Записник Бухгалтера Загальні питання Порядок заповнення форми звіту N 1-РТ

Порядок заповнення форми звіту N 1-РТ

Порядок
заповнення форми звіту N 1-РТ “Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі”

I. Загальні положення

1. Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (далі – Звіт) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

2. Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

3. У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

4. Інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 “Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

5. Одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту:

сигарети з фільтром – млн штук;

сигарети без фільтра – млн штук;

сигари – млн штук;

інші тютюнові вироби – млн штук або тонни.

6. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органу ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

7. Головні управління ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання подають зведений Звіт за кодами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

II. Форма N 1-РТ “Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі”

1. У графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид тютюнових виробів згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 “Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

2. У графі 3 зазначається залишок тютюнових виробів на початок звітного місяця.

3. У графі 4 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

4. У графі 5 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів усього за звітний період.

5. У графі 6 зазначається залишок тютюнових виробів на кінець звітного місяця.

6. У графі 7 надаються необхідні пояснення.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк