Записник Бухгалтера Загальні питання Предусмотрена ли административная ответственность за нарушение сроков регистрации налоговых накладных в едином реестре налоговых накладных

Предусмотрена ли административная ответственность за нарушение сроков регистрации налоговых накладных в едином реестре налоговых накладных

Информационно-справочный департамент ГФС на ресурсе “ЗІР”, категория 101.31 на вопрос “предусмотрена ли административная ответственность за нарушение сроков регистрации налоговых накладных в едином реестре налоговых накладных” сообщил, что отсутствие факта регистрации в ЕРНН налоговой накладной или нарушение сроков такой регистрации не является основанием для не отражение налогоплательщиком – продавцом товаров / услуг суммы налога на добавленную стоимость по таким налоговым накладным в налоговых обязательствах соответствующего отчетного периода, а следовательно, не приводит в нарушение порядка ведения налогового учета.
Таким образом, отсутствие факта регистрации налоговой накладной в ЕРНН при условии отражения сумм налога на добавленную стоимость по такой налоговой накладной в налоговых обязательствах отчетного налогового периода не предусматривает привлечение к административной ответственности налогоплательщика – продавца товаров / услуг.

ЗІР, категорія 101.31
Чи передбачена адміністративна відповідальність за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних?

Коротка:
Відсутність факту реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкової накладної або порушення строків такої реєстрації не є підставою для не відображення платником податку – продавцем товарів/послуг суми податку на додану вартість за такими податковими накладними в податкових зобов’язаннях відповідного звітного періоду, а отже не призводить до порушення порядку ведення податкового обліку.
Тобто відсутність факту реєстрації податкової накладної в ЄРПН за умови відображення сум податку на додану вартість за такою податковою накладною у податкових зобов’язаннях звітного податкового періоду не передбачає притягнення до адміністративної відповідальності платника податку – продавця товарів/послуг.
Повна:
Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).
Пунктом 201.10 ст. 201 ПКУ визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.
Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН має бути здійснена протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування. У разі порушення цього терміну застосовуються штрафні санкції згідно з ПКУ.
Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям – платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, встановлених ст. 201 ПКУ, тягнуть за собою накладення на платників податку на додану вартість, на яких відповідно до вимог ст.ст. 192, 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі, передбаченому пп. 120 прим.1.1, 120 прим.1.2 ст. 120 прим.1 ПКУ.
Відповідно до п.п. 16.1.2 п. 16.1 ст. 16 ПКУ платник податків зобов’язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів.
Пунктом 110.1 ст. 110 ПКУ для платників податків передбачена відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Застосовуються такі види відповідальності: фінансова, адміністративна, кримінальна (ст. 111 ПКУ).
Згідно зі ст. 163 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення
від 07 грудня 1984 року № 8073-X із змінами та доповненнями відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, – тягне за собою накладення штрафу.
Відсутність факту реєстрації платником податку – продавцем товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН, не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період (абзац п’ятнадцятий п. 201.10 ст. 201 ПКУ).
Враховуючи вищенаведене, відсутність факту реєстрації в ЄРПН податкової накладної або порушення строків такої реєстрації не є підставою для не відображення платником податку – продавцем товарів/послуг суми податку на додану вартість за такими податковими накладними в податкових зобов’язаннях відповідного звітного періоду, а отже не призводить до порушення порядку ведення податкового обліку.
Тобто відсутність факту реєстрації податкової накладної в ЄРПН за умови відображення сум податку на додану вартість за такою податковою накладною у податкових зобов’язаннях звітного податкового періоду не передбачає притягнення до адміністративної відповідальності платника податку – продавця товарів/послуг.