Записник Бухгалтера Загальні питання Порядок заповнення форми звіту N 1-РА

Порядок заповнення форми звіту N 1-РА

Порядок
заповнення форми звіту N 1-РА “Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі”

I. Загальні положення

1. Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (далі – Звіт) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

2. Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

3. У разі якщо суб’єкт господарювання має в своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

4. Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 “Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

5. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

6. Головні управління ДФС подають зведений Звіт за кодами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

II. Форма N 1-РА “Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі”

1. У графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид алкогольної продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 “Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

2. У графі 3 зазначається залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця.

3. У графі 4 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

4. У графі 5 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв усього за звітний період.

5. У графі 6 зазначається залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця.

6. У графі 7 надаються необхідні пояснення.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк