Записник Бухгалтера ЄСВ (єдиний соціальний внесок) Помилки в звіті з ЄСВ: виправляємо помилки за минулий звітний місяць

Помилки в звіті з ЄСВ: виправляємо помилки за минулий звітний місяць

Доволі часто бухгалтер припускається помилки в звіті з ЄСВ за минулий звітний місяць. Це можуть бути, скажімо, помилки в відомостях про трудові відносини, стаж чи про нарахування заробітної плати. Або ж неправильні суми вносяться до реквізитів таблиць звіту. Як такі помилки виправити, і йтиметься далі.

Аби виправити помилки у звіті з ЄСВ, бухгалтер має дослухатися норм розділу V Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (далі — Порядок № 435). Відповідно, у разі коли у цьому звітному періоді бухгалтер виявив помилки за минулий період, допущені під час відображення відомостей чи сум, він має діяти за певними правилами. Розглянемо, як виправити ті чи ті помилки почергово.

Помилки у звіті ЄСВ за минулий звітний місяць: неправильно вказані відомості

Так, заповнюючи звіт з ЄСВ, бухгалтер може припуститися помилки у відомостях, даних, відображених у; реквізитах 6-13 таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» (далі — Таблиця 5); реквізитах 6-16 і 22-25 таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (далі — Таблиця 6); реквізитах 6-17 таблиці 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» (далі — Таблиця 7). Помилки у звіті з ЄСВ за минулий звітний місяць виправляють по-різному. Все залежить від того, в якій таблиці звіту їх припустилися.

Потрібно повністю скасувати відомості. Якщо відомості про застраховану особу, зазначені у Таблицях 5, 7 або в Таблиці 6 звіту з ЄСВ потрібно скасувати повністю (за умови, що реквізити 17-21 не заповнені), бухгалтер має сформувати щодо такої застрахованої особи звіт з ЄСВ за минулий звітний період зі статусом «скасовуюча». Тобто цей звіт міститиме титульний аркуш і відповідну таблицю звіту зі статусом «скасовуюча».

Потрібно змінити відомості про застраховану особу. Якщо відомості про застраховану особу, відображені в Таблицях 5, 7 або в Таблиці 6 звіту з ЄСВ, потрібно змінити (за умови, що відомості у реквізитах 17-21 не змінюються), бухгалтер має подати два звіти з ЄСВ за один і той самий минулий звітний період: зі статусом «скасовуюча» — титульний аркуш і відповідну таблицю; зі статусом «початкова» — титульний аркуш і відповідну таблицю.

Потрібно додати відомості про застраховану особу. Так, трапляється, що відомості про застраховану особу бухгалтер просто забув відобразити у звіті з ЄСВ. У такому разі (якщо вони не внесені до Таблиць 5, 7) бухгалтер має сформувати звіт з ЄСВ за минулий звітний період зі статусом «додаткова».

Потрібно додати відомості про застраховану особу в Таблицю 6. Якщо відомості про застраховану особу бухгалтер забув відобразити в Таблиці 6, він муситиме сформувати звіт з ЄСВ за минулий звітний період зі статусом «початкова» (титульний аркуш і Таблицю 6) щодо такої особи, а якщо таких осіб кілька — щодо кожної застрахованої особи окремо. (!)

Нагадаємо, що звіт з ЄСВ зі статусом «початкова» за звітний період щодо кожної застрахованої особи подають лише один раз. Це правило не працює лише тоді, коли перед звітом з ЄСВ зі статусом «початкова» подають звіт зі статусом «скасовуюча».

Якщо бухгалтер забув відобразити відомості про застраховану особу в Таблиці 6, реквізити 17-21 цієї таблиці заповнювати не потрібно. Бо це спричинить викривлення показників Таблиці 1 Звіту з ЄСВ за відповідний минулий звітний період.

Отже, під час виправлення окреслених помилок:

  • у Таблицях 5 і 7 відображають кількома рядками інформацію про застрахованих осіб, у відомостях яких виявлено помилки;
  • в Таблиці 6 відображають одним рядком інформацію про застраховану особу (тобто від кількості застрахованих осіб залежить кількість Таблиць 6).

 

Джерело: Головбух:Бюджет