Записник Бухгалтера Загальні питання Особенности начисления налоговой амортизации основных средств

Особенности начисления налоговой амортизации основных средств

Податківці нагадали базові правила нарахування податкової амортизації основних засобів.

По-перше, вони не проти нарахування податкової амортизації безоплатно отриманих основних засобів з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 та пунктом 138.3 Податкового кодексу України (ПК). При цьому в бухгалтерському обліку одночасно з нарахуванням амортизації підприємство має систематично визнавати доходи (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

По-друге, податкову амортизацію виробничих основних засобів, що знаходяться на капітальному ремонті чи консервації, не нараховують.

По-третє, об’єкти операційної оренди, які обліковуються на балансі орендодавця, є джерелом доходів від господарської діяльності у вигляді орендної плати, тому не існує перешкод для нарахування їх податкової амортизації з урахуванням вимог підпункту 14.1.138 та пункту 138.3 ПК.

По матеріалам: Головбух24