Записник Бухгалтера Заробітна плата, охорона праці О начислении средней зарплаты за дни отпуска

О начислении средней зарплаты за дни отпуска

Минсоцполитики в письме от 06.02.2017 № 272/0/101-17/282 рассмотрело вопрос относительно начисления средней заработной платы за дни отпуска.

Среднюю зарплату для оплаты времени отпусков исчисляют исходя из выплат за последних 12 календарных месяцев работы, предшествующих месяцу предоставления отпуска.

В случае если начисление средней зарплаты проводится до закрытия ведомостей на зарплату, после проведения начисления всех выплат работнику могут осуществить перерасчет средней зарплаты с учетом доначисленных сумм.

Если же указанное касается работников-сдельщиков, то расчеты могут проводиться с учетом последнего абзаца п. 2 Порядка № 100, который предусматривает: если отсутствуют оперативные данные для расчета заработка за последний месяц расчетного периода для работников со сдельной оплатой труда, этот месяц может заменяться другим месяцем, непосредственно предшествующим расчетному периоду.

Джерело: ЛІГА:ЗАКОН

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 6 лютого 2017 р. № 272/0/101-17/282

Щодо нарахування середньої заробітної плати за дні відпустки

<…> Згідно із ст. 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Нарахування середньої заробітної плати за дні відпустки проводиться з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок).

Згідно з абзацом першим п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Пунктом 7 Порядку встановлено, що нарахування виплат за час відпусток провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

У випадку, коли нарахування середньої заробітної плати проводиться до закриття відомостей на заробітну плату, після проведення нарахування усіх виплат працівнику можуть здійснити перерахунок середньої заробітної плати із урахуванням донарахованих сум.

У випадку, коли зазначене стосується працівників-відрядників, то розрахунки можуть проводитись з урахуванням останнього абзацу п. 2 Порядку, яким передбачено, що коли відсутні оперативні дані для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду для працівників з відрядною оплатою праці, цей місяць може замінюватись іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.

Директор Департаменту О. ТОВСТЕНКО