ПДФО 2017

Таблички – 2017: ПДФО

 

Мінімальна заробітна плата у 2017 році*

 

  у місячному розмірі, грн.  у погодинному розмірі, грн.
з 01.01.2017 3200 19,34

 

Прожитковий мінімум у 2017 році*

 

групи населення розмір, грн.
з 01.01.2017 з 01.05.2017 з 01.12.2017
одна особа 1544 1624 1700
діти віком

до 6 років

1355 1426 1492
діти віком

від 6 до 18 років

1689 1777 1860
працездатна особа 1600 1684 1762
особа, яка втратила працездатність 1247 1312 1373

 

*Закон України від 21.12.16 №1801-VIII «Про Державний бюджет на 2017 рік»

 

 

Розмір податкової соціальної пільги

 

пільга формула для розрахунку сума ПСП, грн. граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП, грн.
Загальна ПСП 1600 грн. х  50% 800 2240
Підвищена ПСП (1600 грн. х  50%) Х 150 % 1200 2240
Максимальна ПСП (1600 грн. х  50%) Х 200 % 1600 2240
Збільшена ПСП, при утриманні двох і більше дітей, у тому числі дитини – інваліда / дітей-інвалідів 1600 грн. Х 50%

(на кожну дитину) + 1600 грн. Х 150% (на кожну дитину-інваліда)

800

(на кожну дитину)

+ 1200

(на кожну дитину – інваліда)

 

одному з батьків – 2240,

іншому

2240 Х кількість дітей

 

 

Cтавки ПДФО на деякі види доходів у 2017 році

вид доходу ставка податку
Доходи, нараховані (виплачені, надані), у тому числі, але не виключно, у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами 18%
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк 18%
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) 18%
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 4480 грн 18%
Роялті 18%
Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються) на користь нерезидентів 18%
Iноземні доходи 18%
Пасивні доходи у вигляді:

– процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках, інших процентів (у тому числі дисконтних доходів);

– процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;

– плати (відсотків), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;

– доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;

– доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;

– відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону;

– доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та доходу, отриманого платником податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів;
– інвестиційного прибутку, включаючи прибуток від операцій з державними цінними паперами та з борговими зобов’язаннями Національного банку України з урахуванням курсової різниці;

– роялті;

– страхових виплат і відшкодувань.

18%
Доходи у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) 5%
Доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток 9%
Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує на місяць 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року 18%

з суми перевищення

Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати 18%

 

Пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Не оподатковуються

Максимальний розмір добових, які не включаються у 2017 році

до оподатковуваного доходу фізичної особи без документального підтвердження

 

країна відрядження максимальний розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження
Україна не більше 320 грн*
Закордон не більше 80 евро**

* не більше 0,1 мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року. Мінімальна заробітна плата встановлена на 1 січня 2017 року у 3200 грн.

** на кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день.

 Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2016 рік

(декларацію слід подати до 31.12.2017 року)

витрати обмеження
Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом Житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання
Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям Розмір внесків не повинен перевищувати 4% від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік
Сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання Понесені витрати у 2016 році на  здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення не повинні перевищувати   1930 грн., у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року
Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення Понесені витрати у 2016 році не повинні перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи не повних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

при страхуванні платника податку – 1930 грн.;

при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення – 965 грн.

Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій Включається сума витрат не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік
Суми витрат на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита  Обмежень не встановлено
Суми коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу Витрати, пов’язані з переобладнанням транспортних засобів, що належить платнику податків, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. При цьому транспортний засіб, що переобладнаний, повинен бути перереєстрований у відповідних органах.

Джерело: ГУ ДФС у Черкаській області

Позначки: