Записник Бухгалтера Загальні питання Плательщик единого налога юридическое лицо и курсовые разницы

Плательщик единого налога юридическое лицо и курсовые разницы

Питання:

Товариство у 2015 році знаходиться на спрощеній системі оподаткування є платником єдиного податку III групи за ставкою 2%, та платником податку на додану вартість, являється виробником та експортером власної продукції.

Просимо надати роз’яснення , чи включається в дохід платника єдиного податку, та відповідно, до яких статей ПКУ :

курсова різниця від перерахунку дебіторської та кредиторської заборгованості на дату балансу.

позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти, яка обліковується на поточному рахунку.

Якщо від перерахунку залишків іноземної валюти , позитивна курсова різниця включається в дохід, то яка саме сума:

позитивна курсова різниця від проміжних коливань валютних курсів за кожний банківський день, згідно банківських виписок, на дати складання фінансової звітності;

результат між позитивною та від’ємною курсовою різницею від проміжних коливань валютних курсів за кожний банківський день, згідно банківських виписок, на дати складання  фінансової звітності.

Відповідь:

Відповідно до п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід

представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом

податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пп. 44.2, 44.3 ст. 44 ПКУ (п.п. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ).

Зокрема, наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (далі – П(С)БО 25).

Згідно п. 10 П(С)БО 25 юридичні особи – суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 гл. 1 розд. XIV ПКУ, та застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» (далі – П(С)БО 21), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193 зі змінами та доповненнями.

Згідно п. 4 П(С)БО 21 курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Відповідно до п.7 П(С)БО 21 монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу.

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики). Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунок

залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня (п. 8 П(С)БО 21).

Отже, юридична особа – платник єдиного податку визначає курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції згідно з вимогами положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У податковій декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, відображається лише обсяг доходу, відображення витрат не передбачено.

Враховуючи вищевикладене, перерахунок іноземної валюти, яка на дату закінчення звітного періоду обліковується на поточному валютному рахунку юридичної особи – платника єдиного податку, здійснюється на дату звітного балансу на весь залишок іноземної валюти відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти включається до складу доходів такого платника податку, від’ємне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти не зменшує базу оподаткування єдиним податком.

Зазначена позиція висвітлена у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (108.01.02).

Додатково повідомляємо, п. 52.2 ст.52 ПКУ передбачено, що податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

У випадку незгоди з консультацією, ви можете оскаржити її до суду у відповідності з пунктом 53.3 статті 53 ПКУ.

ГУ ДФС у Чернівецькій області