Записник Бухгалтера Загальні питання Порядок визначення вартості необоротних активів для цілей нарахування амортизації

Порядок визначення вартості необоротних активів для цілей нарахування амортизації

Державна фіскальна служба України у зв’язку з надходженням численних запитів платників податків про визначення сум коригувань на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації  необоротних активів,  у листі від 28.01.2016 №2784/7/99-99-19-02-02-17 надала роз’яснення з цього питання.

Згідно з підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог статті 138 Кодексу.

Відповідно до пункту 138.1 статті 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно з пунктом 138.2 статті 138 Кодексу зменшується на сумудооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Отже, для розрахунку амортизації відповідно до положень пункту 138.3 статті 138 Кодексу визнається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки, проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Крім того, з урахуванням вимог пункту 11 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31.12.2014 відповідно до статей 144 – 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015.

ГУ ДФС в Івано-Франківській області