календарних днів: з 1 січня до 1 квітня 2020 року (включно).

** У 2020 році ці положення будуть діяти протягом 274 календарних днів: з 2 квітня до 31 грудня 2020 року (включно).

Джерело: ДПСУ