Записник Бухгалтера Загальні питання Особливості подання податкової декларації з рентної плати за звітний податковий період – місяць

Особливості подання податкової декларації з рентної плати за звітний податковий період – місяць

ГУ ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що Законом України від 24.12.2015 №909-VIІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909) для рентної плати за:

– користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (додаток 2);

– користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4);

– транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (додаток 10);

– транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України (додаток 11)

змінено базовий податковий (звітний) період з кварталу на місяць (підпункт 1 пункту 71 розділу І Закону №909).

Водночас визначено, що, починаючи із податкових періодів, які виникатимуть після набрання чинності Законом №909, авансові внески у податковому (звітному) кварталі у розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати за попередній податковий (звітний) квартал не справляються(підпункти 3 – 4 пункту 71 розділу І Закону №909).

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Таким чином, до набрання чинності формою податкової декларації з рентної плати, якою передбачено її складання за звітний (податковий) період «місяць», податкова декларація з рентної плати подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за №1051/27496 (далі – декларація).

Рекомендації щодо порядку заповнення декларації у першому кварталі 2016 року з урахуванням внесених змін надані Державною податковою службою України (далі – ДФС) у листі від 02.02.2016 №3276/7/99-99-15-04-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.

 Граничні терміни подання декларації за звітний (податковий) період «місяць» для податкових зобов’язань з рентної плати за:

– січень 2016 року – 22.02.2016;

– лютий 2016 року – 21.03.2016;

– березень 2016 року – 20.04.2016.

При цьому граничні строки сплати для податкових зобов’язань, визначених у додатках 2, 4, 10 та 11 до декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному місяцю, та дати проведення нарахування до ІКП за:

– січень 2016 року – 03.03.2016;

– лютий 2016 року – 31.03.2016;

– березень 2016 року – 03.05.2016.

ЛИСТ

від 02.02.2016          

№3276/7/99-99-15-04-02-17

 

Головні управління ДФС в областях,

м. Києві, Міжрегіональне головне управління ДФС

– Центральний офіс з обслуговування великих платників

Про подання у І кварталі 2016 року
податкової декларації з рентної плати
(місячний податковий період)

 

Державна фіскальна служба України, керуючись п.п. 7 п. 5 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, повідомляє про подання у І кварталі 2016 року податкової декларації з рентної плати (місячний податковий період).

Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон) для рентної плати за:

користування надрами для видобування вуглеводневої сировини;

користування радіочастотним ресурсом України;

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

встановлено відмінний від попереднього, що відповідав календарному кварталу, базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (п.п. 1 п. 71 розд. І Закону).

Водночас визначено, що, починаючи із податкових періодів, які виникатимуть після набрання чинності Законом, авансові внески у податковому (звітному) кварталі у розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати за попередній податковий (звітний) квартал не справляються (підпункти 3-4 пункту 71 розд. І Закону).

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, до набрання чинності формою Податкової декларації з рентної плати, якою передбачено її складання за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, Податкова декларація з рентної плати подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1051/27496,
(далі – Декларація).

Для подання Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, пропонуємо рекомендувати платникам, починаючи з січня поточного року, виконувати заповнення (до внесення відповідних змін до Декларації) з урахуванням такого:

під штампом про затвердження форми податкової декларації у верхньому правому куті зазначати примітку у такій редакції: «З урахуванням Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIІI»;

у полях рядків 1.1 та 1.2 податкової декларації та додатків, передбачених для внесення номера кварталу, зазначати порядковий номер місяця у році, викресливши слово «квартал» та зазначивши слово «місяць»;

у графі «порядковий № » зазначати номер Декларації арабськими цифрами починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Декларацій за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю;

відповідно до пункту 257.1 статті 257 розділу ІХ Кодексу до Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, у разі наявності об’єкта оподаткування, подавати додатки 2, 4, 10 та 11 для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за:

користування надрами для видобування вуглеводнів (додаток 2);

користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4);

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (додаток 10);

транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (додаток 11);

у р. 12 додатка 2 «ставка плати» зазначати десятковим дробом встановлену Кодексом ставку плати для виду корисної копалини, який зазначений платником у р. 8.2 додатка 2;

податкові зобов’язання, які підлягають декларуванню за звітний (податковий) місяць поточного року, зазначати для додатка 2 – у р. 13, для додатка 4 – у р. 5, для додатка 10 – у р. 9, для додатка 11 – у р. 9.

Для подання та приймання Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, в електронній формі розроблено та розміщено на веб-порталі ДФС адаптовані електронні формати та вживаються заходи для доопрацювання програмного забезпечення з підготовки звітності платниками податків та її приймання і реєстрації контролюючими органами, зокрема засобами підсистеми «Обробка ПЗ та платежів» ІС «Податковий блок».

Граничні строки подання Декларації за звітний (податковий) період «місяць» для податкових зобов’язань з рентної плати за:

січень 2016 року – 22 лютого 2016 року;

лютий 2016 року – 21 березня 2016 року;

березень 2016 року – 20 квітня 2016 року.

При цьому граничні строки сплати для податкових зобов’язань, визначених у додатках 2, 4, 10 та 11 до Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному місяцю, та дати проведення нарахування до ІКП за:

січень 2016 року – 03 березня 2016 року;

лютий 2016 року – 31 березня 2016 року;

березень 2016 року – 03 травня 2016 року.

Зобов’язуємо довести викладену інформацію до відома та для використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам та платникам рентної плати.

 Голова                                                       Р.М. Насіров